(In de middencirkel van het PLS staat eenzaam en alleen een manspersoon. Hij drukt een zware last op zijn schouders, maar ondanks die last straalt zijn hele wezen bestuurskracht en leiderschap uit. In zijn handen houdt hij een paar opgevouwen a-viertjes. Zijn blik spiedt nog één keer langs de goed gevulde tribunes van het PLS. Dan ontvouwt hij de a-viertjes. Hij steekt zijn kin omhoog en begint te spreken.)


 

Dames en eh … heren,

(De lezer wordt verzocht in het vervolg van de tekst de eh’s er zelf bij te denken.)

Allemaal van harte welkom hier in het Parkstad Limburg Stadion in wat gerust een historische dag in de roemruchte dag van ons mooie Limburg genoemd kan worden. Want vandaag vieren wij de launch van Sporting Limburg. Topvoetbal in Limburg, wie had gedacht dat het er ooit van zou komen. Welnu, dames en heren, zonder onbescheiden te willen zijn: I, Leon Frissen, Koning Onbenul van de Provincie Limburg, had a dream…. En dan is het toch fantastisch dat andere mensen dat enthousiasme oppikken en er zoveel positieve energie vrijkomt dat wij hier met zijn allen kunnen genieten van Sporting Limburg.

Ik wil hier in de eerste plaats een aantal mensen bedanken die hun nek hebben uitgestoken om deze droom van topvoetbal te realiseren en die ook nu nog keihard werken om Sporting Limburg niet alleen nationaal, maar ook internationaal op de kaart te zetten. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de bestuurders Servé, Olav, Jo en Sjra, die allemaal mijn droom met mij gedeeld hebben en op noodzakelijke momenten leiderschap getoond hebben en hun handtekening hebben gezet. Dan natuurlijk Jos en zijn mannen van bedrijfsbureau UNO, die op essentiële momenten in het proces ons geholpen hebben met een aantal uitstekende PowerPoint-presentaties. Verder Sef, wiens nuchtere kijk op de zaken geholpen heeft de echte Limburgse voetballiefhebber eensgezind achter de opportunity van topvoetbal in Limburg te scharen; Arie, die zijn wereldwijd vermaarde communicatieve vaardigheden geheel belangeloos heeft ingezet voor het welslagen van dit project en Frank, wiens kennis van de internationale sportmarketingbusiness ons ongelofelijk heeft geholpen om ondanks de crisis het potentiële potentieel van Sporting Limburg volledig te benutten.

In dat kader kan ik u overigens de verheugende mededeling doen dat vandaag directeur Wim Ortjens van de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg een contract heeft getekend voor een business seat op de Frank Van de Wall Bake Tribune, waarmee het aantal verkochte seats op 36 uitkomt.

Juist ja, dat applaus is op zijn plaats.

Dan blijft er nog één man over, dames en heren. Wij weten allemaal over wie het gaat. Een man naar mijn hart. Een man namelijk die niet blijft steken in dat typisch Limburgse geneuzel, maar een man die bereid is over grenzen heen te kijken. Een man die leeft naar het motto ‘If you can dream it, you can make it’. Dames en heren, supporters van Sporting Limburg, ik vraag u een staande ovatie voor onze directeur ad interim HANS ERKENS!!!!

(Vanaf de Frank Van de Wall Bake Tribune en vanaf de Frans Körver Tribune klinkt een aarzelend applaus. Na een tiental seconden komt de directeur ad interim zelf het veld op, neemt de microfoon over van Koning Onbenul, tevens beschermheer van Sporting Limburg, Leon Frissen en begint ‘Yes we can’ te schreeuwen. Na een minuut vervolgt Koning Onbenul zijn speech.)

Hans, bedankt voor alles wat je hebt  gedaan. Zonder jou hadden we het nooit gered en ik wil je bij deze dan ook onderscheiden als Limburger van Verdienste.

