‘Eine subtile Spaßguerilla mit depressiven Untertönen’ (Uit: RUND, Nr. 20, maart 2007) ‘Het kenmerk van een goede vraag is dat er geen eenduidig antwoord op is te geven’. Tot elkaar veroordeeld wegens wanbeleid van clubbonzen. De ontstaansgeschiedenis van de Lateral Boys: een reconstructie…


Proloog (november 1999 – september 2003)
14 november 1999 is een gedenkwaardige dag. Het is de dag waarop het Wagner & Partners Stadion feestelijk geopend wordt met een galawedstrijd tegen FC Schalke 04. Iedereen verkeert in de waan dat een dergelijk stadion noodzakelijk is, wil Fortuna haar toekomst verzekeren.

Aanvankelijk is de sfeer in Vak C opperbest. De resultaten zijn bemoedigend (Fortuna handhaaft zich) en de ene na de andere speler wordt binnengehaald; het kan niet op. Echter, naarmate de tijd vordert, gaat het steeds slechter met de club. De resultaten beginnen tegen te vallen en de toeschouwersaantallen lopen terug. Steeds meer personen beginnen Vak C te verlaten, waardoor de band tussen de resterende supporters in het vak steeds hechter wordt. Dit wordt versterkt doordat een grote groep personen uit Vak C steevast het merendeel van de uitwedstrijden bezoekt. Ongemerkt groeit deze groep naar elkaar toe.

Hoe leger het wordt, des te meer begint op te vallen dat het stadion helemaal niet zo mooi is, maar een kale, lelijke, betonnen bak. Een aantal personen uit Vak C meent hier verandering in aan te moeten brengen, met een 13 meter lang spandoek tot gevolg. Tijdens de wedstrijd Fortuna Sittard – FC Twente (d.d. 13 april 2002) wordt het spandoek de eerste maal opgehangen.

Onbewust geeft het spandoek blijk van een grote actualiteit. In de voorafgaande week wordt iedereen opgeschrikt door onheilspellende berichten rondom FC Limburg. De eerste verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden en supporters van betrokken clubs reageren furieus op de uitgelekte plannen. Deze samenloop van omstandigheden was voor Dagblad de Limburger meteen aanleiding in te haken op het gemaakte spandoek. Op 15 april 2002 wordt in het wedstrijdverslag van Fortuna Sittard – FC Twente de link gelegd tussen de vurige wens van supporters om Fortuna te behouden en de tekst op het spandoek.


Ook Dagblad de Limburger is ons eerste spandoek opgevallen

Ziedaar: het eerste resultaat van de samenwerking tussen enkele supporters uit Vak C is een feit. Een week later degradeert Fortuna roemloos naar de Eerste Divisie.

De degradatie is geenszins een reden de club in de steek te laten. Juist doordat iedereen erg tevreden is met het resultaat van het spandoek (meer kleur in het stadion aanbrengen) ontstaat al gauw het idee iets nieuws te maken. Ondertussen wordt het stadion door Fortuna van de binnenkant voorzien van geel/groene verf. Dit betekent een enorme verbetering in vergelijking met het grijze beton. Dit weerhoudt ons er echter niet van om tòch door te zetten. Het idee wordt geopperd onszelf een naam te geven. Iets dat al langer door de gedachten van eenieder speelde wordt een feit: de Lateral Boys 2003 worden geboren. Tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch (d.d. 15 september 2003) siert een tweede spandoek Vak C.


Het allereerste ‘Lateral Boys-spandoek’

Ondertussen is de leegloop van Vak C compleet en blijven nog slechts enkelen over. Zij vormen de huidige Lateral Boys…

Lateral Boys 2003 (september 2003 – 26 oktober 2004)
Lateral Boys staat symbool voor een groep supporters in Vak C. Vak C maakt deel uit van de Oosttribune, gelegen aan de lange zijde. Dat verklaart meteen de naam.

Omdat we ons sterk met Fortuna identificeren proberen we de club op een originele manier in beeld te brengen. Hiervoor gebruiken we ons eigen materiaal, dat door eigen mensen wordt bedacht en gefabriceerd. Ideeën worden door de groepsleden ingebracht, waarna ‘en petit comité’ tot een besluit wordt gekomen wat te fabriceren. Door gebruik te maken van (de in de loop van de tijd opgebouwde) contacten in de grafische wereld proberen we tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen. We proberen altijd een relatie te leggen tussen ons materiaal en Fortuna, de kleuren geel en groen, Sittard of de groep. Op deze manier trachten we een bijdrage te leveren aan een goede sfeer. Echter, het zijn supporters die sfeer maken; sfeermaterialen kunnen hierbij slechts ondersteunend zijn!

