Tijdens een informatieavond over het talentenfonds heeft algemeen manager Hans Erkens een diepe knieval gemaakt over de afhandeling van dat fonds. Fortuna heeft aantoonbaar tekort geschoten. Is dat indicatief voor het overige extra-sportieve beleid?

Over het talentenfonds heeft Fortuna Online al een hoop geschreven. Uit de column “Fortuna lost chaos netjes op” blijkt dat na vijf jaar de inleg van 50 euro per certificaat zal resulteren in een uitkering van 84,05 euro, hetgeen een rendement van 10,9% op jaarbasis betekent.

Iedereen die de financiele wereld een beetje in de gaten houdt, weet dat dat een formidabel hoog rendement is. Het feit dat Fortuna Sittard besloten heeft een serieus deel van de transferopbrengsten van Harrie Gommans en Prince Rajcomar aan de certificaathouders te geven, ligt aan dit hoge rendement ten grondslag. Ervan uitgaande dat deze informatie correct is, kan daar dus niemand over mopperen, zeker als je in ogenschouw neemt dat het oogmerk van de deelnemers om certificaten te kopen zeker niet geldelijk gewin was.

De handelwijze van de club in deze verdient echter geen schoonheidsprijs, hetgeen de club ook toegeeft en dat verdient dan weer waardering. Een totaal gebrek aan communicatie en een flater van jewelste in de afhandeling van de zaak Akerboom (waarbij de belangen van de certificaathouders zijn genegeerd, waarschijnlijk vanwege onwetendheid dat het talentenfonds uberhaupt bestond) geven te denken.

Fortuna Online (dat wil zeggen, zijn individuele certificaathouders) zal de club hier verder niet mee lastig vallen. Clubbelang gaat boven alles, maar als het duidelijk falende managementbeleid in de zaak “Talentenfonds” indicatief is voor de kwaliteit van het management in andere extra sportieve beleidsterreinen (zoals het commerciele beleid), dan komt het clubbelang weldegelijk in het geding. En dan trekken we dus wel aan de bel, waarvan acte.

Hoe staat het eigenlijk met het commerciele beleid? Heeft Hans Erkens een doordacht sponsorplan ontwikkeld in zijn eerste jaar als algemeen manager bij Fortuna Sittard, dat ons de broodnodige inkomsten gaat opleveren, waarmee we de sportieve weg naarboven kunnen voortzetten? Of cynischer, gaan we een einde maken aan de trieste reeks van (minstens) zes seizoenen op rij waarin de begroting lager uitviel (zelfs voor inflatiecorrectie) dan het jaar voordien (zie column “Twee vragen, niet meer, niet minder“)? Of nog cynischer, waarmee we een sluitende begroting voor het komende seizoen kunnen realiseren? Fortuna Online heeft geen flauw idee.

De laatste informatie die we ontvingen (ergens halverwege 2006) betrof dat er eerst sportieve prestaties moesten komen. Als dat gebeurde, zou de sponsorruimte wel vanzelf vollopen, of iets dergelijks. Jacques Opgenoord zou het verzonnen kunnen hebben…

De prestaties zijn inderdaad verbeterd. Maar zou er een sponsor zijn die gedacht heeft: “Verdorie, Fortuna wordt 15de in plaats van 20ste, ik spring erin”, of “Verdorie, Fortuna heeft historie geschreven in Apeldoorn, ik spring erin”, of “Verdorie, Fortuna kan nog boven MVV eindigen in de stand, ik spring erin”? Ik vrees van niet, en we hebben er niet een nodig, we hebben minstens 50 nieuwe, serieuze sponsoren nodig om echt vooruit te komen…

Uiteraard is Hans Erkens geen verantwoording schuldig aan Fortuna Online, dus als hij zich in stilzwijgen wil hullen over het commerciele beleid, is dat zijn goed recht (zie column “Twee vragen, niet meer, niet minder“). Dan komt het dus aan op vertrouwen. Als supporter moet je er dan maar op vertrouwen dat het goed zit. Maar waar moet dat vertrouwen op gebaseerd zijn? De afhandeling van het Talentenfonds (waarbij vijf jaar stilzwijgen is gehanteerd door de club) draagt in ieder geval niet bij aan vertrouwen, net zo min als allerlei akkefietjes die het afgelopen jaar de revue passeerden.

De enige externe instantie waarvoor Erkens met de billen bloot moet, is de licentiecommissie van de KNVB. De komende maanden zal de KNVB de boeken wel weer willen zien. We zijn benieuwd.

Riccardo Welters