Na een lange periode vol onrust heeft het bestuur van Fortuna Sittard gisteren gepoogd klare wijn te schenken inzake de dossiers ‘stadionverkoop’ en ‘selectie 2012 – 2013’. En passant passeerden ook andere zaken de revue zoals het salaris van Fred van Barneveld, het salaris van Jos Alberts, de door Jos Alberts al dan niet behaalde sponsorinkomsten, communicatie en werd er aanvullend met modder gegooid door bestuursleden van allerlei groeperingen binnen en rondom Fortuna. Om maar eens een slogan uit een ver verleden uit de mottenballen te halen: ‘Fortuna, daar kom je voor je plezier’…


De vrijdag is al tientallen minuten oud terwijl ik nog in pyjama op de rand van mijn bed zit. Slaap vatten zal er voorlopig niet inzitten, ondanks dat op dit tijdstip tijdens een reguliere dag al in een diepe slaap zou zijn gezonken. Echter, de avond voordien laat me maar niet los. Wat hiervan nu te denken? Het neigt naar cabaret, zij het met een bloedserieuze ondertoon. Voor mijn gevoel resteren mij twee opties. Het bellen met de Stichting Korrelatie ligt voor de hand, maar kies voor optie twee: ik bel Riccardo.

Nadat de telefoon enkele keren overgaat krijg ik verbinding:

Riccardo: (grinnikend) ‘Hey
Michel: ‘Hey Riccardo, ik bel je maar eens even
Riccardo: ‘Weet je wel hoe laat het bij jou is? Half één!
Michel: ‘Ja, dat kan best zo zijn, maar ik heb nieuws. We hebben Rowin van Zaanen een heel goede aanbieding gedaan, maar mogen blij zijn dat hij heeft getekend bij City.
Riccardo: (schaterlachend) ‘Niet vaak begint mijn dag met zo’n goed nieuws. Ik wil niet onbeleefd overkomen, maar ik bel je later terug. Ik heb om 08.30 uur een afspraak en ben al te laat

Nadat ik de lijn heb verbroken en mijn gsm onder mijn kussen heb gelegd val ik alsnog in slaap, amper bevattend bij welk een vertoning ik aanwezig ben geweest.

De avond begint als rond 21.00 uur bestuursleden (Marcel Tinnemans, Wil Helwig, Wil Meijers), de Algemeen Directeur (Jos Alberts), Commercieel Medewerkers (René Maessen en Charly Chudik)) en leden van Fortuna’s Raad van Toezicht (Sjra Philippen en Jo Abelshausen) binnendruppelen en een plaatsje vinden in een hoek van de Mark van Bommel Zaal. Commercieel Medewerker Tom Janssen heet de ongeveer 100 aanwezigen welkom en gunt het openingswoord aan Wil Helwig.

Wil Helwig is mijn persoonlijke favoriet binnen de Fortuna-burelen en begint zijn verhaal op 27 april 2012 op zijn inmiddels kenmerkende manier. Enthousiast, passioneel en met liefde spreekt Helwig over zijn club. Het raakt mij telkens weer.

Op 27 april slikt Fortuna in de 91e minuut een tegentreffer in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles waardoor het plaatsing voor de felbegeerde nacompetitie misloopt. Het is tevens het sein voor (de inmiddels scheidend) trainer Tiny Ruijs om fel uit te halen naar de club i.c. de nieuwbakken Algemeen Directeur Jos Alberts. Sindsdien is er een storm van onrust opgestoken in de Trendwork Arena waarbij Cor Nijpels’ valwinden schril afsteken. ‘Er zijn zaken niet goed gelopen. Nee, er zijn zaken slecht verlopen’, zo trekt Helwig het boetekleed aan. De aanstelling van Alberts, de geplande aankoop van het stadion, het had volgens Helwig anders moeten gaan. Na afloop van zijn monoloog steekt een terecht applaus op in de zaal.

Nadat Helwig plaats heeft gemaakt voor Wil Meijers start deze door mede te delen ‘dat zijn verhaal eigenlijk door Jacques Aerts verteld had moeten worden, maar dat Aerts wegens vakantie verhinderd is’. Aangezien Meijers bekend staat om zijn dossierkennis, mag het verstekken van enige uitleg geen probleem vormen.

