Qua financiën hakt een voetbaljaargang er toch flink in. We zagen ons als Lateral Boys dan ook genoodzaakt om sponsoren te gaan zoeken. Dat is geen sinecure, aangezien het merendeel van de ondernemingen Fortuna in één adem noemen met nonbeleid. Desalniettemin is het ons gelukt om haast alle zetels in onze Viskoem te verkopen. Onderstaande sponsoren hebben hun vertrouwen in ons uitgesproken en wij zullen alles in het werk stellen om dit niet te beschamen!


Van Dammes c.s. Gerechtsdeurwaarders – Axelsestraat 12 – 4530 AB Terneuzen

Januari 2012 is meteen grensverleggend gebleken. Tijdens de eerste Fortuna-reis naar de provincie Zeeland is het meteen gelukt een sponsor vast te leggen uit die regio. En niet zomaar een sponsor. Neen, met terugwerkende kracht zal per 1 januari gerechtsdeurwaarderskantoor en tevens incassobureau Van Damme twee stoelen afnemen in onze Viskoem.

Bij het tekenen van de overeenkomst is afgesproken dat Van Damme minimaal één bezoek gaat brengen aan De Grote Snaphaan. De kwestie, die nu al ettelijke jaren loopt, is nooit fatsoenlijk opgelost kunnen worden, en met Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders heeft LB een stok om mee te slaan.

LB betreuren ten zeerste dat het zover heeft moeten komen, maar aangegane verplichtingen dienen nu eenmaal te worden nagekomen. Van ons uit zijn wij steevast correct gebleven en gebleken, iets dat we niet kunnen zeggen van De Grote Snaphaan.

We gaan er vanuit dat deze win-win situatie voor de komende jaren gehandhaafd zal blijven en wensen onze nieuwe sponsoren veel plezier toe in onze viskoem!


Mancini’s Ices Ltd. – 4 Yorke Street – Hucknall, Nottingham NG15 7BT

Peer Mascini is sinds jaar en dag betrokken bij de club. Hij heeft in de loop der jaren aardig wat invloed verkregen. Soms hebben we daar voordeel van, maar soms ook zeker niet. Waarom hebben we Harrie Gommans dit jaar in de selectie? Juist! Maar, waarom zijn de salarissen maandelijks netjes betaald? Juist! Of je nu voor- of tegenstander bent van Peer, je kunt nu eenmaal moeilijk om hem heen.

Wat velen echter niet weten is dat hij nog een jongere zus heeft die jaren geleden is geëmigreerd naar Engeland. En wel naar Hucknall, in het graafschap Nottinghamshire. ‘Hoofdstad’ van dit graafschap is Nottingham en in die plaats kwamen we dan ook met haar in contact.

Sinds begin december 1996 bestiert ze namelijk haar eigen ijszaak. Dat doet ze niet aan huis (wie gaat er nu een ijsje eten in Hucknall; niemand toch?), maar via haar ijswagen die in het graafschap opduikt bij allerlei festiviteiten. Zo ook bij thuiswedstrijden van Nottingham Forest indien de thermometer een temperatuur bereikt die boven de 15 graden Celsius ligt.

Ondanks dat de Sittardse zomer lang en breed voorbij is, hebben we met haar de afspraak kunnen maken dat zij bij elke quasi zomerse dag met haar ijswagen naar de Westelijke Mijnstreek komt afzakken en alle personen die zitting hebben genomen van onze Viskoem trakteert op een lekker ijsje. De ijsjes, versgemaakt volgens Italiaans recept, zullen erin gaan als koek!


Torino Motor S.A. – Rue de Valenciennes 355 – 7300 Boussu

Als we naar Fortuna op verplaatsing gaan zien, doen we dat in een voiture die wordt geprepareerd door het bedrijf Torino Motor. Makkelijk bereikbaar via de E42, afslag Saint Ghislain. Daarnaast is een vriendelijke bediening standaard en, een absolute pré, er kan nog in Italiaanse Lires worden afgerekend, gelijk in Zuid-Italië. Kortom, heb je autopanne, ben je op zoek naar een occasie of sta je voor de aankoop van een nieuwe voiture, dan is Torino Motor je adres!


