Zo nu en dan – toegegeven meer ‘dan’ dan ‘nu’ – houden we interviews met spelers, trainers of andere personen die op één of andere wijze bij Fortuna betrokken zijn.

Ter voorbereiding op de interviews hebben we er het IRT-rapport van de enquêtecommissie opsporingsmethoden nog eens op nageslagen. Met name de paragraaf ‘Zaanse Methoden’ bevat enkele zeer bruikbare tips over hoe je een interview moet houden. Wil je de geïnterviewde tot het uiterste drijven, dan moet je om te beginnen de juiste locatie kiezen. We hebben er even voor moeten zoeken, maar we denken een gezellige ruimte gevonden te hebben.

Bron: Wikimedia commons (Bunk’Art 2 museum – Tirana)