De afgelopen periode werden Fortuna en haar achterban in de greep gehouden door de licentiecommissie van de KNVB. De club bivakkeert nog altijd in ‘Categorie 1’ en lijkt daar maar niet uit te geraken. Tweemaal op rij kwam de club één luttel punt tekort om een eerste stap richting ‘Categorie 2’ te zetten en voor bestuurders en geldschieters was de tijd aangebroken om deze keer voor de zekere weg te kiezen. Logische plek om de achterban bij te praten is Kasteel Limbricht, daar waar Martin Masset begin november 2012 ‘Forte Fortuna’ presenteerde, hetgeen destijds al moest leiden tot de definitieve redding van de club…


Tijdens zijn relaas in 2012 verhaalde Martin Masset over het familiegevoel dat hij zo miste bij de club en hij zo graag terug wilde zien. Met een donut (die van binnen hol is) als metafoor probeerde hij de zaal uit te leggen waar de club op dat moment voor stond en waar de club in zijn ogen naartoe moest. Hij maakte de zaal enthousiast met te vertellen over zijn plannen tot het herspelen van historische wedstrijden, het opzetten van een toernooiformule waaraan uitsluitend clubs met het ‘stamnummer 1’ meedoen, aanhaken bij Brainport 2020 en het kunnen kopen van Fortuna-energie, welke middels het stadion zou moeten worden opgewekt.

Plannen te over, maar het is goed dat Masset zich de afgelopen jaren vooral heeft gericht op het voortbestaan van de club. En deze lijkt steeds meer (of nog steeds) aan een zijden draadje te hangen. Tijdens de bijeenkomst schetste Masset tevens een beeld van de financiële toestand van de club: € 200 in kas en een acuut liquiditeitsvraagstuk van € 200.000. Hoe zeer is de club in twee jaar opgeschoten? Geen idee. In ‘Opgeven is GEEN optie‘ werd al gevreesd voor de haalbaarheid van alle plannen en die vrees is bewaarheid. Is dat erg? Geenszins. Maar goed ook dat het voortbestaan van Fortuna prioriteit heeft gekregen, want anders had Masset een toernooi kunnen opzetten met Fortuna, RBC Roosendaal, SC Veendam en AGOVV Apeldoorn als deelnemers…

Feit is wel dat men zich op de Fortuna-burelen zorgen maakt. Daar waar Masset er twee jaar geleden van overtuigd was dat Fortuna een sterke merknaam is en de gemeente opriep aan te haken, lijkt het tegenovergestelde het geval. Het stadion, dat als een molensteen om de nek van de club hing, hangt nu als een molensteen om de nek van shirtsponsor Fitland. En dus schiet ook Fitland in actie. In de media verschenen recent plannen die Fitland, samen met de gemeente Sittard-Geleen, de provincie Limburg en VolkerWessels heeft ontwikkeld om te komen tot een ‘Sportzone 2.0’. En daarin lijkt amper (of liefst geen?) plek voor Fortuna. Proberen krachten rondom de club achter de rug van Masset cs. om Fortuna te lozen? Het zal één van de vragen zijn waarop de club een antwoord zal trachten te geven.

En dus stap ik nieuwsgierig Kasteel Limbricht binnen. De avond, door John van Bommel gedoopt tot ‘De Avond van de Hitsige Haan’, stelt Masset in staat zijn cirkel te ronden en lokt ontzettend veel nieuwsgierigen.

016_GRA_002

Was de ‘Hitsige Haan’ in februari 2007 al aanwezig bij De Graafschap?

En iets voor 20.00 uur steekt Martin Masset van wal terwijl een paar honderd belangstellenden aan zijn lippen hangen.

Hij start met het uitdelen van een groot compliment aan iedereen die Fortuna trouw is gebleven sinds zijn aantreden en de onvoorwaardelijke steun die hij heeft gevoeld. ‘Is er draagvlak voor de club? Kijk om je heen en je kent het antwoord op de vraag. Je ziet meteen welke kracht uitgaat van sociale media. Een tijd geleden heeft John van Bommel ‘De Avond van de Hitsige Haan’ aangekondigd en sindsdien gaat het over niks anders op Facebook en is Fortuna hot. 100.000 views, dat is on-ge-lo-fe-lijk!’, zo stelt Masset.

Masset hanteert het principe ‘Leer van het verleden, leef in het heden en geloof in de toekomst’, maar dat is niet voor iedereen even gemakkelijk.

‘Toen ik aantrad waren er heel wat factoren van invloed op het voetbal in het algemeen. Doping, matchfixing, mensen als Sepp Blatter, de voetballerij heeft ermee te maken. Maar ook tegenstrijdige belangen. En dat is jammer, want ik hanteer het zogenaamde eco-principe: samen strijden voor het clubbelang en je eigen belang aan de kant zetten’.

