Het zal de oplettende volger van de diverse media niet zijn ontgaan dat de laatste 2 weken de discussie over een FC Limburg weer in alle hevigheid is aangewakkerd.

De situatie bij de 3 zuidelijke clubs in onze provincie is om uiteenlopende redenen momenteel niet bepaald rooskleurig te noemen.

M.V.V., dat komend jaar jubileert en daarmee ook de oudste club binnen onze provincie is, steekt in een verkeerd financieel vel. In het verleden was het op diverse gebieden wel vaker kommer en kwel in het Maastrichtse, maar als we de lokale media mogen geloven, staat magere Hein al met een versgeslepen zeis te zwaaien. Volgens de directie (Weijzen en Van Wouw) ligt het probleem nog grotendeels in de uitvloeiselen van het Sport 7 debacle. Daarnaast werd er in Maastricht door de diverse besturen jarenlang geregeerd op basis van vriendjespolitiek en handjeklap, niet bepaald een toonbeeld van professionalisme. Voor de aanvang van dit seizoen werd de salariëring van de spelersgroep radicaal omgegooid. Momenteel wordt er betaald op grond van een relatief laag basissalaris gekoppeld aan een prestatiestelsel. Maar dat bleek nog geen klare lucht te hebben geschept, in tegendeel. Gelukkigerwijze bleek de rechter ontvankelijk voor de motivering van de directie van de Maastrichtse Voetbal Vereniging en is de juridische slotconclusie met een dikke week uitgesteld. Op sportief vlak voldoet M.V.V. vooralsnog niet aan de verwachtingen, een plaats in de onderste regionen van de Gouden Gids Divisie is momenteel haar deel.

Bij Fortuna Sittard spelen ook problemen van financiële aard. Deze zijn voor de korte termijn echter op kundige wijze afgewend door de huidige directie onder leiding van Algemeen Directeur Theo Mommers. Diverse contacten uit het bedrijfsleven alsmede een gemeentegarantie deden erger voorkomen. Neemt niet weg dat er nog een en ander schort op sportief vlak, gezien de 17e plaats die de club momenteel bekleedt in de KPN Eredivisie.

Het bontst is echter de situatie bij de club die zichzelf profileert als “De Trots van Limburg”, Roda JC. Jarenlang leefde deze club een kunstmatig bestaan en werd ze louter door financiële injecties van haar grote weldoener Nol Hendriks op de been gehouden. Roda beleefde zijn bloeiperiode onder de Limburgse toptrainers Huub Stevens en Sef Vergoosen, die beiden meermaals de club naar het Europese toneel leidden op sportief gebied. Vreemd genoeg was het echter dezelde Grote Weldoener Hendriks die een aantal jaren geleden pleitte voor een FC Limburg, waarin Roda zowel op bestuurlijk als sportief vlak hofleverancier zou worden. Zijn grote vriend en eeuwige strijdmakker Pickée steunde hem hierin voortvarend.

Echter bij de toenmalige M.V.V.-voorzitter Benoit Wesley en Fortuna-penningmeester wijlen Pierre Schmeitz kregen onze textielgigant en zijn makker geen poot aan de grond. Een juiste weergave van hoe men in Sittard en Maastricht denkt over die andere club, mooi werk in de geest van de eigen achterban. Hendriks vergat snel de huidige malaise bij zijn eigen club – “De Trots, of misschien beter nog: Kots van Limburg” – en greep de situatie bij zowel M.V.V. als Fortuna aan om nogmaals zijn hersenspinselen omtrent de fusie uit te braken. Erg vreemd, een man die binnen zijn eigen bedrijf bekend staat als sociaal bewogen en aimabel en die alles over heeft voor zijn werknemers. Ja, juist deze man stuurt altoos aan op een fusie, hetgeen zal resulteren in een behoorlijk verlies van werkgelegenheid. Moet deze man Limburg, dat door de mijnsluitingen jarenlang een achtergeschoven kind was in ‘s lands economie, opnieuw belachelijk, nee bespottelijk, maken in de ogen van heel Nederland? Het antwoord lijkt mij klaar en duidelijk: NEE, NOOIT, NEVER!!!

Voor de mensen die zich toch in Hendriks’ gedachte kunnen vinden heb ik ook een dringend advies: Neem eens een uitstapje naar Eindhoven (PSV) of Gelsenkirchen (Schalke 04) als jullie zonodig topvoetbal op Europees niveau willen zien. Want topvoetbal op Europees niveau is en blijft onmogelijk in Limburg door de grote culturele contrasten. Liever vechten tegen de bierkaai dan kiezen voor een utopische gedachte. Advies aan meneer Hendriks: Beste Nol, ga op koopjesjacht, maar doe dat in je eigen branche en laat het voetbal verder met rust en verknal ons onze hobby’s niet! Tot slot wil ik vanaf deze plaats een oproep doen aan alle Fortunasupporters: Laat zaterdag tegen Sparta luidkeels jullie stemmen horen tegen FC Limburg! Verraad je eer en je club nooit en te nimmer!

SITTARD TILL WE DIE!

Gegroet,

One Way