Fortuna Sittard is voor de vijfde maal op rij in categorie 1 ingedeeld en daar komt nog een zesde maal bij in november. Fortuna doet er luchtig over, maar de manier waarop dit gebeurt, baart toch enige zorgen.

 

 

 


De zorgen die ik me maak betreffen de eenduidigheid van het categoriesysteem. Je zou hopen dat zo’n systeem heldere criteria hanteert, waardoor er geen verrassingen mogelijk zijn en elke club weet waar zij aan toe is.

Als we Fortuna moeten geloven is dat niet het geval. De door de club ingehuurde financiële specialist had op basis van de aangeleverde gegevens voor de juni 2014 meting berekent dat Fortuna minimaal 70 punten zou scoren. Daar hebben we al de eerste indicatie dat het categoriesysteem geen eenduidige criteria kent, want anders had de financiële specialist wel een exact getal voorspeld. Daar bleef het niet bij, want ondanks de speelruimte die de financiële specialist zichzelf had gegeven, zat hij er nog naast ook. De KNVB gaf Fortuna 64 punten. Reden: een loonaspect was door de KNVB anders geïnterpreteerd dan door de financiële specialist.

Het is één van twee: óf het categoriesysteem is glashelder, maar de door Fortuna ingehuurde financiële specialist was van het niveau Stuurgroep Topvoetbal Limburg, óf de door Fortuna ingehuurde financiële specialist is inderdaad een specialist, maar het categoriesysteem is niet glashelder en laat ruimte voor interpretatie.

In het laatste geval, maak ik me toch wel enige zorgen, want als Mark Boetekees verantwoordelijk is voor de interpretatie, dan hoeven we niet op clementie te rekenen. Waarom 64 punten? Was 65 ook verdedigbaar geweest? Een punt meer of minder, het is een wereld van verschil.

Als Fortuna ervan overtuigd is dat de club in november de kaap van 65 punten makkelijk gaat halen, is er niks aan de hand. Zoniet, dan zou ik eens voorzichtig contact opnemen met andere clubs om te achterhalen of de licentiecommissie zijn eigen regels uniform toepast ten opzichte van alle clubs. Zoniet, dan hebben we niet zoveel te vrezen mocht er onverhoopt in het uiterste geval weer een rechter aan te pas moeten komen.

Riccardo Welters