Rond 20.00uur op deze dinsdagavond vangt in Brasserie “Fortunato” een discussie aan tussen enerzijds Paul Boels en Theo Mommers en anderzijds een groep supporters die zo’n beetje alle wedstrijden (uit en thuis) van Fortuna bezoeken (althans een deel van deze supporters). Inzet is het gevoel dat onder de supporters leeft dat Fortuna niet luistert naar haar supporters.

Paul Boels start de discussie door te melden dat dat toch wel het ergste verwijt is dat je een club kunt maken. De supporters dienen te allen tijde centraal te staan binnen een voetbalclub. Ook Mommers onderkent dat en heeft een aantal actiepunten opgesteld om de relatie tussen de supporter en de club te verbeteren. We sommen ze even op:

1) Mommers gaat er zich sterk voor maken om het supportershome weg te krijgen bij McDonalds en onder te brengen in het stadion;
2) De nieuwe internetpagina krijgt een belangrijke rol in de communicatie tussen club en supporter. Die pagina zal diverse mogelijkheden gaan bieden om in contact te treden met de club. Mommers geeft aan dat hij het schitterend vond dat een supporter hem gemaild had. Nou, heb je een vraag aan Theo, stuur hem maar naar theo.mommers@fortunasittard.nl. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, want dan kan hij ook niet meer antwoorden;
3) Driemaal per jaar komt er een infoavond. Die worden kleinschalig van opzet, zodat iedere deelnemer zijn zegje kan doen en niet opgaat in de massaliteit van de bijeenkomsten zoals die geweest zijn;
4) Mommers gaat kijken wat hij aan de aankleding van het stadion kan doen. Die betonbak vindt hij maar niks. Natuurlijk het is “Meulen Bouw” dat bepaalt wanneer het stadion wordt afgebouwd, maar dat betekent niet dat je in de tussentijd stil moet blijven zitten
5) Verder staat Mommers altijd open voor suggesties om sfeer in het stadion te brengen. Bengaals vuurwerk? Mommers sluit bij voorbaat niks uit en is altijd bereid om uit te zoeken of dat kan en mag. Maar ga niks op eigen houtje regelen, sluit het kort met de club.

De toon is gezet voor een opmerkelijk avondje, waarin we twee Fortuna bestuurders aan het woord horen die een visie op supporterszaken hebben. Mommers belooft niet al deze punten te realiseren, maar hij belooft wel zich er hard voor te maken. En dat klinkt erg geloofwaardig.

Onvermijdelijk in het gesprek komt ook de sportieve en financiële malaise ter sprake waarin Fortuna zich momenteel bevindt. Hoe is het mogelijk dat er dit seizoen nauwelijks geld beschikbaar is om het elftal te versterken, iets wat broodnodig is?
Het antwoord op deze vraag is pijnlijk maar wel eerlijk: bij Fortuna zijn financiële blunders gemaakt. Iedereen snapt dat je incidentele inkomsten niet structureel kunt uitgeven en toch is dat wat Fortuna de afgelopen jaren heeft gedaan (al dan niet “gedwongen” door de salarisgekte in het betaald voetbal). De inkomsten uit de transfers van Van Bommel en Hofland zijn onder andere gebruikt om salarissen te betalen. Een boekhoudkundige doodzonde! Het hoeft geen probleem te zijn als je transferinkomsten structureel van aard zijn (zie Roda), maar na Hofland is er niemand meer voor veel geld verkocht. Gevolg: geen inkomsten om de structurele lasten (salarissen) te betalen.
Voeg daarbij dat Fortuna zich het afgelopen seizoen met het tussentijds aantrekken van Van Halst, Bjekovic en Emeran al serieus in de schulden had gewerkt en het is duidelijk dat Fortuna de tering naar de nering moet zetten. In het komende seizoen ziet Mommers dan ook geen andere uitweg: Fortuna moet saneren!
Na het komende seizoen ziet Mommers dan weer betere perspectieven, Het ondernemingsplan om de begroting op te trekken naar 20 miljoen ziet er volgens Mommers uitstekend uit. Maar ja, dan zullen we toch eerst dit seizoen moeten overleven in de eredivisie. Alhoewel ons niet helemaal duidelijk wordt wat er nu zo speciaal is aan komend jaar ten opzichte van de daaropvolgende jaren (zijn we dan verlost van enige wurgcontracten?).
Het zal duidelijk zijn dat dit financiële wanbeleid een belangrijke reden is voor het vertrek van Nijpels en Opgenoord, alhoewel dit Nijpels toch sterker wordt aangerekend dan Opgenoord. Dit is overigens een teneur die duidelijk door het hele gesprek heenloopt. Het vertrek van Nijpels is helemaal geen onderwerp van discussie meer binnen Fortuna, dat van Opgenoord duidelijk wel. Mommerts vertelt ook dat Opgenoord niet ontslagen is, maar uit eigen beweging is opgestapt. Ook de ruzie tussen Mommers en Opgenoord is uit de duim gezogen door een journalist. Opmerkelijk genoeg kwam dat verhaal van die ruzie in de krant onmiddellijk nadat Mommers een journalist erop gewezen had dat hij zich niet aan de afspraken had gehouden wat een primeur betreft.

