Het is weer zover: het Nederlands XI-tal mag trachten onder leiding van het triumviraat Hiddink-Blind-Van Nistelrooij zich te plaatsen van het Europees kampioenschap 2016 te Frankrijk. En omdat de KNVB voetballiefhebbers niet al te zeer wil afleiden rondom interlandweekends stonden er geen wedstrijden in de Jupiler League gepland. Voor het supporterscollectief Fortuna SC een ideaal moment om een informatie-avond te organiseren en om Charly Chudik en Martin Masset uit te nodigen hun visie te geven op de huidige situatie van Fortuna Sittard. Het werd al met al een roerige avond…


Omstreeks 20.00 uur geeft aankomend sportanker van de regionale radio- en televisiezender L1 Martijn Maat de aftrap in het gebouw van Fitland XL. Hij introduceert Mark Verjans en de preses neemt het woord. Hij start met stilstaan bij het overlijden van Fortuna-supporter Stijn van der Vliet. Stijn nam afgelopen week een drastisch besluit en is helaas niet meer onder ons. Mark spreekt zijn medeleven uit en wenst bekenden, vrienden en familie van Stijn heel veel sterkte toe de komende tijd. Iets waar we ons als redactie van Fortuna Online, de spreekbuis van de Lateral Boys, alleen maar bij kunnen aansluiten.

Maar hoe gek het op zulke momenten ook klinkt, de wereld om ons heen draait gewoon door. En dus gaat Mark, na een moment van stilte, verder met zijn boodschappenlijstje. Hij geeft een opsomming van geplande activiteiten en introduceert en passant nieuwbakken bestuurslid Mireille Zuiverloon-Schumans. Zij zal de komende bestuursperiode de activiteitencommissie gaan ondersteunen. En laat nu één van die activiteiten de informatie-avond zijn van vanavond.

Nadat Mark zijn inleiding heeft afgesloten, geeft hij via Martijn Maat het woord aan Charly Chudik, Manager Voetbalzaken van Fortuna Sittard. Vanavond doet Chudik het woord, aangezien Peter van Vossen zich met grote spijt heeft moeten afmelden wegens een griepgeval. Daar waar normaliter assistent-trainer Jeffrey Kooistra het roer overneemt van Van Vossen, mag vanavond Chudik de supporters meer uitleg geven over de gang van zaken. En die gang van zaken valt hem behoorlijk tegen. ‘Ondanks dat de voetballerij erg onvoorspelbaar is, had niemand vooraf deze resultaten verwacht. Maar het seizoen begon natuurlijk ook al slecht, met de zware blessure die Niels Vets opliep. Fortuna is nu eenmaal geen Chelsea FC en heeft niet elke positie driedubbel bezet. Dus in geval van blessures van basispionnen, dien je te improviseren’, aldus Chudik.

En daar waar veel supporters flink morren, predikt Chudik rust. ‘Na twee seizoenen Willy Boessen wilde iedereen wat anders. De resultaten waren prima, maar desondanks bleef het stadion leeg. En juist dát was één van de doelstellingen van de afgelopen twee seizoenen. Tijd dus voor wat anders en vooral: aanvallender voetbal waardoor de mensen de weg naar het stadion weer gaan vinden. Binnen de jeugdafdeling werd deze omslag in denken twee seizoenen geleden al ingezet en dit seizoen is het eerste elftal aan de beurt. En we denken dat Peter van Vossen hieraan perfect invulling kan geven’.

Spreekstalmeester Martijn haakt hierop in door Chudik erop te wijzen dat deze omslag nog niet het gewenste resultaat heeft. En dat kan Chudik alleen maar onderschrijven. ‘De andere speelstijl heeft tijd nodig en die nemen we nu. En natuurlijk, je loopt soms tegen een zeperd aan, zoals de 1-8 nederlaag tegen FC Emmen. Ik had na afloop dan ook een ‘9-11-gevoel’ en er zijn harde woorden gevallen. Hierbij is niemand gespaard. En dat kan ook, vanwege de open cultuur die we binnen Fortuna hebben’.

Tevens geeft Chudik aan waarom het lopende proces moeizaam verloopt. ‘In de Jupiler League heb je te maken met een ander kaliber speler dan in de Eredivisie. Doordat het veelal jonge spelers zijn, hebben zij ook een lagere ondergrens. En daar zakken ze soms doorheen, dat heeft ook te maken met kwaliteit’.