Wat volgt is een aaneenschakeling van feiten die ik maar moeilijk aan elkaar kan plakken teneinde tot een geheel te komen. Allereerst gaat hij dieper in op de begroting voor het seizoen 2012 – 2013. Daarin zat de geplande aankoop van de Trendwork Arena verwerkt en het feit dat deze aankoop voorlopig van de baan is, geldt als een fikse streep door de rekening. Immers, de aankoop van het stadion vóór 1 juli 2012 scheelt de club een slordige € 150.000 per boekjaar en zorgt ervoor dat alle nog openstaande schulden bij de stadioneigenaar worden doorgestreept. Ondanks dat de hoogte van deze schuld volgens Meijers discutabel is, gaat het over een behoorlijk groot bedrag (Meijers noemt de hoogte van het bedrag, red.). Voor Fortuna een gigantische schuldenberg. Samen met de schuld die de club heeft opgebouwd bij Fitland het grootste probleem waarmee men worstelt.

Deze schulden zijn namelijk direct opeisbaar, waardoor ten minste deze twee partijen per direct het faillissement van de club kunnen aanvragen. Dat ze dit niet doen is duidelijk. Zeker de eigenaar van het stadion niet. Hij weet dat de club aan een aankoop werkt en dat brengt nog enigszins geld op voor hem.

Omdat de deal voorlopig is afgeketst zit de club met een groot probleem. De begroting voor komend seizoen is namelijk niet sluitend en sluit op een tekort van € 22.000. ‘Daarmee bevinden we ons in goed gezelschap, want in de Jupiler League laten 12 clubs voor aanvang van het seizoen een tekort op hun exploitatie zien’, aldus Meijers. Desondanks zou ik graag zien dat de club zich zou bevinden in het gezelschap dat door hem niet als ‘goed’ is betiteld, namelijk de zes clubs die wél een sluitende begroting kunnen overleggen. Anderzijds, € 22.000 is geen onoverkomelijk bedrag; daarin moet ik eerlijk zijn.

De deal betreft een lening van € 2.500.000, verstrekt door van de Belgische zakenman Roland Duchâtelet tegen een rentepercentage van 6%. Na 10 jaar dient dit bedrag terugbetaald te worden, maar dat hoeft volgens Meijers geen probleem te zijn. ‘Dat wordt tegen die tijd geherfinancierd’.

Nadat Meijers zijn verhaal heeft mogen doen is er ruimte voor het stellen van vragen. Zo wordt de vraag gesteld of het correct is dat het tekort over de afgelopen drie seizoenen tussen de € 200.000 en € 300.000 heeft gelegen. ‘Dat klopt niet. Het seizoen 2010 – 2011 bedroeg het tekort € 84.000 en die andere twee seizoenen schommelde het inderdaad tussen de twee en drie ton’, zo geeft Meijers toe.

Maar wat blijkt uit de jaarcijfers zoals de club die heeft gepubliceerd op haar website? Het tekort van € 84.000 over het seizoen 2010 – 2011 klopt inderdaad, maar het seizoen voordien (2009 – 2010) bedroeg het overschot liefst € 645.000! Meijers wijst de aanwezigen er fijntjes op dat ‘de tekorten jaarlijks worden afgedekt door de bestuursleden’. Een terechte opmerking en absoluut iets om in gedachten te houden. Zonder deze mensen was van een club al jarenlang geen sprake meer.

Ook wordt hem de vraag gesteld in hoeverre de perspublicaties de club parten hebben gespeeld in het afronden van de geplande deal. ‘Toen de naam van de stadioneigenaar in de krant kwam, was de zaak om zeep’, zo geeft Meijers toe. Hiervoor treft binnen de club niemand blaam, want het lek zat in Venlo, zo verduidelijkt Meijers. ‘Ik heb het bericht in Dagblad de Limburger twee weken kunnen tegenhouden, maar daarna was er geen houden meer aan’, zo voegt Meijers nog aan de kwestie toe.