Middels reclamebanners op de internetsite Fortuna Online ontvangen we middelen waarmee we onze activiteiten financieren. Deze financiering is structureel en volstaat ruimschoots. De begroting is aldus in evenwicht.


‘Ons’ Vak-C, zoals het er haast tweewekelijks uitziet

Kennis om zaken te fabriceren hebben we stukje bij beetje opgedaan. Hierbij hebben we contact gelegd met supporters van andere clubs, maar dat heeft geen officieel karakter. We hebben hierbij gezorgd voor een bepaalde taakverdeling. Zo is de één bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de ontwerpen, de ander voor de inkoop van de materialen.

We willen benadrukken dat voor politieke ideeën geen plaats is. We zijn voor Fortuna en voor Fortuna alleen. Daarom proberen we steevast te handelen ten faveure van Fortuna. We onderhouden prima relaties met andere stromingen binnen Fortuna. De website Fortuna Online is zelfs de officiële website van de Supportersvereniging Fortuna Sittard’92. Ook met de club onderhouden we een prima relatie. Desondanks zijn we onafhankelijk van welke andere groepering binnen (en buiten) Fortuna dan ook.

27 oktober 2004 – 11 augustus 2005 05.39 uur
Op 26 oktober wordt de Supportersvereniging Fortuna Sittard ’92 officieel opgeheven. Daarmee eindigt feitelijk ook de link tussen Fortuna Online en de supportersvereniging. Dit is geen reden de activiteiten op een laag pitje te zetten. Van het gat dat de supportersvereniging achterlaat wordt dankbaar gebruik gemaakt om nog meer naamsbekendheid te vergaren. Dit nadert zijn hoogtepunt rondom de belangrijke raadsvergadering van eind januari. In deze periode wordt ook de kop van de site vervangen door het logo van de Lateral Boys en de tekst ‘Spreekbuis van de Lateral Boys’. Er wordt achter de schermen met diverse partijen vaak koortsachtig overleg gevoerd.

Het is ook in januari 2005 dat we ons van een nieuw fenomeen gaan bedienen: de spreekband. Het is in een zaak aan de Sittardse Steenweg waar we onder de economisch meest gunstige voorwaarden het behag inkopen. De rollen worden aan elkaar geplakt, de letters worden erop getekend en ingekleurd en niet veel later is onze eerste spreekband af. De wet van de remmende voorsprong doet ook hier zijn opgeld; latere spreekbanden worden in vaak de helft van de tijd vervaardigd ten opzichte van ons eerste exemplaar!


Spreekband nummer 1: FC Vinkenslag, of all places, heeft de primeur!

De teksten van de eerste spreekbanden zijn gerelateerd aan de gang van zaken op het gemeentehuis van Sittard-Geleen. De actualiteit van de teksten op de spreekbanden is hierdoor van zeer hoog niveau! Enkele leden hebben zelfs hun slaap gelaten voor het maken ervan; nood breekt immers wet! Dit is ook de media niet ontgaan zodat twee spreekbanden met foto de media halen.

Nu de rust ogenschijnlijk is teruggekeerd, zijn ook de Lateral Boys in iets rustiger vaarwater gekomen. Desondanks zitten we niet stil. In de zomerperiode na afloop van het seizoen 04/05 worden enkele nieuwe toetreders tot Vak C financieel en materieel ondersteund bij het maken van onderstaand spandoek. Tijdens de oefenmatch tegen het Belgische Verbroedering Geel wordt het doek een eerste maal getoond.


We gaan gewoon door!

Nadat we eerder gebruik maakten van een Italiaanse tekst, wordt deze keer voor de Franse taal gekozen. De gekozen tekst borduurt feitelijk voort op de étendard met de tekst ‘GLI INCANCELLABILI’. De strekking is hetzelfde. Ondanks dat de club tegenslag na tegenslag krijgt te verwerken bestaat de club nog steeds. Noch schuldeisers, noch de licentiecommissie van de KNVB, noch de pers, noch de gemeenteraad hebben de club klein gekregen: we gaan gewoon door! Tijdens de wedstrijd Fortuna Sittard-VVV Venlo siert het doek een eerste maal de lange zijde van het Wagner & Partners Stadion.