Als we het dan over financiële malaise hebben, dan is de stap naar sportieve malaise slechts een kleine. We refereren aan het seizoen 1999 toen we de bekerfinale speelden en als we dat elftal vergelijken met het huidige dan is het contrast schrijnend. Is die scouting van Fortuna wel goed is dan een logische vraag?
Mommers en Boels erkennen dat het aankoopbeleid van de afgelopen jaren op zijn zachts gezegd ongelukkig is geweest. Toch ligt dat volgens hen niet aan een falend scoutingbeleid. Zij zijn ervan overtuigd dat de scouting uitstekend functioneert, maar Fortuna zou ongelukkig zijn geweest in de keuzes die ze gemaakt hebben. Iets wat toch moeilijk te begrijpen valt als je de waslijst aan spelers ziet die de afgelopen jaren gehaald zijn en die niet of nauwelijks aan de verwachtingen voldaan hebben. Hoe dan ook, als je vindt dat het scoutingapparaat goed functioneert en de club toch de verkeerde keuzes maakt, dan kun je maar één ding concluderen: de man die de beslissingen neemt, doet zijn werk niet goed. Ziedaar een tweede reden voor het vertrek van Opgenoord.
En dan hebben we natuurlijk ook nog de eigen jeugdopleiding. Een van de weinige pluspunten in de afgelopen jaren. Maar ook hier volgen twee kanttekeningen van de supporters.
Ten eerste als je een talentvolle jeugdspeler verkoopt aan een topclub, beding dan dat je meedeelt in de transfersom mocht de koper de speler weer doorverkopen. Met name als het gaat om potentiële toppers lijkt dit een zinvolle strategie. Mommers meldt dat hij dit in de contractbesprekingen zeker meeneemt.
Ten tweede, zijn er de laatste jaren uit de jeugdopleiding slechts toppers of floppers voortgekomen. Of de spelers zijn zo goed dat ze niet te houden zijn voor Fortuna (Hofland, Van Bommel), óf ze zijn niet goed genoeg voor het eerste elftal (Pfennings, Schulpen enz.). Er tussenin zit niks, met als gevolg dat er nooit een jeugdspeler langdurig in het eerste speelt. Waar zijn de René Maessens gebleven? Zeker als je in ogenschouw neemt dat dat spelers zijn die hart voor de zaak hebben. Interessante vraag waar de heren niet zo snel een antwoord op weten. Volgens hen is het niet zo dat de types Maessen bewust vroegtijdig uit de jeugdopleiding worden gestoten. Het zou dus toeval moeten zijn.

Financiële en sportieve malaise en hoe moet dat nu in het komende seizoen? Het zal toch duidelijk zijn dat we met de huidige selectie kansloos zijn?
Ja, dat is helder voor Mommers en Boels, zo kan het niet. Maar ja, de middelen zijn beperkt. Creativiteit is dus het juiste woord. Toch denkt Mommers voor aanvang van het nieuwe seizoen 4 of misschien 5 nieuwe spelers te kunnen verwelkomen. Iets wat bittere noodzaak is. Fortuna zoekt een diepe spits, een rechtshalf, een verdedigende middenvelder, een linkshalf en een centrale verdediger, omdat op die plekken versterking het hoogst nodig is. Die rechtshalf wordt naar alle waarschijnlijkheid Emeran (die nog steeds niet heeft getekend). Ook de diepe spits lijkt gevonden en zou eind deze week gepresenteerd worden (Colin Cramb??). Voor de verdedigende middenvelder heeft Fortuna twee ijzers in het vuur. Ze zijn in onderhandeling met een speler die ze willen kopen en met een club om een speler te huren. Eén van beide spelers willen ze graag aantrekken. De voorkeur gaat dan uit naar een speler die niet alleen als centrale middenvelder kan spelen, maar ook als centrale verdediger, zodat er ook een vervanger voor Volmer of Akerboom beschikbaar is. Vindt Fortuna die multifunctionele middenvelder, dan gaan ze op zoek naar een linkshalf die Van Barneveld moet ondersteunen. Vinden ze die multifunctionele middenvelder niet, dan concentreert Fortuna zich op een centrale verdediger en modderen we nog een jaartje aan met Haeldermans. Mommers maakt zich er sterk voor de selectie voor de start van de competitie rond te hebben.