Inmiddels staat ook Jo Abelshausen Meijers bij. Ook hij is betrokken bij het hele plan teneinde weer over de Trendwork Arena te kunnen geen beschikken, maar hij spreekt (in tegenstelling tot Meijers) over een rentepercentage van 5%. Het gat tussen beide, € 25.000, is dat er? En zo ja, wordt dat ook nog opgelost? Aangezien er geen Euro wordt afgelost, resteert de rente als enige kostenpost voor de lopende exploitatie. ‘En die rentekosten betalen we met de opbrengsten die voortvloeien uit de verhuur van stadion aan derden’, zo probeert Abelshausen de aanwezigen gerust te stellen. ‘Als de deal met ‘Duchâletet’ was doorgegaan had de club er financieel zeer, zeer goed voorgestaan’, zo benadrukt Abelshausen de importantie van de stadiondeal.

De voorzitter van Trots op Fortuna, Wil Paauwe, stelt Meijers en Abelshausen de vraag of Hans Donners (als adviseur aan de club verbonden) op eigen houtje heeft gehandeld inzake het plan tot aankoop van het stadion middels het via Roland Duchâtelet te verkrijgen kapitaal. Het duurt even vooraleer beide bestuurders toegeven dat er een projectgroep in het leven is geroepen binnen de club om dit te regelen. ‘Dus nee, er is niet op eigen houtje onderhandeld’, dat is in opdracht van de club gegaan’, vertelt Abelshausen.

Hiermee eindigt ook het gebakkelei inzake aankoop stadion. Het is duidelijk wat de club wil en wat het voorcalculatorisch oplevert, maar mij lijkt de club zich noodgedwongen in een enigszins ongewis avontuur te storten. Alhoewel, ‘Er is ook nog een ‘Plan B’. Dat weet ik alleen en daar ga ik verder ook helemaal niks over zeggen’, zo stelt Abelshausen. Met betrekking tot ‘Plan A’ heeft de club nog een half jaar om haar zaakjes voor elkaar te krijgen. Lukt dat, dan lijkt niets de aankoop van de Trendwork Arena nog in de weg te staan. Daarvan is haast iedereen heilig overtuigd.

Omdat er ook nog over het sportieve deel moet worden gesproken wordt bestuurslid technische zaken,  Marcel Tinnemans, naar voren gehaald. Ook hij haalt de reeds door Helwig gememoreerde 91e minuut aan. ‘Als die tegengoal niet was gevallen, hadden we nacompetitie gehad. En dan hadden we een goede kans om twee à drie rondes te overleven’. Mijnheer Tinnemans, drie rondes nacompetitie overleven houdt in dat de club naar de eredivisie zou zijn gepromoveerd! Ik vraag me terstond af of hij zich dat wel realiseert.

Naast het gebruikelijke praatje met betrekking tot ‘Fortuna is een opleidingsclub’ en het aanhalen van de positieve sfeer waarin de club na de winterstop terecht is gekomen laat hij zijn licht schijnen over de nieuwe trainer. Lang leek dat immers Ton Caanen te worden, maar afgelopen week heeft de club Willy Boessen gepresenteerd. ‘We hadden kunnen kiezen voor een trainer uit Noord-Holland die niks met de club heeft, maar we hebben gekozen voor iemand die het huis kent. Daarnaast wilden we geen trainer voor één jaar, maar een trainer voor meerdere jaren. En Willy Boessen past in onze visie’. Klare taal van Tinnemans.

Maar, naast een trainer heeft Fortuna ook spelers nodig. Een aantal heeft een doorlopend contract, er zullen nieuwe spelers komen en er zijn vrije spelers die een contractvoorstel van Fortuna hebben ontvangen. Eén van die spelers is Rowin van Zaanen. De linksbuiten heeft volgens Tinnemans ‘een prima aanbieding gekregen’, maar kijkt de kat een beetje uit de boom. Hij weet wat hij aan de club heeft en is geïnteresseerd. Juist op het moment dat Tinnemans zijn verhaal doet inzake Van Zaanen bericht de officiële Fortuna twitter dat Van Zaanen een contract bij Almere City heeft ondertekend. Tinnemans probeert zijn gezicht te redden door te verklaren dat ‘dit misschien wel heel goed nieuws is, want Rowin is een heel dure speler’. Nu ja toch! Wat is er momenteel mis met toegeven dat een speler heeft gekozen voor een contract met betere voorwaarden elders?

