Als de resultaten gedurende een langere periode achterblijven bij de verwachtingen van de club dan weet de trainer wel hoe laat het is. Of hij schuld heeft aan de mindere prestaties of niet, vroeg of laat is hij het haasje. Terecht?


Tijd dus voor een gedegen analyse, dachten twee economen en op basis van de uitslagen van pakweg de laatste 20 jaar in de eredivisie gingen ze aan de slag.

De eerste vraag die ze zich stelden was: “wat voor patronen kun je waarnemen in de resultaten van een team dat een trainer ontslaat?”. Dat bleek niet zo heel erg moeilijk, ze construeerden een gemiddelde van het aantal punten dat een ploeg onder normale omstandigheden haalde in een reeks (van zeven) wedstrijden.

Het zal geen verrassing zijn dat clubs die op het moment dat ze hun trainer bij het grof vuil zetten, ver onder dit voor de club gebruikelijke gemiddelde scoren. Met andere woorden, de resultaten van die clubs zijn dramatisch slecht. Echter dat op zich hoeft nog geen reden te zijn om een trainer te ontslaan. De cruciale vraag die het bestuur zich moet stellen is namelijk: “hoe kan het tij zo snel mogelijk worden gekeerd?”. Optie één: we achten de huidige trainer in staat om het tij te keren. Optie twee: De huidige trainer achten we daartoe niet in staat en we proberen het dus met een andere.

Om beide gevallen te onderzoeken gingen de economen op zoek naar clubs die vergelijkbare prestatiedips doormaakten als die zojuist beschreven, maar niet overgingen tot ontslag van de trainer. Als er zoiets als een schokeffect blijkt te bestaan dan zou het ontslaan van de trainer sneller tot een verbetering van de resultaten moeten leiden dan wanneer de trainer niet de laan uit wordt gestuurd.

En wat blijkt? Niks van dat alles blijkt waar te zijn! Er blijkt helemaal geen verschil te zijn tussen de resultaten van de niet ontslagen coach en die van de “nieuwe” man. Geen schokeffect dus. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het kwaliteitsverschil tussen gediplomeerde coaches zo klein is dat het nauwelijks effect heeft op de resultaten.

Terug naar Fortuna Sittard dat afgelopen week Henk Duut op non-actief stelde. Als onomstotelijk aangetoond is dat het schokeffect niet bestaat, waarom is Duut dan uit zijn functie ontheven? Daar kan dan maar één reden voor zijn, het bestuur acht Duut – wat kwaliteiten betreft – een buitenbeentje in het trainerscorps en dan wel een negatief buitenbeentje. Die redenatie volgende zou de aanstelling van een betere trainer de resultaten van de club aanzienlijk kunnen verbeteren.

Of je het met die kwalificatie van Henk Duut eens bent of niet, doet hier even niet terzake. Ik constateer dat het huidige bestuur deze trainer een paar maanden geleden vol trots presenteerde aan de pers als de nieuwe sterke man van Fortuna. Toen hadden ze dus blijkbaar wel nog het volste vertrouwen in zijn kwaliteiten. Dat is dan wel erg snel veranderd. Naar mijn mening te snel om geloofwaardig te zijn, heren bestuursleden.

RW