Op 7 november j.l. wist de redactie van deze site u reeds te melden dat onze (voormalige) Hoofdscout Jack Reubsaet een aantal gesprekken had gevoerd met Roda JC omtrent een in diensttreding. Niemand minder dan Reubsaet zelf bracht dit openlijk naar buiten naar enkele supporters tijdens een wedstrijd van Jong Fortuna. Zijn goed recht overigens.

Omdat in dezelfde periode de tweestrijd tussen Frans Körver en Mels van Driel plaats vond en prioriteit had, werd het belang van bovenstaande melding een beetje naar de achtergrond verdrongen. Maar de impact was er niet minder om. Recent, op 23 december, kwam het bericht naar buiten dat Reubsaet per 1-1-2007 daadwerkelijk in dienst treedt bij de club uit de donkere gebieden van onze provincie.

Sinds de aanstelling van Hans Erkens als respectievelijk Gedelegeerd Commissaris en Algemeen Directeur kwijnde Reubsaet stilaan weg. Het was een publiek geheim dat hij en Fred van Barneveld het bepaald niet konden en kunnen vinden met Erkens. Volgens eigen zeggen aan Fortunahome liet Reubsaet optekenen dat hij met Erkens had gesproken over de vacante (betaalde) functie van Hoofd Seniorenscouting. Erkens wilde hiervoor niet de benodigde financiële middelen losmaken, waarna Reubsaet snel afhaakte. Saillant detail: In een later stadium werd de functie min of meer en enigszins stilzwijgend bekleed door Willy Dullens in nauwe samenwerking met Technisch Manager/Hoofdtrainer Frans Körver, dit terzijde. En ander heikel twistpunt tussen Reubsaet en Erkens vormde het feit dat het eerste elftal voorrang kreeg boven de jeugdopleiding voor wat betreft de financiële middelen en in werkelijkheid de jeugdopleiding geld heeft moeten inleveren ten gunste van het eerste elftal en dat is natuurlijk niet goed te praten.

Als gezegd voelde Reubsaet zich hiermee dus ook “gepakt”. Dit nam dusdanige vormen aan, waardoor hij zich uiteindelijk overbodig ging voelen bij de club. Reubsaet is sinds 1974 aan Fortuna SC en later Fortuna Sittard verbonden en heeft door middel van zijn scouting vele talenten naar de club weten te halen. Ik hoef u verder geen namen te noemen, een boek kan ermee gevuld worden.

De ware reden van Reubsaet’s move is natuurlijk niet alleen het feit dat zichzelf overbodig is gaan voelen. Naar verluid heeft Reubsaet aan diverse supporters toevertrouwd dat hij een tegemoetkoming in zijn pensioenvoorziening wilde, het zou om een bedrag van om en nabij € 20.000,- gaan op jaarbasis. Maar Erkens bleek in deze onwrikbaar en Reubsaet ving bot.

Menselijkerwijs is het verklaarbaar dat Reubsaet vervolgens op zoek ging naar andere inkomstenbronnen. In de huidige egocentrische maatschappij is het inmiddels verworden tot een “Ieder voor zich en God voor ons allen”. Hierover ga ik dan ook verder geen oordeel vellen. Moreel is het vanuit supportersoogpunt natuurlijk uitermate bezwaarlijk dat Reubsaet in dienst treedt bij Roda JC, maar ook daar ligt de verantwoording bij hemzelf. Wel is het wederom een teken aan de wand dat Erkens een stevige voet aan de grond heeft bij de Raad van Commissarissen (RvC), mensen met een lange staat van dienst bij de club en die ook zeker niet onbekend zijn met de persoon van Jack Reubsaet. Het lijkt er dus op ook dat de RvC vrede heeft met het beleid dat Erkens ten uitvoer brengt en waarmee hij clubmensen als Reubsaet en ook Fred van Barneveld op een zijspoor wist te zetten, feitelijk uitgerangeerd dus.