Toch probeert Tinnemans zijn meubelen nog te redden door te verklaren dat de club bezig is met een speler die ‘in potentie zelfs beter is’. En wat te denken van Van Zaanens voorganger, Kévin Diaz, zo vraag ik me af? Is Tinnemans die even uit het oog verloren of rekent hij niet meer op de Franse linkspoot? Ook Richard Stolte heeft de positie links op het middenveld ingevuld en de vraag wordt gesteld of hij nog in beeld is. ‘Stolte is momenteel geblesseerd’, aldus Tinnemans. Dus nee, door zijn naam mogen we een streep zetten, is mijn allicht voorbarige conclusie.

Daarnaast is de club is al drie weken bezig in contact te komen met Suat Usta, maar dat is heel erg lastig omdat hij in het buitenland verblijft. Wel is er nieuws rondom Fernando Ricksen. Met hem heeft de nieuwe trainer op korte termijn een gesprek.

Desondanks hoeft niemand zich zorgen te maken. Er staat met de seizoensouverture een degelijke selectie die ‘misschien zelfs beter is dan afgelopen seizoen’, zeg Tinnemans, al kan ik dat maar moeilijk geloven. Hopelijk realiseert iedereen zich dat de eerste wedstrijd meteen een aartsbelangrijke is tegen misschien wel een rechtstreekse concurrent: AGOVV.

Nadien is het de beurt aan Wil Boessen. De nieuwbakken Fortuna-trainer probeert de aanwezigen in te pakken door te vervallen in clichés. Uitspraken als ‘Tinus speelde vanuit de reactie, maar ik kies meer voor de opbouw van achteruit’, ‘Ik kijk niet achterom, maar alleen maar nao veure’ en ‘ik ga mijn eigen netwerk aanspreken: spelers met ervaring in de eredivisie’ gaan erin als koek. Dat belooft!

Tevens neemt Boessen alvast de nieuwe gezichten door die de club heeft vastgelegd voor komend seizoen. ‘Abdelaziz Khalouta is een speler die overkwam van SV Blerick en bij VVV heel erg heeft moeten wennen aan de trainingsintensiteit van het profvoetbal. Hij is snel, technisch goed, heeft scorend vermogen en is beweeglijk. Een type Hoesen. Let we, geen Danny Hoesen, maar een ‘type-Hoesen’. Ook over Chris Burhenne is Boessen louter positief. Over Ferhat Kaya kan hij echter geen zinnig woord zeggen. ‘Kaya ken ik helemaal niet’. Iets zegt me dat we Danny Wintjens komend seizoen nog hard gaan missen.

Boessen ziet het seizoen alvast met veel vertrouwen tegemoet. ‘Mijn naam werd al vier jaar genoemd, maar nu heeft de club eindelijk zelf contact met me opgenomen. Ik heb 10 jaar achter een hoofdtrainer aangelopen, waaronder achter een topper zoals Adrie Koster, maar ben nu klaar om op eigen benen te staan’, aldus een optimistische Boessen.

Tijdens het vragenuurtje dat de afsluiting van de avond vormt wordt geïnformeerd naar de werkzaamheden van Jos Alberts. Het moment is gekomen dat Tom Janssen de micro aan Alberts geeft.

Alberts stelt zich voor (50 jaar, geboren en getogen in Geleen) en steekt van wal. Sinds hij in dienst is getreden van de club is hij erachter gekomen dat de functie van Algemeen Directeur niet op part-time basis kan worden uitgeoefend. ‘De primaire taak van een Algemeen Directeur is het binnen de financiële kaders blijven, zoals gesteld’. Dat gaat hij nu full-time doen. Terloops merkt hij op dat dat nodig is om alle uitgaven in de gaten te kunnen houden. ‘Het afgelopen seizoen heeft de club € 150.000 à € 200.000 ten onrechte uitgegeven’, zo verklaart Alberts. Pardon? Ten onrechte? Dus de club heeft facturen betaald die niet betaald hadden mogen worden? Dat kan toch niet waar zijn? Als dat zo is, worden die gelden nog teruggevorderd of heb ik alles verkeerd begrepen? Ik weet het niet.

