Zoals deze site reeds eerder wist te melden op 7 november j.l. was onze (voormalige) hoofdscout Jack Reubsaet in een vergevorderd stadium inzake de gesprekken met de club uit Kerkrade omtrent een eventuele overgang. Welnu, per 1-1-2007 wordt deze geëffectueerd: Jack Reubsaet gaat dus daadwerkelijk naar Roda.

Meer hierover kunt u later terugvinden in een column.