Ondanks het einde van het seizoen 2005-2006, het meest dramatische – als je kijkt naar de resultaten – in de historie van het betaald voetbal in de Westelijke Mijnstreek, zijn er een aantal vragen onbeantwoord gebleven. In  een eerdere column, “Wat doet Hans Erkens?”, memoreerden wij alreeds hieraan.

Het kan natuurlijk niet dat een betaald voetbal organisatie (BVO) een allerminst pro-actieve houding aanneemt dan wel uitstraalt. Een houding die in het het ergste geval doet denken aan een soort sterfhuisconstructie.

Fortuna heeft al jaren te kampen met een terkort aan geldelijke middelen, hetgeen als een figuurlijke molensteen om de nek van de club hangt. In dat licht is het bijzonder vreemd dat een gedelegeerd commissaris verklaart “pas wanneer er sportieve resultaten zijn” (potentiële) sponsoren te gaan benaderen voor steun. Ook vreemd is het verhaal dat Hans Erkens verklaart “geen cent” te ontvangen van de BVO Fortuna Sittard voor zijn diensten. Spreidt Erkens hier ware clubliefde ten toon of steekt er meer achter deze opmerking?

Blijkbaar is de tweede optie minder ver bezijden de waarheid dan de eerste. Zo vernamen wij begin april dat dezelfde Erkens zichzelf in de (concept-)begroting voor het seizoen 2006-2007 ingaande per 1-7-2006 heeft begroot voor een salaris à raison de € 60.000,- en additioneel 10% van de nieuw te verwerven sponsorinkomsten.

Ineens blijkt de opborrelende clubliefde Erkens toch niet echt parten te spelen. Hij wil gewoon mee-eten uit de ruif en hiervoor sponsoren ten dele laten opdraaien. Hoe sponsoren daarover denken is ons niet bekend, maar gezien de structurele financiële malaise bij de club, lijkt het me voor veel supporters toch allerminst verteerbaar dat sponsorinkomsten niet ten volle worden aangewend voor het sportieve aspect.

Deze gevoelens worden zonder meer ook gevoed door een andere uitspraak van Erkens: “In het komende seizoen is alles ondergeschikt aan de sportieve prestaties van het eerste team.” Hieraan voegde hij bovendien toe dat als gevolg hiervan de Jeugdafdeling zal moeten inkrimpen. Juist deze opmerking is een nieuwe schop tegen het zere been van zowel de supporters alsook voormalig technisch manager Fred van Barneveld, zeg maar de geestesvader van de met 4 KNVB-sterren gedoteerde Jeugdafdeling. Wel zegde Erkens toe te gaan voor “interregionale sportieve samenwerkingsverbanden.”

Het lijkt er hier ook verdacht veel op dat Erkens louter korte termijnpolitiek wenst te bedrijven op sportief vlak. Hoe en waarom werd in een later stadium des te duidelijker. Volstrekt toevallig raakten wij op op zondag 16 april j.l.  in gesprek met iemand die zeer nauw bij Fortuna betrokken is. Op grond van de belofte zijn naam geheim te houden, deelde hij ons mede dat Erkens eerder dit jaar contact had gelegd met de nieuw aangestelde hoofdtrainer Rob Hutting met het verzoek onderzoek te doen naar de samenvoeging van de Jeugdafdelingen van Fortuna én Roda JC.

Waar we de afgelopen 10 jaar diverse stormvloeden om tot een FC Limburg te komen hebben overleefd, probeert Erkens alsnog via de achterdeur een overduidelijke poging tot toenadering tot de erfvijand Roda JC. Als hij hiermee “interregionale sportieve samenwerkingsverbanden” bedoelt, kunnen we hem mededelen dat we dat allerminst als een grap beschouwen.

Dat Erkens uit is op “warme” contacten met Roda, is ook allerminst vreemd. In een niet te ver verleden was hij immers initiator en contactpersoon Limburg United, een orgaan waarin destijds FC Limburg-voorvechters en Roda-coryfeeën Servé Kuijer en de betreurde Theo Pickée zitting hadden. Van een bijzonder ambitieuze niet-Limburger en relatieve buitenstaander inzake “interregionale (extra-)sportieve twisten”, zoals Theo Mommers destijds nog was, konden we een move richting het oosten nog enigszins accepteren. Maar Erkens, bijna letterlijk woonachtig op de spreekwoordelijke grens tussen de beide Mijnstreken, had beter kunnen en zelfs moeten weten, mede gezien zijn verleden bij Fortuna SC.

En dat hij de Jeugdafdeling, de diepgewortelde jarenlange bron én trots van Fortuna, daarvoor aanwendt, is schandalig. Bovendien lijkt het me ook niet de bedoeling dat een clubman als Fred van Barneveld zijn levenswerk op deze wijze teniet zou willen zien gaan.

Resteert nog de rol van Hutting in het geheel. Ook deze is verklaarbaar. Aangezien een medewerker van de Jeugdafdeling van Roda JC heeft laten uitlekken dat Hutting in een recent verleden, naar verluid vorig jaar, gesolliciteerd dan wel geïnformeerd heeft naar de functie van Hoofd Jeugdopleidingen bij Roda JC. Wat overigens het goede recht is van Hutting, van wie bekend is dat hij al jarenlang graag in het betaalde voetbal in Nederland zou willen werken. Hetgeen hem uiteindelijk nu dan is gelukt.

Resteert onze verklaring voor het feit dat wij deze informatie nu pas of anderzijds juist nu openbaar maken. Allereerst gaat het bestaan van Fortuna ons boven alles, dus was een gefundeerde ondergrond voor onze bevindingen wel zo gewenst. Ten tweede was er het publieke optreden van Hans Erkens op de supportersinfo-avond van 24 april j.l., alwaar hij het woord had, maar eigenlijk in concreta erg weinig wereldkundig maakte wat supporters echt boeit, zoals het feit welke spelers blijven, of er nieuwe spelers bij komen of er op financieel vlak (grotere) ontwikkelingen verwacht mogen worden. Ten derde was er natuurlijk de soap rondom de handtekening onder het contract van Wasiu Taiwo en daarmee gepaard de onderlinge verschillende geluiden van de leden van de Raad van Commissarissen.

Daarnaast bereikten ons de zorgwekkende berichten dat bij Fortuna, afgezien van de persoon van Fred van Barneveld, een ernstig tekort is aan kennis van de huidige spelersmarkt. Minder relevant in het hele verhaal, maar desalniettemin bijzonder schrijnend vinden wij het negeren van een gewaardeerde en alom geprezen speler als László Mészáros door de huidige roergangers van Fortuna. Temeer daar laatstgenoemde altijd en oprecht heeft volgehouden graag voor Fortuna te willen spelen.

Het moge duidelijk zijn dat er nog veel dient te gebeuren, wil Fortuna nog een rol van enige betekenis kunnen gaan spelen.

Fortuna Online