Op maandag 18 september 2023 spraken we Fortuna’s algemeen directeur Ivo Pfennings. De laatste maal dat we hem voordien interviewden was op 16 november 2021. Destijds vroegen we Ivo naar zijn drie grootste ambities bij Fortuna Sittard als algemeen directeur.


Nu 22 maanden later blikken we samen met Ivo terug op de tussenliggende periode met nadruk op de vraag: ligt Ivo op koers de drie ambities te verwezenlijken?

Ter verfrissing van het geheugen, die drie ambities waren:

  • Het negatieve eigen vermogen ombuigen in een positief eigen vermogen.
  • Gemiddeld negen- à tienduizend supporters trekken naar thuisduels.
  • Een eigen accommodatie voor de jeugd, zodat Fortuna alle voetbaltakken bij elkaar kan brengen.

We spreken Ivo een uur lang virtueel. Ivo zit namelijk in Zeist, waar hij tekst en uitleg krijgt over het nieuwe TV-contract, dat binnenkort ter beoordeling voorligt bij de eredivisieclubs.

Het negatieve eigen vermogen ombuigen in een positief eigen vermogen

Achtergrond

Het eigen vermogen, wat is dat ook alweer? Het eigen vermogen is het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden. Als je een positief eigen vermogen hebt, heb je een appeltje voor de dorst dat je kunt gebruiken als je een seizoen verlies draait. Bij een negatief eigen vermogen heb je dus geen vet op de botten.

Toen Fortuna Sittard in de zomer van 2018 promoveerde naar de eredivisie, had Fortuna een negatief eigen vermogen van 0,9 miljoen euro (30 juni 2018). Dat liep op naar 2,6 miljoen euro na het eerste seizoen eredivisie (30 juni 2019) en naar 3,2 miljoen euro na het tweede seizoen eredivisie (30 juni 2020).

Na zestien seizoenen te hebben vertoefd in de voetbalwildernis, moest Fortuna behoorlijke investeringen doen om aan de eredivisie-eisen te voldoen. Dat kostte geld. Het is niet anders.

In het seizoen 2020/21 loopt het negatieve eigen vermogen op naar 6,1 miljoen euro (30 juni 2021). Het is dus niet verrassend dat, toen we Ivo vier maanden later spraken, het ombuigen van het negatieve eigen vermogen in de top drie qua ambities prijkte.

Er zijn twee (voorname) redenen voor de verslechtering van het negatieve eigen vermogen in het seizoen 2020/21.

  1. De COVID-crisis hakte er fors in. De salarissteun van de overheid was welkom, maar wel een lening die Fortuna (zoals elk bedrijf) op een later tijdstip terug moest betalen.
  2. Vooruitlopend op de aandelenovername door Acun Ilıcalı, investeerde hij (en dus Fortuna) in het elftal. Fortuna haalde prijzige spelers zoals Sebastian Polter, Mats Seuntjens en Ben Rienstra.

Fortuna Online (FO): Te beginnen met de COVID-crisis. ‘Voetbal International’ publiceerde onlangs belastingschulden in het betaalde voetbal. Fortuna’s schuld bij de Belastingdienst blijkt 5,1 miljoen euro. Alleen PSV, Feyenoord, FC Utrecht en FC Groningen hebben een grotere schuld bij de Belastingdienst dan Fortuna. Onlangs liet je optekenen dat die schuld grotendeels COVID-gerelateerd is. Waarom is Fortuna’s COVID-schuld relatief zo groot? Of had Fortuna al een belastingschuld voor de COVID-crisis?

Ivo Pfennings (IP): “Nee, Fortuna had geen belastingschuld voor de COVID-crisis. De schuld bij de Belastingdienst is dus inderdaad volledig COVID-gerelateerd. De steun die clubs (en breder alle bedrijven) kregen, was gerelateerd aan de loonsom en Fortuna had juist in dat en het seizoen erna (dat COVID ook beïnvloedde) hoge loonkosten vanwege de investeringen van Acun Ilıcalı en later Principion. Vandaar dat Fortuna veel overheidssteun kreeg en eindigde met een relatief hoge schuld bij de Belastingdienst.