Maar Masset geeft ook aan realist te zijn geworden terwijl hij in zijn beginperiode vooral opereerde als idealist. ‘Het is achteraf vanwege regelgeving erg lastig gebleken de club om te vormen tot coöperatie. En nee, de zonnenpanelen hangen nog niet aan het stadion. En Fortuna-energie is ook nog niet verkrijgbaar. Maar alles heeft tijd en deze thema’s zijn nog steeds actueel’.

Hij vervolgt door nog een keer zijn strategie uiteen te zetten. ‘De strategie is op te knippen in drie onderdelen. Allereerst dienen de schulden te worden afgebouwd. Vervolgens dient de exploitatie op orde te komen. En dat is lastig. Waar we in het verleden kampten met een structureel tekort van tussen de € 750.000 en € 1.000.000 per seizoen hebben we dat flink kunnen terugbrengen. Dat eisten ook alle stakeholders. We móéten zwarte cijfers gaan schrijven. Momenteel dreigt een tekort van € 200.000, maar heb er het volste vertrouwen in dat dit tekort wordt weggewerkt. Indien het voorgaande is gerealiseerd kunnen we de laatste stap zetten: investeren’.

Parallel aan bovenstaande voert Fortuna een strijd met de licentiecommissie van de KNVB. Allemaal leuk en aardig, maar zonder licentie ben je nergens. Het wegwerken van schulden en op orde krijgen van de exploitatie is natuurlijk sterk verweven met de scores van alle meetmomenten en ook daar heeft de club oog voor.

‘In 2013 hebben we een Plan van Aanpak geschreven en de licentiecommissie toetst in hoeverre we dat realiseren. En dat is lastig, want beide partijen hebben amper vertrouwen in elkaar. En dat niet alleen. Het lijkt wel dat geen enkele partij vertrouwen heeft in Fortuna. Tel daarbij op dat er een aantal krachten zich rondom Fortuna begeven met tegengestelde belangen en dat maakt dat het een zware strijd is geweest en is. En natuurlijk baal je verschrikkelijk als je tweemaal na elkaar 64 punten scoort terwijl dat één punt te weinig is. Maar vandaag hebben we positief nieuws ontvangen: bij de meest recente score hebben we 80 punten behaald’, zo geeft Masset aan. En dat is prima nieuws, want het aantal kansen dat de commissie Fortuna nog geeft is nihil.

Maar daarmee is de club er nog niet. In juni vindt er nóg een meetmoment plaats en ook dan moet de score hoger dan 65 liggen. Gaat dat lukken? Masset heeft er veel vertrouwen in. Maar de afgelopen periode is zwaar geweest. ‘Ik roep iedereen op om eens gebruik te maken van de kracht en het merk Fortuna. Erken dat Fortuna een belangrijke positie inneemt in de Westelijke Mijnstreek en daarbuiten’.

Maar er zit Masset nog meer dwars. ‘Hopelijk gaat iedereen klare wijn schenken met betrekking tot de sportzone. Recent lekten plannen uit onder de naam ‘Sportzone 2.0′ en daar was ik niet blij mee. De club wist van niks, terwijl er voor Fortuna een kleiner stadion was ingetekend. Maar ook de mediasoap met betrekking tot Marco Cammel stoort me. Deze man heeft niks met Fortuna te maken, maar geeft zich wel als zodanig uit. Voor ons was dit helemaal geen nieuws, maar voor de pers wel en dus moesten we reageren. Heel vervelend’.

kasteel-limbricht1

Het is ontzettend druk in Kasteel Limbricht

En als Masset zijn terugblik op de afgelopen tweeënhalf jaar heeft afgerond is het tijd voor ontspanning. Lokale komiek Pierre Knoops is door John van Bommel opgetrommeld om de zaal te entertainen. Het biedt tevens de gelegenheid om even een drankje te bestellen. Maar na een kwartiertje vervolgt Martin Masset gepassioneerd met deel II.

Masset gaat terug naar de uitgesproken ambitie: Eredivisie. ‘Ik heb dat gezegd, maar had daar nooit een jaartal aan mogen verbinden. Maar toch geloof ik nog altijd dat het kan. PEC Zwolle is vergelijkbaar met Fortuna. Zij spelen Eredivisie. FC Dordrecht werd afgelopen seizoen kampioen met een krapper budget dan Fortuna. Go Ahead, Cambuur en Excelsior, ze zijn allemaal gepromoveerd. En dus moet het Fortuna ook lukken. Sterker nog: Fortuna staat er nú beter voor dan die clubs drie seizoenen geleden. En dus hebben we nog nooit zo’n grote kans op Eredivisie gehad als nu’.

