Maandag 13 november j.l. is het bestuur van Fortuna Sittard een gesprek aangegaan met een groep supporters. De aanwezigen namens Fortuna Sittard op dit gesprek waren: Jules Coenen, Jaques Opgenoord, Henk Duut, Roland Hintzen en namens de spelersgroep Robert Roest. Het doel van deze bijeenkomst was dat de supporters duidelijkheid en acties wilden hebben van het bestuur.


Tijdens de bijeenkomst zijn enkele kritische vragen op Henk Duut afgevuurd. Henk Duut zijn mening is dat er nog steeds goede en reeële kansen zijn om op de 15de plek te eindigen. Hij gaf ook aan nog steeds het volle vertrouwen te genieten van de spelersgroep. Verder heeft hij gezien dat het spel en de motivatie erop vooruit zijn gegaan. Hij hoopt dan ook dat dit zich verder zal ontwikkelen en dat spoedig alle geblesseerde spelers hersteld zullen zijn, zodat er met de vooraf geplande formatie gespeeld kan worden.

Het bestuur gaf aan dat ze heel goed beseffen dat Fortuna er niet goed voor staat en dat zij er alles aan zullen doen om dit te veranderen. Een voorbeeld hiervan is de huur van Jan van Halst. Zij weigeren echter (zelfs nu nog) om paniekaankopen te doen waarvan zij achteraf wel eens spijt kunnen krijgen. Men neemt de tijd om spelers te halen die iets toevoegen aan dit elftal. Men heeft aangegeven hier heel ver voor te willen gaan (3 miljoen). Men realiseert zich ook dat wachten tot de winterstop te laat kan zijn.

De supporters hebben gevraagd hoe lang Henk Duut het vertrouwen blijft krijgen aangezien het spel slecht is en de punten achterblijven. Het bestuur kan en wil hier geen antwoord opgeven. Zij geven wel aan dat als er niet snel verbetering plaatsvindt, er wel weer opnieuw naar de situatie gekeken gaat worden.

Verder is er nog gevraagd naar de motivatie van de spelersgroep. Welke zoals verwacht nog steeds positief is???? Dit in tegenstelling tot wat enkele spelers in privésfeer geroepen hebben.

Al met al is er veel gezegd maar zijn we (zoals verwacht) niet veel wijzer geworden. Wij hopen echter wel dat we het bestuur en de trainer hebben doen inzien dat het tijd is om in te grijpen voordat het echt te laat is (het is 2 voor 12, zoals door een van de supporters werd opgemerkt). Verder wensen wij op verzoek van Henk Duut , hem en de spelersgroep veel succes in plaats van veel sterkte!!!!!!

SH