FO: We lazen in Dagblad de Limburger dat er een betalingsregeling loopt met de Belastingdienst om die schuld weg te werken. In hoeveel jaar moet die schuld afgelost zijn?

IP: “De betalingsregeling met de Belastingdienst heeft een looptijd van vijf jaar. De belastingschuld is 5,1 miljoen euro, dus dat betekent dat we de komende vijf seizoenen per seizoen ongeveer een miljoen euro moeten terugbetalen aan de Belastingdienst.

FO: Dan Acun Ilıcalı. Naar verloop van tijd bekroop jou en voorzitter Işitan Gün het gevoel dat de overname het DNA van de club in gevaar zou kunnen brengen. Jullie besloten, in overleg met Acun Ilıcalı, de stekker eruit te trekken. We veronderstellen dat Fortuna een financiële regeling heeft getroffen met Ilıcalı?

IP: “We zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Acun Ilıcalı heeft de investeringen, die hij deed vooruitlopend op de overname, kwijtgescholden. Die kwijtschelding gebeurde pas na het opmaken van de jaarrekeningen voor het seizoen 2020/21.

FO: Dus de prijs die je destijds moest betalen om het DNA intact te houden was nul euro?

IP: “Zo zou je dat kunnen stellen. Niet helemaal, want door de hogere lonen als gevolg van de investeringen van Ilıcalı, kregen we ook meer overheidssteun ten tijde van de COVID-crisis, waardoor we nu een hogere belastingschuld hebben, maar Ilıcalı’s investeringen zelf, hebben we niet hoeven terug te betalen.

Je liet in januari 2022 bij de presentatie van de jaarrekening 2020/21 aan Dagblad De Limburger weten dat financiers circa 2,5 miljoen euro van Fortuna’s schulden hadden kwijtgescholden, zodat er van het negatieve eigen vermogen van 6,1 miljoen euro eigenlijk nog maar 3,6 miljoen euro overbleef.

FO: Moeten we dan concluderen dat de 2,5 miljoen euro die je destijds noemde het bedrag is dat Ilıcalı investeerde in Fortuna Sittard om het vervolgens kwijt te schelden?

IP: “Dat klopt. Dat bedrag kun je inderdaad relateren aan Acun Ilıcalı.

Echter, op het einde van het seizoen bleek het negatieve eigen vermogen in plaats van geslonken opgelopen te zijn naar 7,4 miljoen euro (30 juni 2022).

FO: Wat is er in het seizoen 2021/22 gebeurd dat ertoe geleid heeft dat de eigenvermogenspositie in plaats van verbeterd, verslechterd is? Is dit mede een gevolg van de investeringen in de winterstop in de selectie bekostigd door Principion dat op dat moment een 20% belang had genomen in Fortuna Sittard?

IP: “De verliezen in dat seizoen waren groter dan de 2,5 miljoen euro die Ilıcalı kwijtschold. Dat heeft twee redenen. Naast de investeringen in de winterstop in de selectie, was het seizoen 2021/22 ook nog een COVID-seizoen, dat er opnieuw stevig inhakte. We kregen dan wel ondersteuning in de loonbelasting, maar je hebt ook te maken met achterblijvende toeschouwersaantallen vanwege duels achter gesloten deuren.

We zijn ondertussen een seizoen verder en het seizoen 2022/23 zit erop. Je hebt de jaarrekeningen over het afgelopen seizoen nog niet gepresenteerd en wellicht heeft de accountant die nog niet vastgesteld.