Dat dit het culturele erfgoed van de club ernstig aantast, mag dan ook duidelijk zijn. En juist in deze ziet Fortuna Online een belangrijke taak: De bescherming van het culturele erfgoed van de club. Maar niet alleen Reubsaet en Van Barneveld senior werden op een zijspoor gezet. Hetzelfde lot viel voormalig Algemeen Manager Simone van Eeno-Palmans ten deel. Onder het bewind van Erkens dient zij zich te schikken in de rol van Office Manager. Een douceurtje, niet meer of minder. Hierdoor trok Erkens een deel van het facilitaire takenpakket naar zich toe, waaronder dus ook supporterszaken. De gevolgen zijn ruimschoots bekend.

Feit is ook dat Erkens er nog steeds niet in is geslaagd om de organisatie volledig op poten te krijgen. Terwijl dit met name op het gebied van seniorenscouting echt wel hoognodig blijkt te zijn. Technisch Manager/Hoofdtrainer Körver alsmede technisch adviseur Dullens zijn met regelmaat langs voornamelijk de Duitse velden te vinden op zoek naar versterking. Maar keer op keer lekken namen van spelers uit die het duo wel bevallen of waarvoor zelfs hoog wordt opgegeven en vervolgens ineens weer niet geschikt blijken te zijn als puntje bij paaltje komt. Zie onlangs het verhaal Marco Ferreira. Niets ten nadele van Körver of wie dan ook, maar een juiste invulling van de seniorenscouting is blijkbaar nog niet voltooid.

Daarnaast is er een andere kwestie aan de orde en ook daarmee is er een link naar Roda JC. Onlangs hadden een tweetal redactieleden van deze site een gesprek met een bron die met nadruk anoniem wenst te blijven. Deze deelde ons mede dat de (voormalige) godfather van de club uit Heerlen i.c. Nol Hendriks zijn diensten bij Fortuna heeft aangeboden. Volgens de betreffende bron zou Hendriks zijn bemoeienissen bij de Heerlense club op korte termijn sterk afbouwen, maar wilde hij naar eigen zeggen Fortuna graag helpen. Of er in deze financiële toezeggingen zijn gedaan, kon onze bron echter niet bevestigen. Feit is dat Hendriks in ieder geval zijn netwerk beschikbaar zou stellen. Over de kennis en het netwerk van Hendriks kunnen wij alles behalve laatdunkend doen, maar diens aanwezigheid bij Fortuna roept op zijn minst toch ernstige twijfels en zeker onderbuikgevoelens bij veel supporters op.

Daarnaast wil ik van deze gelegenheid ook nog even gebruik maken om te wijzen op een naar mijn mening vrij uniek feit. Voorafgaand aan de wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Helmond Sport ontving ik een telefoontje van een collega-redactielid. Deze wist mij hooglijk verontwaardigd te melden dat men disc jockey Marc Coonen had opgedragen om het clublied van de Helmonders voorafgaand aan de wedstrijd te draaien. Naar verluid, omdat een Helmondse sponsor dit had verzocht aan Fortuna. Dit past ook weer naadloos bij de strakke akties uit de koker van het even vermaarde als beruchte duo Jackie & Cor om voor de bezoekende supporters van wedstrijden tegen met name de club uit Heerlen een extra vak aan de Zuidzijde van het stadion toe te kennen, het zogenaamde buffervak. Naar verluid zal er voortaan voor aanvang van iedere thuiswedstrijd het clublied van de bezoekende club uit de luidsprekers over het veld en de tribunes schallen. Het zou mij dan ook niets verbazen als op 26 januari a.s. een semi-avondvullend programma met pro-Maastrichtse artiesten zal plaatsvinden voorafgaande aan de aftrap alsook tijdens de rust. Voor degene binnen de organisatie van Fortuna die aan de wieg van het verplichte spelen van het clublied van de Helmonders stond, heb ik een duidelijke boodschap: Het W&P Stadion is primair een voetbalstadion en geen bruin café, karaokebar of hoerentent. Kap met deze flauwekul!

Tot wil ik namens de redactie van Fortuna Online eenieder bedanken die zich in dit jaar voor onze site heeft ingezet. Daarnaast wensen wij iedereen die Fortuna Sittard een warm hart toedraagt fijne feestdagen en de beste wensen voor 2007.

Gegroet,

TMD