Deze week (woensdag 3 januari j.l., TMD) mocht  Media Groep Limburg kond doen van de grootse aankondiging van het doorgaan van de Jeugdacademie Limburg, het geesteskindje van Rodapreses Servé Kuijer. Een plan met inhoudelijk heel veel haken en ogen. Over het hoe en waarom zal ik me verder beperken, daarover zal deze site later nog haar mening geven. Het stuk werd overigens op een strikt informatieve manier geschreven door Rob Sporken, een in mijn ogen integere journalist.

Vandaag (5 januari, TMD) echter een nieuw stuk bij Media Groep Limburg over het grootse project. Echter nu in de vorm van een achtergrondstukje geschreven door Ivar Hoekstra. Hoekstra mag wekelijks op de zaterdagochtend de lezers van Dagblad De Limburger laten genieten dan wel doen gruwelen van zijn column, eenieder mag dat voor zichzelf bepalen. Wat meneer Hoekstra heden produceert inzake de Jeugdacademie, is journalistiek van het allerlaagste niveau.

Het stuk is niet meer dan regelrechte propaganda voor het plan van Kuijer, een mislukte poging tot demagogie en eenzijdige weergave van zaken. De overigens niet-Limburger Hoekstra verwijst naar een soortgelijk project dat FC Twente en SC Heracles hebben gelanceerd in de zomer van 2004. Dit behelst dat de gescoute talenten ook in een soort jeugdacademie belanden. In werkelijkheid komt het erop neer dat de beste van deze talenten als eerste keuze aan FC Twente toekomen en daarna pas SC Heracles aan bod zal komen.

Een kijkje op de beide officiële clubsites (met name de Enschesche variant) – een rechtgeaarde Fortunasupporter moet dit absoluut doen – leert ons dat de waarheid niets meer of minder is dan een samenvoeging van de jeugdopleidingen van beide clubs. Nou ja samenvoeging, eerder een integratie van de jeugd van SC Heracles in FC Twente. Kijk ook vooral eens naar de outfits en lokatie van de thuiswedstrijden en het grote afgrijzen kan beginnen. In feite is SC Heracles een tot sterven genoopte club. Bij een eventuele degradatie zal het pleit snel beslecht zijn en mag FC Twente zich definitief als de Oostnederlandse Trots gaan profileren. De redactie van deze site was enige tijd geleden al door mensen met kennis van zaken op gevolgen van deze “samenwerking” gewezen.

Bijzonder kwalijk neem ik het Hoekstra dat hij gaat buurten bij één van de grootste parvenuën van de Nederlandse voetbalwereld, de in Sittard nog welbekende Jan van Halst. Van Halst, een matig getalenteerde middenvelder/verdediger, bracht het in zijn carrière langs FC Utrecht, FC Wageningen, FC Twente, AFC Ajax, Fortuna Sittard, opnieuw AFC Ajax en tot slot Vitesse. Tijdens zijn aktieve loopbaan stond Van Halst te boek als nietsontziend: Een speler die schoppend, shirttrekkend, ellebogen uitdelend en spelverkrachtend over de velden een spoor van vooral vernieling trok.

Van zijn periode in Sittard weten we ons nog te herinneren dat hij er niet echt tot grootse daden wist te komen, behoudens tijdens de legendarische thuiswedstrijd tegen uitgerekend de Heerlense aartsvijanden viel er niet echt veel te genieten van Jan’s optredens in Sittardse dienst. Naar verluid was Van Halst in zijn halfjarig verblijf bij Fortuna wel goed voor een substantiële financiële beloning, een bedrag van een miljoen Nederlandse guldens is meer dan eens genoemd in relatie tot Van Halst. Persoonlijk kan ik het hem echter niet aanrekenen dat hij hiervoor maar al te graag naar Sittard kwam, in de toenmalige regeerperiode van de even vermaarde als beruchte tandem “Jackie en Cor”, in de rug gesteund door “Oom Jules, voor al uw feesten en partijen”, werd het verbrassen van geld tot een kunst verheven. Van Halst was immers een broodvoetballer met als gezegd beperkte kwaliteiten en het siert hem dan ook dat hij het uiterste uit zijn loopbaan wist te halen, zowel sportief als geldelijk.

Tegenwoordig is Van Halst op diverse vlakken aktief met betrekking tot voetbal. Allereerst is hij als Manager Commerciële Zaken in dienst van FC Twente. Dus niet als Directeur, wat vriend Ivar wist te melden, smetje nummer één. Maar u voelt het al: Hoekstra haalt Van Halst van stal vanwege diens betrokkenheid bij het Twentse project, waarover de Utrechter uiteraard vol lof is. Daarnaast is Kale Jan ook nog aktief als analyticus bij Talpa (Tegenwoordig vooral bekend als 10) en commentator bij Tele 2. Met name in zijn rol als analyticus valt hij volledig uit de toon. Met grote regelmaat veroordeelt hij spelers die zich bezondigen aan shirttrekken, smerige overtredingen, het uitdelen van ellebogen en zeuren bij de arbiter en zijn assistenten. Inderdaad, we zien dat de analyticus Jan van Halst een nette man in pak met stropdas is die een faire voetbalsport voorstaat. Als meester-analyticus Jan Mulder hem wel eens herinnert aan zijn gedrag  in het verleden als speler, weet Van Halst niet hoe snel hij van onderwerp moet veranderen. Het kan verkeren.