Jérôme Granits S.P.R.L. – Rue Ferrer 250 – 4100 Seraing

Mocht Fortuna officieel aan haar einde komen, dan is het gepast een monument funeraire te laten maken. En dat kan, bij voorkeur bij onze hooggewaardeerde sponsor Jérôme Granits. Gelegen in het Parc Industriel van Seraing is deze onderneming te allen tijde bereid een handje toe te steken. Wil je, bij wijze van ludieke actie, een clubbestuurder (van elke willekeurige club) geen tribune, spreekband of glaasje bier maar een monument funeraire cadeau doen, Jérôme Granits weet er wel een mouw aan te passen! Heel België zal je dankbaar zijn voor het meehelpen dichten van het economische gat dat momenteel gaapt tussen Vlaanderen en Wallonië. Neem vrijblijvend contact op met zaakvoerster Arlette Thomas en alles komt op zijn pootjes terecht.


Atelier de Coiffure Michel – 2 Rue Nicolas Wester – 5836 Alzeng

Bij de oprichting van de Lateral Boys stonden we nog midden in het leven als midden-twintigers of begin-dertigers. Die tijd ligt alweer achter ons; het merendeel kan bij open weer de 40 in de verte al zien aanstormen. Ondanks deze leeftijd, proberen we er toch nog wat van te maken en dan is een goede haarkapper onontbeerlijk. Die hebben we gevonden in de vorm van het Atelier de Coiffure Michel, te Alzeng. Zij slagen erin ons een hippe coupe aan te meten, de één wat korter- en grijzergeknipt dan de ander. Kort nadat onze keuze op hem was gevallen, is deze onderneming toegetreden tot de vaste bezoekers van onze Viskoem. Bewapend met schaar (die wij vervolgens gebruiken om positieve spreekbanden tot negatieve spreekbanden te verknippen, aldus Hans Erkens) en kam staan zij klaar om de Fortuna-leiding spreekwoordelijk te knippen en te scheren bij de zoveelste wanvertoning.


 Huub Broers – 115 Rue de l’École – 3798 Fourons-le-Comte

Het is vanaf de testmatch die Fortuna speelde op het terrein van S.K. Moelingen dat Huub Broers, de burgemeester van Voeren, Fortuna in het algemeen en deze webstek in het bijzonder is gaan volgen. Zijn sympathie voor Fortuna is waarschijnlijk een direct gevolg van het smetteloze gedrag van haar supporters die dag. Let wel, de testmatch in kwestie werd gespeeld in een periode dat er van het overgieten met bier en verbaal en fysiek bedreigen van Fortuna-personeel nog geen enkele sprake was. Befaamd waren ook Huubs posts in het gastenboek van Fortuna Online, die veelal werden ondertekend met ‘Uw Burgemeester’, analoog aan de tekst op zijn reclamebord. Door de ontstane communautaire problemen binnen de Belgische politiek is zijn aandacht voor onze club enigszins verminderd; desalniettemin is Huub Broers een vaste tweewekelijkse bezoeker van onze Viskoem!


Jean Fortunato S.À.R.L. – 157 Cité um Schlass – 5880 Hesperange

Deze entreprise de plafonnage is al aan de club verbonden sinds de bouw van het Wagner & Partners Stadion in 1999. Aangetrokken door de toenmalige clubleiding (Bankier met gat in zijn hand Jules Coenen, Geldverslindende fysiotherapeut Jacques Opgenoord en Pinokkio Cor Nijpels) teneinde zeer hoge plafonds aan te brengen in het hoofdgebouw van de bouwwerf. Volgens Coenen staan de hoge plafonds symbool voor het nieuwe denken. Met andere woorden, de nooit te realiseren ambities van het drieheerschap.

In de beginjaren was Jean danig onder de indruk van de boekhoudprincipes die de club erop nahield. Immers, alle inkomende facturen werden keurig in de onderste ladeblok weggemoffeld. Een heel goede methodiek, want als er geen facturen binnenkomen, zijn ook de uitgaven nihil. Op deze manier hoef je ook geen inkomsten te genereren, want je draait tòch quite. Helaas voor de club, had Jean ook een plafond aangelegd bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg en toen hij daar dit verhaal vertelde, bulderde het hele gebouw van de lach. Jean begon amok te maken op de Fortuna-burelen en dat viel niet in goede aarde. Toen ook de schuldenberg die de club bij hem had deels werd kwijtgescholden, vond Jean het welletjes.