FO: Ook in het seizoen 2022/23 investeerde Principion (middels een garantstelling) fors in de selectie van Fortuna (denk aan Burak Yilmaz, Rodrigo Guth, Iñigo Córdoba en Doğan Erdoğan), vooruitlopend op een aandelenoverdracht. Wat is het eigen vermogen per 30 juni 2023 of wat zal het ongeveer zijn als de accountantsverklaringen nog niet binnen zijn? Verbeterd/verslechterd?

IP: “De accountantsverklaringen zijn nog niet binnen. Pas als die binnen zijn wil ik er tekst en uitleg bij geven. Maar goed, het eigen vermogen is gedurende het seizoen 2022/23 verder verslechterd.

FO: Je bent er dus voorlopig niet in geslaagd je eind 2021 uitgesproken ambitie om het negatieve eigen vermogen om te buigen, te verwezenlijken.

IP: “Nee, dat is niet gelukt. Komend uit een COVID-periode, met de daaruit resulterende belastingschuld, is dat ook geen ambitie die je in een seizoen kunt realiseren. Ook al niet omdat we in die periode geen uitgaande transfers hebben gerealiseerd.

Onlangs liet je in een interview met Dagblad de Limburger weten dat de overname door Principion niet door zal gaan (alhoewel Principion wel aan het huidige belang van 20% van de aandelen vasthoudt).

FO: Wanneer heeft Principion jullie gevraagd het onderzoek dat de KNVB liet uitvoeren naar Principion te staken, met andere woorden, het moment waarop Principion niet langer een meerderheidsbelang in Fortuna Sittard ambiëerde?

IP: “Dat was in mei 2023.

Voor de tweede maal ketst zo’n overname dus af (ditmaal trekt de overnamepartner de stekker eruit). Alhoewel de financiële middelen die vrij kwamen vooruitlopend op die overnames ons wellicht in de eredivisie hebben gehouden, heeft het afketsen van de overnames ons met schulden en imagoschade opgezadeld.

FO: Hoe kijk jij als algemeen directeur terug op die overnamepogingen (die zich grotendeels boven jou afspelen)? We hebben het idee dat je in die overnamepogingen een hoop energie hebt moeten steken.

IP: “Inderdaad, een beslissing tot een aandelenoverdracht wordt besloten op aandeelhoudersniveau en dat ben ik als algemeen directeur niet. Tuurlijk, als algemeen directeur onderzoek je wel of zo’n overname in het belang van de club is, maar de aandeelhouder beslist uiteindelijk. En ja, daar heb ik inderdaad heel veel energie in gestoken.

FO: Staat Fortuna open voor een volgende poging, of is het voorlopig voorzichtigheid troef?

IP: “Voorlopig laten we het bij de huidige verdeling van de aandelen. Principion houdt dus zijn 20% van de aandelen. Işitan Gün houdt een meerderheidsbelang in Fortuna Sittard.

Het negatieve eigen vermogen houdt Fortuna ook in de gevarenzone wat betreft het ‘financial ratingsysteem’ dat de KNVB hanteert. Vanwege COVID is dat tot dusverre zonder consequenties gebleven, maar COVID is voorbij.

In Dagblad De Limburger laat je weten dat Fortuna een plan van aanpak heeft ingediend om het eigen vermogen (het cruciale probleem in dat ‘financial ratingsysteem’) te verbeteren, waarvoor Fortuna vier seizoenen de tijd krijgt.

In het huidige seizoen (2023/24) gaat dat niet lukken, want Fortuna heeft een tekort op de begroting, dat Principion afdekt.

FO: Staat Principion garant voor de salarisverplichtingen in het huidige seizoen waaraan Fortuna zich vorig seizoen committeerde vooruitlopend op de overname?

IP: “Principion staat garant voor het gehele tekort op de begroting in het seizoen 2023/24. Gedeeltelijk is dat inderdaad een gevolg van salarissen, maar ook een gevolg van andere kosten. Denk bijvoorbeeld aan de belastingschuld. Daar zullen we dit seizoen de eerste aflossing van moeten doen.