Terug naar de kern. Hoekstra gaat buurten bij Van Halst en laatsgenoemde weet zich weldegelijk te herinneren dat hij een half jaar lang in Zuid-Limburg speelde. Wat hem daarvan vooral nog nader bijstond, waren de jeudgopleidingen van de drie professionele clubs en vooral het gebied waar zij hun spelertjes vandaan haalden, veel te klein. Dit was overigens net in het tijdsbestek dat de KNVB voor het eerst een officiële ratificatie van de jeugdafdelingen van de BVO’s opstelde. En laat nu juist alleen Fortuna in de hoogste klasse worden ingedeeld. De opmerking van Van Halst is dus bezijden de waarheid. Dat juist Van Halst de uitspraak van “drie clubs die toen al in te kleine vijver visten” nu doet, zal u dus ook niet verwonderen, gezien zijn betrokkenheid bij FC Twente. Het zou mij daarnaast ook niet verwonderen als Hoekstra hem helemaal niet gesproken zou hebben. Inhoudelijk zou het stuk geschreven kunnen zijn door een kind van een jaar of twaalf. Het tendentieuze geheel heeft een teneur van “wie niet groot is, moet buigen en zich niet verzetten”. Maar goed, het is zijn manier om het dusdanig neer te zetten. Daarnaast worden argumenten aangehaald als financiële voordelen en sportief gewin, maar dat laatste kan nog nergens gestaafd worden. Vervolgens wordt ook nog maar eens het voormalige raspaard Jack Reubsaet van stal gehaald. Maar goed, ook rapsaarden kunnen snel verkreupelen en hun glans verliezen.

Als klap op de vuurpijl meent de scribent Fortuna en MVV nog eens dwingend erop te wijzen dat grootheden die in het verleden uit met name de Sittardse jeugdopleding voortkwamen door hun toezegging van medewerking aan het Plan Kuijer aangeven dat zij geen vertrouwen meer hebben in de toekomst van Fortuna en MVV als autonome BVO’s. Voorts wijst Hoekstra er nog eens op dat supporters niet meer moeten teruggrijpen, maar waarom doet hij dat door het aanhalen van succesvolle namen zelf wel? Het is de vraag of deze namen ook daadwerkelijk schriftelijk hun medewerking hebben toegezegd. Ook dat is voor de persoonlijke rekening van Hoekstra en is nergens anders opgetekend.

Wat Hoekstra echter uit het oog is verloren, zijn de harde feiten. Dat juist Kuijer met dit wanstaltig plan op de proppen komt, is klip en klaar. Zijn club Roda haalt al zo’n dertig jaar met grote regelmaat spelers uit de meest exotische en verre oorden over de vloer, waardoor de jongens uit de eigen jeugdopleiding dienen af te vloeien. Lijkt me geen fraaie voorbeeldfunktie voor een regio met hoge werkloosheidscijfers en waar een politieke partij van oprechte sociale signatuur als de SP (inderdaad de grootste in de regio Parkstad, het Roda-Hinterland) er alles aan gelegen is om juist dit soort ontwikkelingen terug te dringen ten gunste van de belangen van de mensen uit de eigen regio. Ook nergens vermeldt Hoekstra de garantstelling dan wel financiële steun die de gemeente Kerkrade aan de BVO Roda JC besteedde in de laatste jaren. Nee, want Kuijer had al aan Rob Sporken aangegeven dat financiële garantie gewaarborgd is voor zijn geesteskind. Ook dit is nergens hard gemaakt, maar het wordt vooruitgeschoven naar een later tijdstip, maart.

Ook hiermee kan ik helemaal niets, weer geen feiten, maar suggesties en weerspiegelingen. Neven- en onderschikkingen. Verder ook in geen velden of wegen een officiële reaktie uit de geledelingen van Fortuna en MVV. Journalistiek heel slap, een sterk eenzijdig verhaaltje, vol propaganda en slinkse beïnvloeding van de publieke opinie. De mensen met de typerende Limburgse instelling “eens aankijken/een kans geven” zal hij vast op zijn hand krijgen, maar of die ook daadwerkelijk (twee)wekelijks de stadions bevolken, is ook maar zeer de vraag.

Vanuit de hoek van Fortuna hoeft dat ook zeker niet verwacht te worden. De Raad van Commissarissen fungeert als een demissionair kabinet en dat mag geen nieuw beleid uitvoeren dat de bestaande situatie kan schaden. Dus van deze heren zeker geen harde uitspraken over het Plan Kuijer. En Algemeen Directeur Erkens zal zeker verstoppertje gaan spelen. Gerelateerd aan zijn band met Kuijer (Limburg United) en diens plan zal Erkens nog zeker een extra jaar nodig hebben om Fortuna definitief te ontmantelen. En in dat licht is het dan ook bijzonder verklaarbaar dat Erkens de drie websites Fortuna Online, Fortuna United en Fortunahome heeft uitgenodigd om op één en dezelfde dag ieder apart met hem een dialoog te hebben en de bevindingen hiervan op hetzelfde tijdstip online te zetten. Erkens is gebaat bij doofpotten en wil dientengevolge ook rust in de tent door middel van een op het oog betere communicatie met de genoemde sites, maar op deze manier zal het hem echt niet lukken. Daarvoor hebben een aantal mensen inmiddels iets teveel aan ervaring gewonnen doorheen de laatste jaren.

Zowel Hoekstra als Kuijer slaan dus volledig de plank mis. Het enige wat zij met zekerheid zullen bereiken, is het aanwakkeren van de FC Limburg discussie. Want het Plan Kuijer is niets meer of minder dan een charmeoffensief dat op een stille manier alsnog tot FC Limburg moet leiden. Het is aan Fortuna en MVV om kracht en wijsheid te tonen en zich niet te laten uitroken of willoos naar de Heerlense slachtbank te laten leiden. We zullen op u gezette tijden op de hoogte brengen van de feiten, mochten deze er komen.

Gegroet,

TMD,

Redactielid Fortuna Online