Chudik gaat ook in op de werkwijze van Van Vossen. Daar waar Boessen te boek stond als een control freak, geldt Van Vossen als iemand die hetzelfde eist van de spelers maar daar ook de verantwoordelijkheid legt. ‘Een voorbeeld. Boessen vreesde dat de spelers zichzelf onvoldoende verzorgden en introduceerde ‘ontbijten op de club’. Zodoende voorkwam hij dat spelers met een slecht ontbijt ‘s ochtends op de training verschenen. Van Vossen vindt dat dit de verantwoordelijkheid is van de spelers zelf. Het zijn toch immers profvoetballers? Dat moet in zijn ogen niet nodig zijn en de club onderschrijft die visie. Spelers die bij Fortuna zijn opgeleid hebben dit soort zaken met de paplepel ingegoten gekregen, maar spelers van buitenaf soms niet. Desalniettemin dient een speler voor zijn vak te leven’.

Nadat Chudik ook nog uitleg heeft gegeven over de jeugdafdeling, staat hij open voor vragen vanuit de zaal. En één van die vragen gaat over Donny de Groot die afgelopen week in een trainingspak van PSV op de club rondliep. Dat zorgde bij diverse groeperingen voor dusdanig veel reuring, dat Chudik hierop wilt reageren. ‘Donny is assistent-trainer van het jeugdteam dat Kevin Hofland bij PSV onder zijn hoede heeft en vertrok na de training naar Eindhoven. Dat is alles.’

Voor alle duidelijkheid: hij draagt dat pak dus niet als supporter, maar als werknemer van de Eindhovense club. Toch is hiermee de kou voor een aantal supporters niet uit de lucht. Het dragen van andere dan Fortuna-kleding wordt uitgelegd als zijnde ‘niet trots zijn op Fortuna, de grondlegger van betaald voetbal in Nederland’. En daar valt absoluut iets voor te zeggen. Chudik repliceert: ‘We zullen het hierover hebben met betrokken spelers, want er liep ook iemand rond in kleding van Chelsea’. Maar is het wel correct de schuldvraag op het bordje te leggen van de spelers? Heeft de club zelf wel aan alle randvoorwaarden voldaan? Hoe het ook zij, ‘Er zijn wel andere zaken dan dat die Martin Masset en mij kopzorgen bezorgen’, zo antwoordt Chudik.

Aanvullend wordt de vraag gesteld of de club bezig is met versterkingen. ‘Ja, de club weet wie men wilt hebben. Maar tegelijkertijd zijn we met handen en voeten gebonden door licentie-eisen vanuit de KNVB. Dus indien een externe geldschieter zich meldt, pas dan kan de club denken aan mogelijke versterkingen op het veld. Of er moet natuurlijk een speler vertrekken. En dat kan zomaar, want er is interesse in enkele van onze spelers’, zo besluit Chudik.

Nadat Chudik vragen heeft beantwoord over zijn vakantierooster en heeft weerlegd dat het beeld dat van Van Vossen bestaat (hij oogt apatisch, stug en geeft te pas en te onpas de voorkeur aan het in brand steken van een sigaret) klopt, wordt voorzitter Martin Masset naar voren groepen door Martijn Maat.

Masset start zijn verhaal door aan te geven van waaruit de club is vertrokken. ‘Destijds bestond het plan uit een drietal fases. Fase I betrof de balanssanering. Het stadion hing als een molensteen om de nek van de club en dat moest van de balans af. Dat is gelukt. Fase II bestond uit het terugbrengen van het exploitatietekort dat structureel ongeveer € 700.000 betrof. Een hele klus, maar ook dat is voor elkaar. Sterker nog, de afgelopen weer presenteerden we de jaarcijfers waaruit blijkt dat we afgelopen boekjaar ongeveer € 300.000 winst hebben gemaakt’. Natuurlijk is de club nog niet uit de zorgen, want Masset zwijgt wijselijk over de problemen die de club heeft inzake liquiditeit. Leuk dat er winst wordt geboekt, maar als je het salaris van je medewerkers niet meer kunt betalen, dan ben je rap uitgepraat.

Maar dat weerhoudt Masset er niet van om een start te maken met Fase III. ‘Fase III behelst het maken van winst. De begroting van het huidige boekjaar laat een positief resultaat zien van € 134.000 en we hebben er vertrouwen in dat we de begroting gaan halen. Daar waar we bij het vorige meetpunt van de KNVB 64 punten behaalden (tweemaal 65 punten of meer en je bent promoveert naar een iets veiligere categorie), wijst alles erop dat we bij het volgende meetpunt 76 punten gaan behalen’.

Vervolgens vraagt Martijn Maat of Masset daar iets meer over kan vertellen. ‘Dat kan ik wel, maar dan ben ik een dag verder. Maar eerlijk gezegd: van al die licentievoorwaarden, daar snapt niemand iets van. De uiteindelijke score is een optelling van scores bij verschillende onderdelen zoals solvabiliteit, current ratio, quick ratio, operationeel resultaat, etc. Maar we zitten in ieder geval nu aan de goede kant van de meetmomenten’. De vraag dringt zich op hoe lang Fase III gaat duren. ‘Dat is moeilijk in te schatten, maar we zijn op de juiste weg, ook al loopt sponsoring nog achter; er is nog maar 60% van de begrote inkomsten binnen. De KNVB stelt daar constant vragen over, maar dat is niet reëel. Verleden jaar zaten we rond deze periode op 50% en kwam het óók nog goed’.