FO: Voor zover wij begrepen hebben, bekostigt Principion de Fortuna Vrouwen. Is Fortuna in staat de kosten van het dameselftal te dragen mocht Principion op termijn het dameselftal niet langer financieren?

IP: “De exploitatiekosten van de Fortuna Vrouwen kunnen wij niet dragen. Hoeft ook niet, want daar heeft Principion zich aan gecommitteerd. We kijken wel of we een inkomstenstroom op gang kunnen krijgen bij de vrouwen. Dat is niet makkelijk, zeker niet zolang de wedstrijden niet live worden uitgezonden, want dan ontbreekt toch de exposure die interessant is voor een sponsor. Dus als Principion op termijn de sponsoring van de Fortuna Vrouwen stopt, dan zullen we moeten kijken naar andere opties, maar dan wordt het heel lastig om het te continueren, zeker op het huidige niveau.

FO: Meer in het algemeen, is Fortuna financieel sterk afhankelijk van Principion?

IP: “Dit seizoen wel, omdat uitgaven waaraan we ons vorig seizoen hebben gecommitteerd vooruitopend op een overname door Principion, doorlopen in het huidige seizoen. Maar komend seizoen zijn we daar grotendeels vanaf. Onze eigen inkomsten gaan dit seizoen richting 10,5 à 11 miljoen euro. Als je betracht dat we het in het seizoen 2018/19 gered hebben met 7,5 miljoen euro inkomsten, dan moeten we het in de toekomst ook zelfstandig met 10,5 à 11 miljoen euro kunnen redden.

Vanwege al de overnameperikelen zou je bijna vergeten dat Fortuna ook de nodige autonome (financiële) groei heeft doorgemaakt. Fortuna is dus gegroeid van 7,5 miljoen euro in het seizoen 2018/19 naar 10,5 à 11 miljoen euro nu.

FO: Kun je een beeld schetsen van die groei? Waar zit die groei in de begroting? Sponsorbestandgroei?

IP: “De grote posten in de begroting zijn de commerciële opbrengsten, TV-gelden, seizoenkaartenopbrengsten en opbrengsten vanwege de losse kaartenverkoop. Dan heb je nog kleinere posten zoals bijvoorbeeld de premie die je van de KNVB krijgt als je veld de toets doorstaat. Wat betreft de seizoenkaarten hebben we forse groei doorgemaakt naar 6.200 dit seizoen. Dat scheelt een slok op een borrel.

Kijk je naar de commerciële opbrengsten dan is Fortuna gegroeid van 1,7 miljoen euro in het seizoen 2018/19 naar 4,5 miljoen euro dit seizoen. Het sponsorenbestand is in die periode gestegen van circa 150 naar nu 350.

FO: En is die groei in sponsoren regionaal of nationaal?

IP: “Beide. Als je het hebt over led-boarding en shirtsponsoring, dan zijn het vanwege de nationale exposure, doorgaans nationale sponsoren. Maar we zien ook groei in het aantal verkochte stoeltjes op de hoofdtribune en dat zijn met name lokale en regionale sponsoren.

FO: Is er nog zicht op een stadionsponsor?

IP: “Nee, op dit moment niet. De optie is er, maar ik vind de stadionnaam ook moeilijk te verkopen. De exposure zit met name bij led-boarding en shirtsponsoring, niet bij een stadionnaam. De tijd dat je daar 200.000 of 300.000 euro per seizoen voor kon krijgen, is voorbij.

Gemiddeld negen- à tienduizend supporters trekken naar thuisduels

Achtergrond

In het seizoen 2018/19 kwamen er gemiddeld 9.100 toeschouwers kijken. Vervolgens kwamen er twee COVID-seizoenen. Het daaropvolgende seizoen 2021/22 bleven de toeschouwersaantallen met gemiddeld 8.640 toeschouwers (zonder vijf duels mee te tellen, waarvoor COVID-restricties van kracht waren) achter bij het eerste eredivisieseizoen. In dat seizoen spraken we Ivo.