Hij gaat ook nog in op de geplande stadiondeal met Duchâtelet en de samenwerking met andere clubs. Hij vertelt dat er binnen Fortuna weinig werd geloofd van zijn verhaal inzake samenwerking met Standard, laat de term ‘luchtkastelen’ vallen, kijkt naar de bestuursleden die aan een zijkant van de Mark van Bommel zaal tegen het raam staan geplakt en roept Tinnemans op hier even op te reageren. Ik weet niet wat ik meemaak… Haalt Alberts hier en plein public zijn gram op mensen binnen de club?

Schoorvoetend geeft Tinnemans toe dat ‘Fortuna kan kiezen uit de spelersgroep van Standard’, maar nuanceert dit door te stellen ‘dat niet alle spelers kunnen worden gehuurd’. ‘Als dat zo zou zijn worden we kampioen van de Jupiler League’. Een uitvloeisel van de samenwerking is de jonge rechtsback Jonathan Hendrickx. Hij wordt gezien als de opvolger van Rick Geenen. Laatstgenoemde heeft een welhaast niet te weigeren overeenkomst gesloten met het Duitse Hansa Rostock. De komende tijd zal gekeken worden welke spelers eveneens vanuit de Vurige Stede naar Sittard zullen verhuizen.

Tevens geeft Alberts iets van de plannen bloot inzake de samenwerking met andere clubs. Uiteindelijk moeten deze samenwerkingsverbanden ervoor zorgen dat spelers als het ware kiezen voor de club omdat ze bij Fortuna de beste ontwikkeling als speler kunnen doormaken en kunnen doorgroeien tot zelfs ‘het niveau van de Champions League’. En nobel streven.

Het slotakkoord komt voor rekening van John van Bommel. De vader van Mark gaat geen vragen stellen vanuit de zaal, maar treedt naar voren, neemt plaats achter een staantafel, vouwt een papier open, neemt de micro en steekt van wal. Allereerst geeft hij aan dat hij wilt dat de club zijn of Marks naam niet meer koppelt aan projecten waarvan zij geen weet hebben, zoals de samenwerking met Standard. Abelshausen bestrijdt dat Van Bommel hierover niet was geïnformeerd en krijgt bijval van TOF-preses Wil Paauwe. ‘John, je wist er wél degelijk van’, bijt Paauwe hem toe. Er ontstaat enige commotie, maar Van Bommel gaat stug door. Hij heeft een groot aantal vragen geformuleerd waarbij hij onderwerpen aansnijdt zoals het salaris van de Algemeen Directeur, de hoogte van het binnen te halen sponsorgeld door diezelfde directeur, de wijze waarop mensen Fortuna vertegenwoordigen, de bejegening van medewerkers binnen de club door bestuursleden, de affaire Ton Caanen, de affaire Kevin Hofland, etc.

En zo gaat het nog even door. Tevens breekt hij nog een lans voor de zieke Fred van Barneveld en voormalig trainer Tiny Ruijs. Het bestuur en leden van de Raad van Toezicht horen Van Bommel gelaten aan en nadat zijn verhaal heeft afgerond neemt Meijers het woord.

Hij probeert zo goed en zo kwaad als het kan een antwoord te geven op de vele vragen die zijn gesteld, maar iedereen beseft dat dit nooit gaat lukken. Wat begon als een rustige avond eindigt in een anti-climax waar de inmiddels hoogopgelopen emoties de bovenhand krijgen. Ik waan me op een Poolse landdag.

Na enige tijd luwt de opgestoken storm weer en lijkt iedereen bij zinnen te komen. Het geeft aan hoe zeer iedereen bij de club betrokken is, al lijkt er een moeilijk werkbare situatie ontstaan. Deze werkomstandigheden zullen alleen veranderen als mensen op een volwassen manier in een select gezelschap om tafel gaan zitten en stoppen met het aanhoudend uiten van verwijten aan elkaars adres. Er is dus nog een hele weg af te leggen.

Laat ik eindigen met positief nieuws: vanaf 30 juni kunnen de Aan ‘m shirts worden afgehaald en de supportersvereniging legt een bus in naar Aalst.

Ilse Uyttersprot, Sittard komt eraan!

Michel Hennen