Gisteren diende dan eindelijk de lang verwachte arbitragezaak die Fortuna Sittard had aangespannen om zeven werknemers kosteloos te kunnen ontslaan.
Dat ontslag was nodig om voor het komende seizoen een sluitende begroting te kunnen overleggen. Bovendien moest dat ontslag kosteloos zijn, omdat de club geen geld heeft voor afkoopsommen.
De zeven werknemers zijn: Ronald Hamming, Dennis Krijgsman, Mischa Rook, Colin Cramb, Pascal Averdijk, Hans Verel en Hans Vergeer.
Oorsponkelijk was de lijst veel langer, maar enkele spelers hebben in de tussentijd elders onderdak gevonden of zijn akkoord gegaan met de door Fortuna aangeboden salarisverlaging. Al snel voegde Averdijk zich bij dat lijstje, want hij ging tijdens de arbitragezaak ook overstag.

Bleven er dus nog zes werknemers over. Mag Fortuna ze kosteloos ontslaan? Het antwoord van de arbitragecommissie was simpel: “Nee, dat kan absoluut niet”.

De arbitragecommissie gaf twee argumenten waarom dat niet kon.
Ten eerste, zou het wel heel erg simpel zijn als een club bestuurlijk falen kan afwentelen op spelers. En dat er de afgelopen jaren bestuurlijke gefaald was in Sittard, is duidelijk.
Ten tweede, kon Fortuna niet duidelijk maken dat het kosteloze ontslag van deze zes werknemers substantieel zou bijdragen aan het behoud van de club. De commissie wees op de enorme schldenlast van de club. De club had geen overtuigende plannen kunnen voorleggen waaruit bleek dat die schuldenlast op korte termijn zou worden weggewerkt. En zolang die plannen er niet zijn, blijft de kans op een faillissement van de club levensgroot aanwezig. Sterker nog, de zes spelers lijken meer gebaat bij een faillissement dan bij een kosteloos ontslag. Bij een faillissement krijgen de spelers tenminste nog iets.

Hoe pijnlijk het ook allemaal mag klinken voor een Fortunees, er is geen speld tussen deze argumenten te krijgen. In de afgelopen vier jaar hebben Coenen, Opgenoord, Nijpels en Boels verschrikkelijk wanbeleid gevoerd en Mommers is tot op heden blijkbaar nog niet in staat geweest om akkoorden te sluiten met schuldeisers.

De conclusie is simpel: kosteloos gaat Fortuna niet afkomen van deze zes werknemers.