Ivo weet die daling aan de geschiedenis van de club. Zestien seizoenen vertoeven in de voetbalwildernis heeft ertoe geleid dat een hele generatie niet besmet is met het Fortuna-virus. Die win je niet zomaar permanent terug. Desondanks was het Ivo’s ambitie om die daling om te buigen. Ivo zette in op de jeugd en maakte zich sterk voor een fanplein.

In het seizoen 2022/23 kwamen er gemiddeld 10.187 toeschouwers naar thuisduels. Twaalf van de zeventien duels trokken meer dan 10.000 toeschouwers.

FO: Je bent dus al heel snel geslaagd deze doelstelling te verwezenlijken. Wat denk je gaf de doorslag in dit succes? Was je verrast door het succes?

IP: “De focus op de jeugd heeft echt gewerkt. Dat is een generatie die we echt gemist hebben door de slechte prestaties in het verleden. In het eerste seizoen na de promotie hadden we 400 jongeren (tot zeventien jaar) met een seizoenkaart; nu zijn er dat 1.800. Dat heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vollere stadion. De jeugd loopt weer in Fortunashirts en ze praten over Fortuna, waardoor ze ook anderen enthousiasmeren. Kortom, Fortuna leeft weer onder de jeugd.

Dat is ook een compliment aan onze marketingafdeling, die wedstrijden op een leuke manier op sociale media presenteren, zodat we jeugd bereiken maar ook dagjesmensen. We hebben ook ons prijsbeleid afgestemd op jeugdige supporters, om ze in het stadion te krijgen. Maar ook de hoofdtribune is gevulder, dus je merkt dat Fortuna weer leeft.

FO: Zie je mogelijkheden om qua toeschouwersaantallen verder te groeien? En zo ja, waar zitten die mogelijkheden?

IP: “Zolang het stadion niet vol zit, moet je niet stil blijven zitten. Het heeft ook te maken met succes op het veld. De recente wedstrijden tegen FC Volendam en tegen Ajax waren leuk, spannend en aantrekkelijk. Dus dat blijft hangen en zo hoop je meer mensen naar het stadion te krijgen: supporters die vrienden meenemen. Onze ambitie is dus ook om komend seizoen door te groeien naar 7.000 seizoenkaarthouders.

FO: Zijn er nog bepaalde supporterssegmenten (qua leeftijd of regio’s) die we missen?

IP: “Nee, dat denk ik niet. De segmenten zijn vrij stabiel. We zijn heel actief bij de amateurverenigingen om daar samenwerkingsverbanden aan te gaan. Ook dat loopt prima. Hoe verder je die samenwerkingsverbanden uitbreidt, hoe sterker de binding in de regio wordt. En buiten de eigen regio, want ook daar willen we onszelf op de kaart zetten.

De stijging in het afgelopen seizoen vond plaats ondanks aanhoudende onrust rond de club. Grootse ambities wat betreft de toekomst van de club. Een vroeg ontslag van de trainer. Julio Velázquez en Burak Yilmaz die voor de nodige onrust zorgden gedurende het seizoen.

FO Q13: Hoe kijk je zelf terug op het afgelopen seizoen?

IP: “Het was een zwaar seizoen. Een slechte seizoenstart en het ontslag van Sjors Ultee na drie duels. Dat leidde tot veel onrust in de periode voordat we Julio Velázquez aanstelden. In de zesde wedstrijd pakten we pas het eerste punt. Toen kwam Velázquez. In de beginfase ging dat redelijk goed. Als je terugkijkt op het hele seizoen, dan heb je het sportief uitstekend gedaan als je je veilig speelt rond speeldag dertig, terwijl je met een punt uit zes duels begint. Alleen de onrust eromheen heeft ervoor gezorgd dat we alleen maar bezig waren met randzaken.

FO: Na het ontslag van Ultee, waren we wekenlang een Turkenclub met Turkse taferelen/toestanden. Wat vond je daarvan?