Of die vraag reëel is, kun je pas beantwoorden op het moment dat je weet hoe de cijfers eruit zien. Als het begrote bedrag verdubbeld is, dan is de kanttekening van de KNVB mogelijk wél reëel. ‘Geen elk ander bedrijf weet wanneer ze hun omzet gaan draaien. Maar wij moeten bij de aanvang van het seizoen al onze begrote omzet hebben gerealiseerd. En daar begint de KNVB steeds over’. Probleem is natuurlijk het aantrekken van nieuwe sponsoren in combinatie met de huidige sportieve prestaties. Volgens Masset is dit ‘het kip-en-het-ei-verhaal’. Hij bedoelt dat doordat het sportief tegenvalt, weinig nieuwe sponsoren zich zullen melden. Hierdoor is er geen vers geld aanwezig om de kwaliteit op het veld te verhogen. En dus zal het lastig blijven om nieuwe sponsoren aan te trekken. De welbekende vicieuze cirkel.

Masset vervolgt: ‘Doordat we in de laagste categorie zijn ingedeeld door de KNVB zijn we aan handen en voeten gebonden. We kunnen dus niet investeren en geen risico nemen. Daarom hebben we ervoor gekozen de continuiteit van de club te waarborgen. Dat is prioriteit nummer één’. Charly Chudik vult aan. ‘Dat wilt niet zeggen dat we niet met het sportieve bezig zijn. ‘Money talks, bullshit walks’, zo luidt het gezegde. We spraken met Tom Daemen en Muhammed Mert, maar we konden hen niets bieden. Ze kozen daarom voor centjes bij NEC. Hun goed recht, maar helaas, dat is nu eenmaal zo’.

Martin Masset eindigt zijn betoog door in te gaan op ‘De groep van 10’. ‘Er hebben zich een tiental mensen bij de club gemeld die het plan hebben opgevat de club binnen drie jaar naar de Eredivisie te brengen. Ze komen tweewekelijks bijeen, maar blijven voorlopig op de achtergrond. Ze komen wel naar buiten, maar ik weet niet wanneer. Mogelijk rond het eerstvolgende meetmoment. Maar het is goed dat zo’n initiatief van de grond komt en hoop dat deze groep mensen zich ook uitbreidt’. Eredivisie? Dan heb je 8 à 10 miljoen nodig, anders wordt het ook dáár pappen en nathouden. En dat is behoorlijk méér dan dat er nu binnenkomt. We laten ons verrassen!

Nadat tijdens de eerste ronde Charly Chudik vragen heeft beantwoord, is het nu de beurt aan Martin Masset. Kort wordt nog teruggekomen op het ‘trainingspakincident’, maar het gaat ook om strijdbaarheid onder de supporters die plaats lijkt hebben gemaakt voor gelatenheid. Dat is iets dat ook Martin Masset moet hebben geconstateerd. ‘Het ‘wij-gevoel’ moet terugkeren. We zijn samen de club en we moeten samen de club vanaf de grond weer opbouwen’.

Ook werd teruggekomen op de manier waarop Peter van Vossen met zijn spelers (en Ramon Voorn in het bijzonder) omging na de slachting tegen FC Emmen. Van Vossen beende na de wedstrijd weg, terwijl Voorn mentaal gebroken op het veld achterbleef. FC Emmen-trainer Joop Gall ontfermende zich over de ontredderde kapitein en dat komt vreemd over. Verder dan ‘Dat is een vraag voor Peter van Vossen zelf’ komen Chudik en Masset niet, en dat vind ik toch wat te gemakkelijk. Als bestuur mag je hierover best een mening hebben en die ventileren. Dat Van Vossen niet wordt afgevallen valt te billijken, maar het geven van je persoonlijke mening zou niet storen.

En juist het geven van zijn persoonlijke mening schuwt Masset niet op het moment dat de bekerwedstrijd tegen De Dijk wordt aangesneden. Ten aanzien van het optreden van de club naar aanleiding van zaken die zich hebben voorgedaan tijdens die wedstrijd (er was sprake van racistische spreekkoren door supporters van De Dijk, red.) wordt een kritische noot gekraakt. De club (i.c. Masset) zou zich destijds onvoldoende achter de fans hebben geschaard, waardoor Masset niet bijdraagt aan het tot stand komen van het door hem gepredikte ‘wij-gevoel’.