11 augustus 2005 05.40 uur – seizoen 2006-2007
Van het eerdergenoemde rustige vaarwater wordt tevens gebruik gemaakt om onszelf een plek te geven op de digitale snelweg. In de vroege ochtend van 11 augustus is het dan zo ver: we zitten online!


Allereerste openingsscherm van het Lateral Boys-gedeelte op Fortuna Online

De website is een onderdeel van Fortuna Online en kan worden bereikt door een klik op één van de buttons in het linkerframe. Het doel is tweeledig: Enerzijds proberen we met behulp van de website een stukje achtergrondinformatie te geven. Anderzijds proberen we supporters ertoe aan te zetten zich meer te gaan bezighouden met de visuele ondersteuning van de club.

Een veelgehoord probleem hierbij is dat de wil er wel degelijk is, maar dat het supporters ontbreekt aan kennis over het maken van bijvoorbeeld een spreekband. We proberen deze lacune op te vullen door supporters middels een paar handige tips op het juiste spoor te zetten.

De eerste wedstrijd van het seizoen 05/06 wordt meteen gepoogd de club een hart onder de riem te steken. De afgelopen seizoenen eindigden desastreus, maar de hoop bestaat dat de weg naar boven zal worden ingeslagen. Gebruik makend van ongeveer 70 meter behang, tientallen meters tape en een hoop verf worden drie spreekbanden gemaakt waarbij we een link leggen tussen het inktzwarte recente verleden en het feit dat dit onze loyaliteit jegens de club niet heeft aangetast.


‘Geen resultaten’ betekent niet ‘geen support’

De hoop op beter tijden die we aan het begin van het seizoen 05/06 hebben is al snel vervlogen. Na de uitwedstrijd tegen TOP Oss staat Fortuna weer op de laatste plek in de rangschikking. De slechte resultaten hebben echter weinig invloed op onze activiteiten.

Het lijkt zo langzamerhand meer gewoonte te worden, noem het routine. Het veroveren van de laatste plaats op de ranglijst is een eitje. Onder de supporters leeft echter het gevoel dat er meer inzit. En tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Zwolle wordt dit massaal kenbaar gemaakt. De Lateral Boys doen ook een duit in het zakje door aan te geven dat wij steevast 100% voor de club geven en ons afvragen hoe hoog dit percentage is bij (een deel van) de spelersgroep. De wedstrijd tegen de Zwollenaren gaat met 0-2 verloren en dat belooft weinig goeds voor de toekomst als je nog naar FC Dordrecht moet…

In en tegen Dordrecht maken we kennis met een totale ontluistering als volledig kansloos met 6-1 wordt verloren. Gedurende de wedstrijd worden er al plannen gesmeed om de parkeergarage te blokkeren op het moment dat zonder weerwerk wordt verloren van FC Dordrecht. Belofte maakt schuld en het is bijna middennacht als niemand meer de parkeergarage uit of in kan.

De dag nadien worden de spelers welke nog willen knokken voor de club gevraagd om 07.00 uur de training aan te vatten. Het afgegeven signaal is duidelijk, al levert het maar bitter weinig op.


Zelfs L1 besteedt aandacht aan onze spreekbanden

Omdat Fortuna ons maar weinig plezier meer oplevert, lachen we maar om de dramatische bekeruitschakeling van onze aartsrivaal uit Kerkrade.

Seizoen 2006-2007
Het nieuwe seizoen komt eraan en een teken om met een fris gemoed de zaken op te pakken. Wat ons betreft kan de zegetocht beginnen; wij zetten alsvast hiervoor het licht op groen. De spelersgroep onder leiding van Frans Körver denkt hier in eerste instantie toch heel anders over en keer op keer wordt vrij kansloos verloren. Dan de bekercampagne maar gebruiken om het blazoen wat op te poetsen en wat van het veloren gegane vertrouwen te herwinnen?

Als Rijnsburgse Boys de tegenstander is moet dat toch mogelijk zijn, maar helaas. Zonder ook maar één moment aanspraak te maken op winst eindigt de campagne in de Bollenstreek. De maat is nog maar een keer vol en als enkele dagen later dient te worden aangetreden tegen HFC Haarlem wordt het uitvak 10 minuten leeggelaten, uit protest. Als tegen 10 Haarlemmers een moeizaam gelijkspel uit de brand wordt gesleept, is de consternatie compleet. De spreekband die in het lege vak hangt is meteen nieuws en wordt door L1 meermaals vertoond. Ook in de periode nadien komt het stukje huisvlijt nog wel eens voorbij.