IP: “Niet terecht. Ik heb zelf het advies gegeven om onmiddellijk in te grijpen en niet nog tien wedstrijden te wachten. Dat is gewoon een keuze die je maakt in het belang van de club, hoe pijnlijk dat ook is. Dat soort afwegingen maken we elke dag. Achteraf is het makkelijk om daar wat van te vinden, maar als je naar het grotere geheel kijkt, doen we het toch niet slecht. FC Groningen met 23 miljoen euro omzet, Heracles Almelo, PEC Zwolle, Willem II met 15 miljoen euro omzet, die zijn allemaal gedegradeerd. Dan hebben wij over die periode van vijf opeenvolgende seizoenen waarin we in de eredivisie zitten de juiste keuzes gemaakt.

Dat wil niet zeggen dat ik tevreden ben met hoe het vorig seizoen allemaal gelopen is vanwege de randzaken waarmee we in het nieuws kwamen. Maar handhaving hebben we wel gerealiseerd, waardoor we nu het zesde aaneengesloten seizoen eredivisie spelen.

Ik denk dat we dit seizoen goede keuzes hebben gemaakt, waardoor het over voetbal gaat en niet over randzaken. Maar goed, ik ga de polonaise niet lopen, want over acht wedstrijden kan het weer heel anders zijn, maar dat is voetbal.

FO: FC Utrecht ontsloeg dit seizoen zijn trainer na drie duels (Willem II en NAC volgden snel). Weinig verschil met Fortuna vorig seizoen. Heeft de media het gehad over Nederlandse taferelen/toestanden in Utrecht?

IP: “Nee, inderdaad. Het is ook niet terecht om iemand als Işitan Gün zo weg te zetten. Işitan is iemand die zorgvuldig te werk gaat en zeker geen emotionele beslissingen neemt. Ik vind het dan ook niet correct om te spreken van Turkse taferelen, zoals bepaalde media herhaaldelijk hebben gedaan. Ik heb die media daar ook op aangesproken.

FO: Hoe kijk je terug op een seizoen Burak Yilmaz?

IP: “Ik denk dat Burak absoluut van waarde is geweest. Hij heeft zeker een bijdrage geleverd de spelers te motiveren en op scherp te zetten na het ontslag van Sjors Ultee en de druk weg te nemen waaronder Fortuna toen stond.

FO: Prima, maar hij kondigde ook zeven duels voor het einde van de competitie aan niet meer voor de club te willen spelen vanwege (al dan niet) niet-nagekomen afspraken met Principion. Wat vond je daarvan?

IP: “Niet chique, laat ik het daarop houden.

FO: Afgaande op de voorlopige oase van rust in het huidige seizoen, lijkt het als ‘dat nooit meer’?

IP: “Nee, dat wil ik nooit meer. Ik denk dat de selectie nu veel meer in balans is. Ik denk dat de spelers beter passen bij de status en identiteit van de club. Dat we een trainer hebben die veel meer past bij hetgeen we willen. Dus ik ben wel tevreden met de huidige balans in de technische staf en spelersselectie.

FO: Dat lijkt me dan ook een pluim op de hoed van technisch manager Américo Branco?

IP: “Américo heeft fantastisch werk geleverd in de afgelopen transferperiode. Ook qua trainerskeuze. Alhoewel ik daar ook intensief bij betrokken ben geweest, heeft Américo het eerste contact gelegd en het eerste gesprek gevoerd met Danny Buijs. Ik bemoei me niet zozeer met het technische verhaal, want kijk meer naar het financiële verhaal. Maar ik heb wel aangegeven dat het feit dat de spelers vorig seizoen na afloop van duels niet eens het publiek bedankten (of toch niet allemaal) mij pijn heeft gedaan.

Verder heb ik ook duidelijk gemaakt wat er bij Fortuna mogelijk is en wat niet mogelijk is, zodat Danny precies wist waar hij instapte. Dan krijg je na twee maanden geen discussies over zaken waarvan je dacht dat ze wel mogelijk waren. We weten dus precies wat we aan elkaar hebben.