‘Kijk naar evenementen uit het recente verleden’, zo vervolgt Masset. ‘De Mark van Bommel wedstrijd, de gala-avond georganiseerd door de business club met al die oud-coryfeeën. De testimonial van Fernando Ricksen. De club lééft. En we beschikken over benchmarkgegevens. Qua tekorten staan we op de vierde plek. Dat wilt zeggen dat het overgrote deel van de clubs in de Jupiler League méér tekort heeft dan Fortuna. We beschikken over een goede concurrentiepositie. We zitten op 48% op de gemiddelde sponsorinkomsten van alle clubs. Er zit dus nog rek in onze verdiencapaciteit. Tenslotte hebben we de kosten prima onder controle’.

En ondanks dat er op Massets verhaal weinig valt af te dingen is er, buiten het feit dat de club 80 punten heeft gescoord tijdens het meest recente meetmoment van de licentiecommissie van de KNVB, amper iets nieuws verteld. En juist daar zijn al die honderden mensen voor gekomen. En nieuws, ja dat is er. ‘Zien jullie die twee mensen die handen schudden? Dat is gebeurd. Er is een stuurgroep binnen de club gevormd welke heeft onderhandeld met een investeerder. En ja, er is een akkoord om te komen tot een aandelentransactie. Een mondeling akkoord, dat wel. Er is nog geen sprake van een natte handtekening. Maar omdat we niet met om het even wie in zee willen gaan hebben we gevraagd om een aanbetaling. En die komt volgende week, waarna beide partijen in april de deal hopelijk kunnen afronden. Is het verstandig om dit nu al te melden? We vonden als club dat we dit moesten doen. We willen open en transparant zijn en dit nieuws nu bekend maken hoort daar bij’.

Haast vanzelfsprekend zit er een addertje onder het gras. ‘De investeerder zegt niet zomaar ‘Ja’. Hij wilt enige garanties. Pas als de ‘Fortuna-community A zegt, zegt de investeerder B. Dus er moeten sponsorcontracten worden getekend en er moeten seizoenskaarten worden verkocht. Maar ik ben er zeker van dat we een geweldige stap voorwaarts gaan zetten’.

Persoonlijk roept Massets verhaal toch nog wel wat vragen op. Hoe gaat deze investeerder toetsen dat ‘de Fortuna-community A zegt’? En wat zijn de beweegredenen eigenlijk van deze investeerder? Heeft deze partij blind vertrouwen in de club, ook al is het financiële herstel nog zo broos? En hoeveel levert deze aandelentransactie op? En gaat deze investeerder naast een deel van de aandelen (hetgeen incidenteel geld oplevert) een structurele bijdrage leveren aan de exploitatie? En hoe verhoudt deze investeerder zich tot de reeds eerder gevormde groep sponsoren rondom René Ter Borgh? De club geeft er geen uitleg over.

Nadat Masset zijn verhaal heeft afgerond haalt hij nog enkele personen naar voren die de afgelopen periode heel belangrijk zijn geweest voor de club. En zo worden achtereenvolgens Charly Chudik, Sjra Philippen, René Ter Borgh, Jo Abelshausen en John van Bommel naar voren geroepen. ‘Zonder hen had de club niet meer bestaan’, zo geeft Masset de zaal mee en daarin heeft hij ongetwijfeld gelijk.

En zo eindigt de avond voor velen in een anti-climax. Het grote nieuws is uitgebleven. De afgelopen tijd werd over niets anders gesproken op Facebook en diverse fora. Spectaculair nieuws zat eraan te komen, maar een mondeling akkoord met een investeerder om te komen tot een aandelentransactie wordt door het overgrote deel van de aanwezigen afgedaan als klein bier.

En terwijl om me heen iedereen enigszins beteuterd naborrelt, denk ik terug aan Massets woorden. Hij heeft kennis gemaakt met de kracht van het fenomeen sociale media. Maar ervaart nu ook dat sociale media heeft gezorgd voor een hype en torenhoge verwachtingen. Onrealistische verwachtingen die de club in de ogen van velen niet heeft waargemaakt. Maar is het terecht om ontgoocheld te zijn? De score van 80 is meer dan waarop ik had gerekend en dat de club onderhandelt met een investeerder is geen slecht nieuws. Dus al bij al ga ik met een glimlach op mijn gezicht weer richting parkeerplaats. Het had allemaal veel slechter kunnen aflopen, nietwaar?

COYS,

Michel Hennen