In afwachting van een leuke avond en een gezellig samenzijn met spelers en technische staf moeten vele mensen afgelopen maandagavond naar het Wagner & Partners Stadion zijn getrokken. Afgezien van de eventuele komst van ene Davy Z. leek er aanvankelijk ook geen belemmering om de vooraf gestelde verwachting ingelost te zien worden.

Algemeen manager Hans Erkens deed er dan ook alles aan om zich een warme gastheer te tonen. Op normale toon en zonder enige rancune met een terugblik naar het verleden deed hij zijn verhaal en beantwoordde hij vragen van de aanwezigen. Ok, het onderwerp Davy Z. deed natuurlijk een hoop stof opwaaien en het was meer dan duidelijk dat het overgrote deel van de aanwezigen Erkens’ mening niet deelde.

Maar in tegenstelling tot eerdere gelegenheden werd de sfeer nooit vervelend dan wel grimmig. Harry Willemsen – Wat is in hemelsnaam zijn functie en takenpakket? – liet de spelers Sjors Paridaans, Arjan Christianen, Zarko Grabovac en Jürgen Heinrichs aan het woord. Ook dit leverde vooral hilarische momenten op. Zowel Zarko Grabovac als Jürgen Heinrichs bleken over voor de gemiddelde buitenstaander ontluikende talenten op humoristisch vlak te beschikken.

Kortom iedereen van de club deed zijn uiterste best om de supporters een goed gevoel te geven. Totdat scheidend technisch manager/hoofdtrainer Frans Körver de microfoon ter hand nam. In eerste instantie dankte hij eenieder oprecht voor een geslaagd seizoen. Vervolgens kondigde hij aan enkele minder aangename zaken ter sprake te brengen. En nog voordat eenieder goed en wel de oren had gespitst, opende Körver frontaal de aanval. Zich bedienende van de hem bekenden metaforen, konden de aanwezigen tussen de regels door horen dat Körver het had gehad met de makers van de fansites.

Allereerst sprak hij zijn schande uit over woordkeuzes als “die Moffen uit Kerkrade” en “Deutsche Schweine” die duidden op sneren richting de club die gevestigd is op Heerlens grondgebied. En overigens niet in de richting van welke Duitser dan ook, laten we daar helder over zijn. Vervolgens kwam uiteraard het fenomeen Davy Z. ter sprake. Met name de redactie van deze site liet Körver in woord en gebaar blijken afstand te nemen van de betreffende persoon. Körver moest letterlijk een stap achteruit doen. Maar dat heeft hij in zijn hele loopbaan nooit gedaan zonder daaropvolgend twee stappen voorwaarts te maken, zo ook nu niet.

Een interview met Emmo Guvenc kwam ter sprake. Onze kleine grote held had het gewaagd in het bewuste gesprek kritiek te uiten op de spelopvatting van de trainer. Te verdedigend, alleen maar op kracht. En onder een aanvallende trainer als Wisman zou Emmo eindelijk weer aan voetballen kunnen gaan denken. Dat was de teneur. Emmo zou volgens Körver echter volledig overstuur en snikkend naar hem zijn gekomen om vervolgens de gedane quotes te ontkennen. Vervolgens verwees Körver naar een seizoenterugblik die op “die sites” heeft gestaan en waarin een hele emmer stront over de club werd leeggegooid. Man en paard wenste hij echter niet te noemen. Blijkbaar ging het over enkele passages afkomstig van webmaster Linford van Fortunahome. Niet dat ik Linford in deze schuldig wens te verklaren, integendeel. Linford gaf aan Emmo Guvenc slechts geciteerd te hebben uit een interview dat hij aan Radio Start heeft gegeven. De kritiek over de seizoenterugblik moet hem blijkbaar ook ten deel zijn gevallen, aangezien de seizoenterugblik van ondergetekende alom werd ontvangen als (bijzonder) mild.

Wij als redactie alsook vele overige aanwezigen vragen ons af waarom Körver juist deze gelegenheid wenste aan te grijpen om uit te halen, nee, na te trappen. Het paste geenszins in de sfeer van de avond en deze sloeg ook pardoes helemaal om. In dit licht vraag ik mij dan ook af of het op een dergelijke manier nog wel zinvol is om een supportersinfoavond te organiseren als blijkbaar niet iedereen het doel ervan inziet. Ik ben absoluut geen tegenstander van een verbale confrontatie als dat zijn nut heeft, maar dit had op een andere manier opgelost moeten worden, bijvoorbeeld in een gesprek onder vier ogen. Niemand was hierbij gebaat.

Tijdens het napraten, maakte Harry Willemsen aan ondergetekende kenbaar met de situatie in zijn maag te zitten. Willemsen gaf aan namens de club nader kennis te willen maken met de makers van de supporterssites. Een initiatief dat ik op persoonlijke titel zeker steun. Wij als redactie van Fortuna Online zullen u ook in afwachting van het gewenste gesprek onafhankelijk en immer kritisch verslag blijven doen.

Gegroet,

TMD