FO: En het loopt prima. Negen punten uit vijf duels. Er wordt goed gevoetbald. Met name Alen Halilović, die kan er wat van, toch?

IP: “Alen zit inderdaad op voetbal.

FO: Toch nog even terug naar het negatieve eigen vermogen. De enige manier waarop je dat gaat oplossen is door spelers te verkopen.

IP: “Eens.

FO: Wil je deze ploeg dit seizoen bijmekaar houden?

IP: “Dat is wel de intentie, maar als we een bod op een van onze spelers krijgen dat niet te weigeren is, dan zullen we dat accepteren. Pas op, we hoeven het negatieve eigen vermogen ook niet in een seizoen om te buigen. Dat kan over meerdere seizoenen. We zijn natuurlijk ook niet de enige club die het moet hebben van het verkopen van spelers. Dat is onderdeel van het bedrijfsmodel.

FO: Maar goed, er zit wel druk bij Fortuna om een of meerdere spelers te verkopen in de komende seizoenen.

IP: “Eens.

FO: En dan is de technisch manager een belangrijke schakel om verkochte spelers te vervangen zonder al te veel kwaliteitsverlies. Hoe lang ligt Américo Branco nog vast?

IP: “Américo heeft een contract tot de zomer van 2025.

FO: Heeft hij ambities om door te groeien naar een grotere club? Of moet ik hem dat zelf maar eens vragen?

IP: “Dat moet je hem zeker zelf vragen, maar ik denk niet dat Américo ambities heeft om bij Fortuna 65 te worden. Hij heeft gewoon fantastisch werk geleverd. Vanwege zijn aanwezigheid kan ik me meer focusen op de organisatorische kant. Komt ook omdat Sjoerd Ars parttime werkte, waardoor ik toch nog veel werk had aan de technische kant. Nu niet meer. Nu kan ik me focussen op de dingen waarvan ik vind dat ik er goed in ben.

Een eigen accommodatie voor de jeugd, zodat we alles bij mekaar kunnen brengen

Je derde ambitie (alhoewel die eerste twee ambities prioriteit hadden) was het creëren van een eigen accommodatie voor de jeugd. Dat is vooralsnog niet gelukt.

FO: Zijn er concrete plannen om dat wel te realiseren, bijvoorbeeld op het trainingscomplex in Buchten? Of zeg je, we moeten eerst werken aan het negatieve eigen vermogen voordat we hierover kunnen nadenken.

IP: “Dat laatste. We hebben echt veel geïnvesteerd in het stadion in de afgelopen jaren. We hebben nu een eigen krachthonk voor het eerste elftal in het stadion. Natuurlijk wil je dat liever op de centrale trainingsaccommodatie. Maar een investering in de trainingsaccommodatie is, ook gezien de huidige bouwprijzen, financieel niet haalbaar op dit moment. De ambitie blijft, maar is de komende jaren niet reëel.

We moeten het dus op een andere manier faciliteren. Dat lukt ons prima bij het eerste (mannen)elftal. Dat lukt ons ook redelijk bij de vrouwentak. Wat betreft de academy kunnen we daar zeker nog een stap in maken. De jeugd traint bij VV Sanderbout en bij VV Sittard en werkt op drie verschillende complexen zijn wedstrijden af. Daar kunnen we zeker nog vooruitgang boeken.

In de voorbereiding werd duidelijk dat het gat tussen de O21 en het eerste elftal van Fortuna Sittard nog steeds groot is. Als we doorstroming van eigenjeugdspelers naar het eerste elftal willen, zal dat gat kleiner moeten worden.

FO: Dat zal altijd een proces van de lange adem zijn, maar zie je er vooruitgang in?