Sindsdien zit Jean tweewekelijks in de Viskoem. De stoel naast Jean wordt bezet door Jo Fortunata. Helaas voor Jean, stuurt Jo bijna altijd zijn kat. De ene keer primeert klussen in huis van zoonlief, de andere keer eist de asfaltploeg ter hoogte van Kreuz Köln Jo op. Het lijkt wel dat Jean een haat/liefde-verhouding heeft met de club. Desondanks presenteren we hem met gepaste trots als onze sponsor!


Downhill Bikers vzw (Café Genenhoek) – Waversebaan 72 – 3050 Oud-Heverlee

Sinds de degradatie uit de Eredivisie is de mountainbikeclub Downhill Bikers Fortuna Sittard beginnen volgen. Het eerste seizoenen nog niet zo van dichtbij, maar hoe minder de resultaten, des te groter werd de interesse. Sinds de degradatie gaat het met Fortuna alleen maar ‘downhill’ en zoiets schept toch een band. Daarbij komt dat de Downhill Bikers het recreatieve karakter van hun club ten zeerst willen benadrukken. Iets wat ook Fortuna goed past. Geen verwachtingen en dus geen druk, want dat kan toch niemand binnen de club aan. Ja, een plaatsje bij de eerste 20, dat moet haalbaar zijn, maar dan is de koek toch echt op!

De gelegenheidsbiker is van harte welkom bij de mountainbikeclub en ook bij Fortuna. ‘Als het jullie supporters niet bevalt, dan blijven jullie toch lekker thuis?’, beet Hans Erkens de aanwezigen op een supportersavond eens toe. En zo is het maar net. Vrijheid, blijheid.

Tochten worden georganiseerd vanuit café Genenhoek op zondagochtend en donderdagavond, hetgeen perfect aansluit op het speelschema van Fortuna. Toegegeven, de Donwhill Bikers zijn het zwarte beest van onze sponsorgroep, maar we hebben hen een plaatsje gegund in onze Viskoem, uit sympathie.


Rouwcentrum Harry – Tiensesteenweg 155 – 3380 Glabbeek

De één zijn dood is de ander zijn brood. We werden dan ook compleet verrast toen Elsy Tercaefs op de LB-burelen verscheen en ons mededeelde sponsor te willen worden. ‘Binnenkort kunnen Fortuna-supporters wel eens in een fase van diepe rouw terecht komen en het is goed om op voorhand al zaken te regelen’.

De schellen vielen bijna van verbazing van onze ogen. Tegelijkertijd herinneren we ons nog het tijdperk van Jos Nuijen waarin elke Euro er één was, ongeacht de afkomst ervan. Met andere woorden: het bedrijf van Elsy is welkom in onze viskoem. Ook volgend jaar willen we weer een sluitende begroting kunnen overleggen en daarbij is iedere steun welkom. Immers, de licentiecommissie van de KNVB (Koninklijke Nederlandse Viskoem Bond) hijgt in onze nek.

Na de Downhill Bikers uit Oud-Heverlee presenteren wij bij deze onze tweede vreemde eend in de bijt: Rouwcentrum Harry.


Brood- en banketbakkerij Willy Ghequière – Forelstraat 124 – 9000 Gent

Daar waar Rouwcentrum Harry dacht een graantje te kunnen meepikken van de Fortuna-malaise stellen we nu Willy Ghequière voor als nieuwe gast in onze Viskoem. Immers, Fortuna mag gewoon deelnemen aan het seizoen 09/10, dus reden voor een gepast feestje. Aangezien we al tegen het zomerreces aanlopen en de temperatuur de hoogte inschiet is het niet verkeerd om te smullen van een ijstaart. En laat dat nu juist dé specialiteit zijn van genoemde bakker in de Gentse Forelstraat. En die ijstaarten kunnen we zonder al te veel bijwerkingen tot ons nemen.

De Lateral Boys hebben inmiddels al meer levensjaren achter de rug dan voor de boeg, dus voor de lijn hoeven we het niet te laten. In een gesoigneerd lichaam paraderen aan de Italiaanse Rivièra, dat zal voor een ander jaar zijn. Eet smakelijk!