Bovenstaande spreekband haalt de nieuwsuitzending van L1

Ondanks ergernissen rondom de dagelijkse gang van zaken houden we ons een drietal weken bezig met het maken van een (span)doek ten behoeve van de uitwedstrijd tegen MVV. Middels een zestal buizen wordt het eindresultaat (de beeltenis van Asterix en Obelix) in de lucht gehouden. De boodschap is duidelijk. Tijdens de thuiswestrijd tegen MVV wordt hier door onze Maastrichtse gebuur op ingehaakt als een levensgrote Romein te voorschijn wordt getoverd in het uitvak.

Half januari wordt Fortuna vereerd met een bezoek van een journalist en fotograaf van het Duitse maandblad Rund. Zij maken een artikel over een club die tot driemaal toe laatste is geëindigd, maar desondanks niet is gedegradeerd. Dat is in Duitsland onmogelijk en men vraagt zich af wat mensen bezielt om te blijven gaan kijken naar een club die na een paar wedstrijden nergens meer om speelt. In een meer dan drie uur durend gesprek met betreffende journalist plus fotograaf in een hotel, ergens in de fusiestad proberen we aan te geven waaruit wij onze motivatie halen. Overigens spreekt de schrijver van het artikel met meerdere mensen binnen en rondom de club. Desondanks wijdt hij een kleine passage aan ons en aan Fortuna Online.

In april organiseert Fortuna een informatieavond voor alle certificaathouders van het Fortuna Talentenfonds. Lateral Boys hebben hier hun tanden in gezet en Hans Erkens enkele vragen gesteld naar aanleiding hiervan. Eén en ander valt terug te lezen in de column ‘Cold Case: Stichting Fortuna Talentenfonds 2001′. In eerste instantie reageert de club wat lauwtjes op het verzoek tot beantwoording van de gestelde vragen. Na enige tijd komt het tot een informatieavond en wordt eindelijk duidelijk wat elke houder van een certificaat tegemoet kan zien. Hierover valt meer te lezen in de columns ‘Fortuna lost chaos netjes op’ en ‘(Reken)foutje bedankt’.

Tegen het einde van het seizoen 06/07 wordt het aantal activiteiten middels enkele spreekbanden wat opgevoerd en wordt gepoogd het seizoen in stijl te eindigen.

Seizoen 2007-2008
Nog voordat het seizoen voor spelers en technische staf is begonnen gaan we al aan de slag. Het competitieprogramma laat namelijk zien dat de uitwedstrijd tegen MVV al redelijk vroeg in het seizoen wordt gespeeld. Al een tijdje is bekend wat de plannen zijn, maar deze moeten met stoom en kokend water worden uitgevoerd. Een strakke planning draagt er zorg voor dat binnen een tweetal weken we klaar zijn. Als dan ook blijkt dat, ondanks de gemaakte ophef, ergewoon een busres wordt georganiseerd door de SV Nao Veure, kan het feest beginnen. Nu ja, ‘feest’. Een week na de smadelijke nederlaag kan er al een spreekband worden opgehangen op Vak C. Helaas, heren spelers, het is niet anders.

Nadien wordt het voor de buitenwacht rustig, maar intern wordt gediscussieerd of het niet goed zou zijn om ons eens maatschappelijk ten engageren. Het hele voetbalgebeuren is eigenlijk maar relatief, dat hebben onder andere het plotselinge overlijden van Buscoördinator Rob Poulssen ons laten zien. Ook de Lateral Boys en de redactie van Fortuna Online heben in het verleden kennisgemaakt met de schaduwkanten van het leven en het moment is gekomen om ons in te zetten voor een charitatieve instelling. Seizoen 2008-2009 Vanwege de gebeurtenissen rond om de Lateral Boys en Fortuna Sittard hebben we een creatieve pauze ingelast. Doordat de randzaken in plaats van het sportieve gebeuren de boventoon voeren, hebben we een pas op de plaats moeten maken. Dat wil niet zeggen dat we de club niet zijn blijven volgen. Verre van zelfs. Overal waar we komen proberen we uit te dragen dat we ondanks fusieperikelen en een poging van de KNVB om Fortuna te schrappen blijven geloven dat we gewoon doorgaan als club in de Jupiler League.