IP: “Ik zie wel vooruitgang. Er zijn echt wel weer getalenteerde spelers in de academy. Maar het is van belang dat de jeugdploegen op een hoger niveau gaan spelen. Dan moeten ze kampioen spelen en dus promoveren. Momenteel is het niveauverschil tussen de klassen waar enkele teams in uitkomen en de eredivisie erg groot. Dat gaan we niet in twee, drie seizoenen oplossen.

Toekomst:

FO: Als je vooruit kijkt, wat zijn dan je drie voornaamste ambities in zeg de komende drie seizoenen en welke strategieën heb je om die te verwezenlijken?

IP: “Ten eerste, het eigen vermogen verbeteren en dus voldoen aan de afspraken met de KNVB in het ‘plan van aanpak’. Daarvoor zullen we dus spelers moeten verkopen. Ik denk dat we dit seizoen meer spelers in de selectie hebben met transferwaarde dan vorig seizoen, dus dat ziet er beter uit dan vorig of voorgaande seizoenen.

Ten tweede, een vol stadion. Er gaan er 12.500 in, maar als je het uitvak (800) en het buffervak (500) er vanaf trekt, kom je uit op ruim 11.000 toeschouwers. Dat is een vol huis en daar wil ik structureel voor gaan.

Ten derde, minder afhankelijk worden van externe investeerders. Kortom, met je eigen begroting de lopende exploitatie kunnen draaien en de plussen maken met de verkoop van spelers. Als we meer supporters trekken, genereren we meer inkomsten. Ook de TV-gelden gaan omhoog.

FO: In het vorige interview vroegen we je naar je persoonlijke ambities. Je zat perfect op je plek bij Fortuna. Ook op mindere dagen ging je met plezier naar je werk. Is dat nog steeds zo?

IP: “Dat is zeker nog zo, alhoewel ik eerlijk moet zijn en toegeven dat ik vorig seizoen een zwaar seizoen heb gehad. Dit seizoen is alles anders. De sfeer in het stadion, op kantoor en bij de staf zorgt ervoor dat ik weer met plezier naar het werk ga. Maar vorig seizoen heeft wel een behoorlijke impact gehad.

FO: En dat komt zeker ook omdat er vorig seizoen veel dingen gebeurden waar je geen grip op had?

IP: “Ja. De seizoenen voordien probeerde ik een cultuur te creëren waarin we elkaar intern de waarheid konden zeggen (met wederzijds respect natuurlijk), maar naar buiten toe gesloten bleven. Maar afgelopen seizoen, met de trainer, Burak Yilmaz en wat er nog allemaal is gebeurd, zijn we veel te vaak met randzaken in het nieuws gekomen. Na het seizoen waarin we op de slotdag in Nijmegen de eredivisiestatus redden, had Fortuna nog de gunfactor. Een seizoen later kwamen we alleen maar negatief in het nieuws.

FO: Heb je vorig seizoen wel eens gedacht: “zoek het lekker uit, ik ben weg?”

IP: “Dat niet, maar ik vond het wel een zwaar seizoen.

FO: Wat heb je ervan geleerd?

IP: “Dat het van belang is terug te gaan naar de basis. De huidige samenstelling van de selectie en technische staf past veel beter bij de club. We hoeven niet elke wedstrijd te winnen. Dat weet iedereen. Maar het voetbal dat we nu laten zien, de band met het publiek die er nu is, dat is veel belangrijker en wordt ook meer gewaardeerd dan het halen van grote namen.

FO: Of het hoog van de toren blazen dat we de begroting gaan optrekken naar 25 miljoen euro?

IP: “Het is niet mijn stijl. Je hebt mij die uitspraken ook nooit horen doen. Ik denk dat je beter bescheiden kunt blijven om vervolgens je successen te vieren, dan hoog van de toren te blazen zonder het waar te maken, want dat blijft je levenslang achtervolgen. Ik focus me op Fortuna en onze eigen begroting en exploitatie en daarmee gaan wij het doen!

En daarmee sluiten we het interview af. We danken Ivo voor zijn tijd!