Dames en heren,

Na dit heuglijke en historische moment uit de roemruchte geschiedenis van Sporting Limburg is het tijd om even stil te staan bij het sportieve perspectief van Sporting Limburg. En dan met name naar de toekomst toe gericht. Wij weten sinds de uitstekende potentieelanalyse van bureau UNO allemaal dat sportieve prestaties voor honderd procent gerelateerd zijn aan de business die wij met zijn allen maken. In dat licht hebben wij deze week natuurlijk verheugend nieuws te melden. Niet alleen is het Limburgs Parlement akkoord gegaan met een verlengde loopplank ter waarde van 3 miljoen, maar ook hebben een achttal ondernemers van de Heerlerbaan een sponsorcontract met een totale waarde van 12,5 k afgesloten met Sporting Limburg, zodat onze totale business nu 13 miljoen en 35½ k aan euro’s bedraagt.

In het eerste jaar van ons bestaan is dat voorwaar een Q om trots op te zijn. Een Q die bovendien betekent dat we met zijn allen met vertrouwen mogen uitkijken naar de driejaars-Q, die uiteraard natuurlijk ultimatatatief bepalend is voor de prestatiecurve van Sporting Limburg. Al met al ziet het sportieve plaatje er dus zeker goed uit.

Natuurlijk is het jammer dat onze aanvoerder in het duel met Roeselaere zijn naas gebroken heeft, maar tegenslagen horen nu eenmaal bij de sport. Harrie, vanaf deze plaats van harte beterschap en we hopen natuurlijk allemaal dat je er bij de opening van de competitie weer bij zult zijn om samen met Wasiu en Bas de door ons gedroomde en door de rest van Europa gevreesde aanvalslinie kunt vormen. En ik wil natuurlijk ook alle andere spelers veel succes wensen, zowel op het veld als daarnaast, want het is natuurlijk niets niks om ineens vanuit het platteland van Albanië of de buitenwijken van Ouagadougou in het Limburgse land terecht te komen en daar de kleuren van Sporting Limburg te verdedigen.

Ik kan het wieken van de helicopter al horen en dat betekent dat het moment suprême van deze openingsmanifestatie nadert. Het wordt dus tijd voor mij om af te sluiten, maar voordat ik daaraan begin, eerst nog twee medelingen die meer in de huishoudelijke sfeer liggen.

In de eerste plaats moet ik u helaas mededelen dat de voor half vijf geplande workshop ‘Beheersing van de medicijnbal volgens de methode-Coerver’ geen doorgang kan vinden. Willy Dullens ondervindt nog teveel last van de blessure die hij tijdens de reenactment van de historische streekderby uit 1961 heeft opgelopen. Gène Hanssen heeft me overigens persoonlijk verzekerd dat er zeker geen opzet in het spel was en hij hoopt dat Willy weer snel kan lopen.

En verder kan ik u mededelen dat de aanvang van de openingswedstrijd tegen FC Groningen aanstaande zondag  – wat een mooi affiche, want wij van Sporting Limburg zijn het ‘Heerenveen van het Zuiden’ en FC Groningen mag denk ik toch wel zonder twijfel het ‘Heerenveen van het Noorden’ genoemd worden –  dat de aanvang van die wedstrijd in verband met de programmering van marswedstrijden van het WMC nu definitief is vastgesteld op half tien ’s-ochtends. Dat betekent dat de aalmoezenier van Sporting Limburg, onze hulpbisschop Everard de Jong, om anderhalf uur vantevoren, namelijk om acht uur, hier ter plekke zal aanvangen met de viering van de Heilige Mis met als bijzondere intentie het bereiken van een plaats in het linkerrijtje.

Dames en heren,

Door het geluid van de helicopter kan ik mij nauwelijks nog verstaanbaar maken. Het uur U is genaderd. Deze helicopter bevat namelijk een grote vriend van het Limburgse volk en die vriend van het Limburgse volk heeft een kostbaar kleinood bij zich dat hij zo even officieel zal overhandigen aan onze directeur ad interim.

Ik vraag u een uitzinnig applaus voor de drager van onze licentie betaald voetbal, niemand minder dan de directeur betaald voetbal van de KNVB persoonlijk: HENK KESLER!!!

(Koning Onbenul Frissen stamelt nog wat onverstaanbaars en verlaat dan het speelveld.)