De camera’s van RTL7 hebben ons gespot bij HFC Haarlem

De gedachte om er de brui aan te geven heeft nooit geleefd en dus gaan we vol goede moed herstarten in het seizoen 2009-2010!

Seizoen 2009-2010
Nadat duidelijk is geworden dat de club is overgenomen door TOF, slaapt iedereen net even wat rustiger. Tijd ook om over andere dingen te gaan nadenken. De wens om een nieuw, groot, maar desondanks hanteerbaar spandoek te maken leeft al enige tijd in ons vak. En nu de fusieperikelen (hopelijk voorgoed) naar de achtergrond zijn verdwenen wordt hier tijd voor vrijgemaakt. Allereerst maakt onze eigen Panoramix een deftig ontwerp dat met vereende Vak C-krachten wordt overgezet op doek. Nadat dit is gebeurd, kan het inkleuren beginnen. In een Euregionale garage loopt de temperatuur al gauw op tot een graad of 30, maar dat weerhoudt niemand ervan dit stukje huisvlijt af te leveren. En passant wordt ook nog een spreekband gemaakt ter nagedachte aan Harald Didderen.

Zo lastig is het allemaal niet; iedereen kan schilderen met Ravensburger

De wedstrijd tegen FC Omniworld heeft de primeur. Als het weer meezit en de ruimte het toelaat zal er altijd iemand zijn Fortuna-shawl in de lucht steken!

En die shawl hebben we zeker nodig. Want zo gauw de ‘r’ in de maand komt, gaan de temperaturen steil naar beneden. Dat wedstrijden in de vriskou wordt gespeeld, dat hebben we toch al eens vaker mogen meemaken, maar het winterweer dat dit sezoen teistert is eerder uitzonderlijk. Wekenlang houdt Koning Winter West-Europa in haar greep, de Jupiler League incluis. De verplaatsing naar AGOVV is dan ook een eerste gelegenheid om in het uitvak een sneeuwballengevecht te houden. Leuk voor één keer, maar verder niet.


De RTL7-camera registreert feilloos LB’s mening over het winterweer

Geplande buitenlandse trips, competitiewedstrijden, voetbalbeurzen; allemaal hebben ze te lijden onder de strenge winter. Haalt Koning Winter nu elk jaar zijn gram op ons vanwege onze étendard of kan deze weer voor jaren in de kast? We mogen het toch wel hopen, zeg!

Seizoen 2010-2011
De constante degradatiedruk heeft ons een heel seizoen in haar greep gehouden. Desondanks hebben we het seizoen voorafgaande aan RKC’s kampioenswedstrijd in stijl afgesloten door te tonen dat er voor ons maar één stad bestaat. In wat mogelijk de laatste wedstrijd in het bestaan van Fortuna kon zijn geweest hebben we ‘Zitterd Allein’ uit het LB-dépot opgedoken.


Voor ons telt alleen ´Zitterd´

Het feit dat we zo rustig zijn gebleven wil niet zeggen dat er geen aanleiding was om vlaggen te maken, zaken aan de kaak te stellen, etc. Neen, die was er wel degelijk. Als we de clubbonzen mogen geloven wordt komend seizoen alles anders…

Seizoen 2011-2012
‘Ik wil af van het koppijnvoetbal’, vertelde Wim Dusseldorp in de Fortuna Krantj, voorafgaande aan het seizoen. En gelijk krijgt hij. De start is veelbelovend en Fortuna nestelt zich in de subtop. Nadien krijgt de ploeg een terugslag te voorduren, maar in degradatiegevaarzorgen komt het niet.

In de winterstop vindt er een trainerswissel plaats. Dusseldorp trekt naar Venlo en Tiny Ruijs volgt hem in Sittard op. Na een stroeve start krijgt Ruijs de beschikking over twee aalvluggen buitenspelers (Danny Schreurs en Rowin van Zaanen) en kan de ploeg een nieuwe start maken. Plaats van handeling? Almere City. Juist daar waar we verleden seizoen het geloof terugwonnen dat handhaving mogelijk was slaat Fortuna nu een bladzij om en begint aan een fraai nieuw hoofdstuk. Misschien wel vanwege de zelden aflatende steun vanuit het bezoekersvak.

Nadat we eerder al in Almere met onze doeken present waren, nemen we ze ook maar mee naar Oss. Tweemaal wordt er gewonnen. Toeval?

L’Histoire continue…