Leuk die selectie, maar wie gaat ze trainen. Verel zegt ons helemaal niks?
Mommers neemt het woord en somt de eigenschappen op van de coach die Fortuna moet redden: hij moet 24 uur met de club bezig zijn, hij moet discipline in de ploeg aanbrengen, hij moet spelers op alle fronten beter maken enz. enz. En als Mommers dan zo’n lijstje met kandidaten opstelt, staat bij hem Verel bovenaan. Nou ja, daar verschillen we dan van mening over! Hij voert nog aan dat Adriaanse en Advocaat zeer lovend over Verel spreken. Verder vindt Mommers het geruchtencircuit wel leuk, alles en iedereen die ooit wat met Mommers te maken heeft gehad tijdens zijn voetbalcarrière is langsgekomen als mogelijke trainer.

En wat is dan de doelstelling voor het komende seizoen? De tiende plek?
Nee, nee geen onzin deze keer. Dit seizoen staat volledig in het teken van overleven. Hoe, doet niet ter zake, als we maar overleven.

Het is nu 22.00uur en we keuvelen nog even rustig verder. Allerlei losse onderwerpen komen nog langs. Zo is Boels niet te spreken over het feit dat Fortuna “zomaar” akkoord ging met de verbanning van Fortunezen bij de derby. Daar liet Fortuna zich toch wel wat erg gemakkelijk aan de kant schuiven. Opmerkelijk was dat Mommers geen idee had waar we het over hadden. Boels moest het hem uitleggen en Mommers schreef het driftig is zijn blocnote, zoals Mommers alle suggesties noteerde. Ik hoor het Nijpels een paar jaar geleden nog zeggen na weer een zinnige suggestie van een supporters: “we nemen dat mee (not!)”. Mommers neemt dingen letterlijk mee, in zijn koffer namelijk!
Het stewardbeleid komt ter sprake. Wij vinden dat het stewardbeleid ook wel voor enige verbeteringen vatbaar is. Mommers en Boels beamen dat, want na de fantastische vrijwilligersavond weten ze ook van wanten.
De onvrede onder deze diehards over de acties (gratis kaartjes, busreizen) van Fortuna gedurende het seizoen komt ter sprake. De echte Fortunees profiteert daar toch vrij beperkt van. De suggesties van passe-partouts en seizoenkaarten voor uitwedstrijden verdwijnen opnieuw in de blocnote van Mommers.
Er volgt nog een interessante discussie over het contract van Van Bommel. Het vorige bestuur vertelde ons dat Van Bommel toen er interesse voor hem kwam, voor vijf jaar bijtekende om zodoende de transferwaarde te verhogen. Boels die toch echt zelf die transfer heeft afgesloten, weet toch wel zeker dat Van Bommel slechts voor één jaar bijtekende. Stel je voor dat hij niet vertrokken was, dan hadden wij vijf jaar lang dat voor Fortuna begrippen exorbitant hoge salaris moeten betalen, dat kan toch niet?
Is er soms transfergeld gestoken in het stadion, vragen we dan maar eens? Nee, dat is niet gebeurd. Het geld van Van Bommel en Hofland is voor 55% in de spelersgroep gestoken (met de nu bekende desastreuze gevolgen) en voor 45% in exploitatietekorten op de spelersbegrotingen uit voorgaande jaren (toen hadden we dus blijkbaar ook al tekorten).

En zo rond 22.30uur besluiten we de infoavond. Tweeëneenhalf uur heeft deze bijeenkomst geduurd. Een bijeenkomst die zich in een zeer prettige sfeer heeft afgespeeld. Het belangrijkste pluspunt van deze bijeenkomst is dat we ons een beeld hebben kunnen vormen van Theo Mommers (en ook natuurlijk Paul Boels). En dat viel zeker niet tegen. Mommers is een man met visie, een realist en een man die er keihard voor wil werken. Daarmee is niet gezegd dat het hem ook allemaal gaat lukken en daarmee is ook niet gezegd dat wij er wel eventjes inblijven het komende seizoen. Dat moet de toekomst maar leren en dat zullen we zeker kritisch blijven volgen. Maar dit bestuur verdient wel een eerlijke kans, want zoveel krediet heeft hij vanavond (wat mij betreft) wel opgebouwd.