‘Ik ben bij deze wedstrijd persoonlijk aanwezig geweest en heb vastgesteld dat er inderdaad oerwoudgeluiden werden geroepen. Dat keur ik, en met mij de hele club, ten zeerste af. Dat heb ik destijds ook in de media kenbaar gemaakt. Maar ook een deel van onze eigen aanhang heeft zich daar misdragen. We begonnen goed, maar de wedstrijd kantelde. Hetgeen dat daar werd geroepen richting spelers was heel intimiderend. Dat hebben Fortuna-supporters en -spelers mij ook gemeld. Fortuna onwaardig’.

Het argument dat spelers zich daar ook hebben misdragen (de namen van De Groot en Vlug vallen; zij zouden geen inzet hebben getoond) veegt Masset resoluut van tafel. ‘Dat het lijkt dat sommige jongens niet alles geven zien wij ook en hebben wij ook intern besproken, zonder hier in te gaan op namen. Dat doe ik niet. Maar ondanks alles keurt dat een dergelijk gedrag nooit goed’.

Vervolgens keert de rust enigszins terug en verschuift het onderwerp naar het wekken van verwachtingen. Was het niet eerlijker geweest om voorafgaand aan het seizoen eerlijk te vertellen hoe de vlag erbij hing? ‘Dat is inderdaad het spanningsveld waar wij mee te maken hebben. Enerzijds wil je zo transparant mogelijk zijn, anderzijds dien je ook sponsoren warm te maken voor Fortuna en hen te charmeren met een goed verhaal. En dat blijft moeilijk. Dat moet iedereen zich goed realiseren. Ik vraag dan ook begrip voor de situatie waarin we zitten. Ik kom bij clubs die in een recent verleden Eredivisie hebben gespeeld. Daar wordt je met alle egards ontvangen. Sorry, maar daar kan Fortuna momenteel niet aan tippen. De organisatie is uitgehold en we kunnen momenteel domweg niet investeren. Hoe lastig ik dat ook vind’.

Aangezien de vragen vanuit de zaal redelijk snel zijn opgedroogd en we voorlopen op schema, start Martijn Maat zijn improvisatieshow. ‘Misschien zijn er mensen die nog vragen willen stellen aan de voorzitter van het supporterscollectief Fortuna SC?’

Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt door een supporter die aangeeft ‘dat er tegen De Dijk en Roda JC zaken zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen. Dat zijn mensen die niet het beste met de club voorhebben. Hoe gaat het supporterscollectief daarmee om? Worden die mensen daarop aangesproken?’

De vlam lijkt wederom in de pan te slaan. ‘Ik wil even teruggaan naar de ontstaansgeschiedenis van Fortuna SC. Verschillende bloedgroepen die inefficiënt langs elkaar doorwerkten hebben destijds de krachten gebundeld. En ja, dat zijn mensen met verschillende achtergronden, maar desondanks met dezelfde passie: Fortuna Sittard. En daarvoor kun je alleen maar respect opbrengen. De één klapt voor elke actie, de ander uit zijn frustraties af op spelers. Dat is nog altijd beter dan de vanavond aangehaalde gelatenheid’.

De lichaamstaal van een deel van de aanwezigen verraadt dat de uitleg van de preses niet helemaal bevredigend is. Ondanks dat ik (en ook mijn mede-redactieleden) niet aanwezig waren bij de bekerwedstrijd tegen De Dijk, kan ik niet anders dan vaststellen dat het gedrag van een deel van de fans voor heel wat beroering heeft gezorgd bij een ander deel van de aanhang. Zoals Martin Masset tijdens de jaarvergadering van het supporterscollectief al zei: je kunt pas véroordelen als je kunt béoordelen, dus dat laat ik over aan andere mensen. Maar aan alles valt te merken dat de kloof diep is tussen sommige groeperingen binnen de club. Een mooie taak derhalve voor het supportrscollectief én de club om weer te zorgen dat het regelmatig aangehaalde ‘wij-gevoel’ weer mag terugkeren, al zijn sommige ontwikkelingen misschien onomkeerbaar.

Na anderhalf uur beëindigt Martijn Maat de bijeenkomst, dankt de medewerkers van Fortuna en de spelers Tomas Overhof, Andrew Marveggio en Jordie Briels voor hun aanwezigheid en dringt er bij iedereen op aan vooral de dames achterin de zaal niet over het hoofd te zien. Daar heeft zich namelijk een deel van de C-jeugd van de damestak zich opgesteld. Zij verkopen diverse soorten snoep waarvan de opbrengst zal worden aangewend om hun geplande trip naar Madrid te financieren. Daar zullen de dames het in de zomer gaan opnemen tegen een dameselftal van Atlético Madrid.

En zo gaan we, na nog even te hebben nagebabbeld, met enkele dozen pindarotsen en spek weer naar buiten. Een enerverende avond komt ten einde.

Volgend weekend pakken we de draad gewoon weer op, tijdens de uitwedstrijd bij MVV.

COYS,

Michel Hennen