Zo af en toe laait de discussie over hoe het toch kon gebeuren dat Fortuna in financiële problemen kwam, weer op. Zo ook nu. Dagblad De Stentor vroeg oud-voorzitter Jules Coenen en oud-financieel directeur Nijpels afzonderlijk naar hun mening. De heren zijn het niet met elkaar eens…


De heren Nijpels en Coenen werden onlangs geïnterviewd door Dagblad De Stentor, dat bezig was de mening van (oud-)bestuursleden te peilen over de ervaringen met de bouw van een nieuw stadion. Dat naar aanleiding van de nieuwbouwplannen van AGOVV. Uiteraard hebben deze twee heren daar wel enige ervaring in. De Stentor contacteerde eerst oud-voorzitter Jules Coenen met de vraag waarom Fortuna Sittard in de financiële problemen is gekomen?

Volgens Coenen werden twee door hem gemaakte aannames geen werkelijkheid. De club kwam in de problemen omdat “aanname één – bedrijven die zich zouden vestigden rondom het stadionterrein – niet uitkwam, en aanname twee – extra sponsorgelden van die nieuwe bedrijven – ook fout bleek.” Coenen vergeet er een derde cruciale aanname bij te maken, namelijk dat het verantwoord is om geld waarvan je niet zeker bent dat het een inkomst zal worden, wel al kunt uitgeven. We vragen ons af waar onze bankier zijn vak geleerd heeft. Is dit standaard beleid van de Rabobank?

In feite is slechts die tweede aanname (en vooral de derde) relevant, want waarom bedrijven die zich zouden vestigen in de bedrijvenstad Fortuna en geen sponsor van Fortuna zouden worden, interessant zijn voor de club, is onduidelijk.

Vervolgens mocht oud-financieel directeur Cor Nijpels reageren op Coenen’s uitlatingen. Nijpels antwoordde: “Onzin, die inkomsten zijn nooit begroot. De uitgaven waren te hoog; om degradatie te ontlopen werden veel spelers voor veel geld gehaald.”

Hmm, er zit dus enige ruis op de lijn Coenen/Nijpels…

Terug in de tijd. Alles ging pas echt goed mis toen Fortuna in het seizoen 00/01 Nenad Bjekovic, Fritz Emeran, Jan van Halst en Frans Thijssen gedurende het seizoen aantrok, terwijl de begroting ook al zonder die spelers niet in evenwicht was. Gevolg: Fortuna gaf circa 11 miljoen euro uit, met daar tegenover circa 5 miljoen euro inkomsten. Een gat dus van circa 6 miljoen euro.

Als Coenen gelijk heeft, dan verwachtte hij dus jaarlijks circa 6 miljoen euro op te halen aan sponsorgeld uit de bedrijvigheid in ‘Bedrijvenstad Fortuna‘. Arme bedrijfjes die zich daar zouden vestigen en dus 6 miljoen moesten ophoesten. Dat is wel heel veel, Jules!

Het kan niet anders of Cor Nijpels heeft hier een punt. Het achterwege blijven van bedrijvigheid rond het nieuwe stadion, speelt slechts een beperkte rol in de financiële ellende waarin Fortuna terecht is gekomen.

Het was de grootheidswaan en ijdelheid van het trio Coenen/Nijpels/Opgenoord om geen gezichtsverlies te lijden (lees: degradatie) dat hen ertoe verleidde compleet onverantwoorde risico’s te nemen, die leidden tot een schuldenlast van 24 miljoen euro. Raadsel opgelost, Jules.

Als ons nu nog iemand uitlegt, hoe je een bestuur dat een schuld van 24 miljoen euro wegwerkt (het huidige bestuur) een gebrek aan daadkracht kunt verwijten, zijn we weer helemaal bij.

Riccardo Welters