Vandaag was het dan officieel zover: De formele bekrachtiging van Jeugdacademie Limburg sponsored by DSM in het Provinciehuis annex Gouvernement in onze provinciehoofdstad. Tezamen met de officiële pers getroostte TMD zich de moeite om een uurtje naar het betoog van Rodapreses Servé Kuijer te luisteren.

Feitelijk was er geen echt nieuws. De Jeugdacademie Limburg sponsored by DSM zal de individuele begeleiding van de beste talenten van de vier deelnemende BVO’s voor haar rekening gaan nemen. Let wel: individueel, want de algehele verantwoording blijft bij de vier clubs, van welke de betreffende spelers ook gewoon eigendom blijven en ze het grootste deel van hun opleiding blijven volgen.

Het gaat dus bij de Jeugdacademie om de details. Hiertoe heeft Kuijer in Universiteit Maastricht een belangrijke partner weten te vinden. Deze zal vooral haar kennis overdragen op het gebied van research en gezondheid. De jeudige talenten zullen 22 keer per jaar samen trainen en 6 keer 3 dagen lang in een trainingskamp verblijven, waardoor het totale plaatje van 40 dagen op jaarbasis wordt gegenereerd.

Officieel zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden tijdens de Herfstvakantie van dit jaar, oktober dus. Daarnaast krijgen ze een individueel programma mee, geheel computergestuurd, waaraan ze zelf moeten werken. Echter, als gezegd de clubs blijven eigenaar van hun spelers en het gaat om de cohesie, en volgens Kuijer absoluut niet om een hernieuwde poging om tot een FC Limburg te komen. Maar de belangen van Limburg staan daarentegen wel voorop, het grotere geheel boven de individuele clubbelangen. De verzelfstandiging van de deelnemende spelers moet een belangrijke factor in het geheel gaan vormen. Ze zullen dus niet met busjes worden opgehaald, zoals nu gebeurt bij bijvoorbeeld Fortuna. Wel zei Kuijer toe te denken over een oplossing voor spelers uit minder draagkrachtige gezinnen. En nee, we kunnen dus gerust gaan slapen: Er komt geen FC Limburg.

Een ander leuk weetje is dat Kuijer in zijn planning werd aangespoord door hoofdsponsor DSM en dit werd volmondig bevestigd door de heer Pistorius die DSM vertegenwoordigde. Naast Pistorius en Kuijer was Bert van Marwijk de derde aanwezige frontman. Onze oud-trainer bleek nog volop te beschikken over een grote dosis humor. Toen Kuijer aanhaalde dat het allemaal leuker en beter was tijdens zijn eerste regeerperiode in Kerkrade en de mensen toen de mond vol hadden over de derby’s tussen de toenmalige vier Limburgse eredivisionisten, reageerde Van Marwijk gevat. “Dat kan toch makkelijk weer als Roda volgend seizoen degradeert.” Hoezo vooruitziende blik?

Naast de genoemde namen waren namens de clubs aanwezig: Mo Allach (VVV), Joseph Goumans (MVV) en het kwartet Hans Erkens, Frans Körver, Sjra Phillipen en Fred van Barneveld als vertegenwoordigers van Fortuna. Gedéputeerde Odile Wolfs (o.a. sport) was als gastvrouw aanwezig namens de Provincie Limburg, welke overigens (nog) geen geldelijke steun aan het project heeft toegezegd, maar zich bijzonder verheugd toonde over de inspanningen van DSM en sprak ambtshalve tussen de regels ook nog maar eens de wens uit voor een soortgelijke steun aan haar voormalige werkgebied cultuur. Afwezig was in ieder geval de nieuwe directeur Jeu Sprengers. Kuijer bleek bovendien over een geweldige wensdroom te beschikken: Mark van Bommel is geagendeerd om in het seizoen 2012-2013 als directeur toe te treden tot de Jeugdacademie. Dat noemen wij nog eens een ferme zet! Wij delen echter de mening van mevrouw Wolfs dat Mark voorlopig zich vooral moet bezighouden met zijn aktieve loopbaan.

Uit het afsluitende vragenrondje leerden we dat DSM niet wenst bekend te maken met welke bugettering er wordt gewerkt, maar dat zij absoluut wel de vinger aan de pols zullen houden en resultaten willen zien. Na doorvragen door een NRC Handelsbladjournalist kwam er toch nog een bedrag uit de hoed. Op jaarbasis wordt voor elke individuele speler €11.000,- geïnvesteerd, aldus Kuijer. Opvallend was ook de houding van Kuijer jegens Ivar Hoekstra (MGL): Bijzonder kort, bits en met een vertrokken gezicht. Ondergetekende had nog twee vragen voor de heer Kuijer. Allereerst of het nu echt zo is dat de spelers ook echt bij de clubs blijven waarvoor ze spelen en of Roda dan niet gaat vissen bij de andere drie clubs. Antwoord Kuijer: “De spelers zijn vrij om te gaan en te staan waar ze zelf willen. In deze is het niet relevant of Roda bij de andere clubs gaat “winkelen”.” Een bijzonder duidelijk antwoord. Gelijk den vos Reynaerde met kippen zal Roda dus op de uitkijk liggen om de grootste talenten weg te kapen. En vraag 2: Is de Jeugdacademie geen schuldbetekenis dat we met zijn allen tekort hebben geschoten op mentaal vlak, wat ook een belangrijke kwaliteit is, en vooral hebben gekeken naar de technische en tactische aspecten? Kuijer begon wat ongemakkelijk te draaien en prompt nam Bert van Marwijk zijn rol over. Het werd een heel verhaal met als kern dat het eigenlijk een typisch Nederlands probleem is. Ok Bert, mooie uitleg.

Na exact een uur zat het erop en konden de individuele media nog gebruik maken van andere ruimtes om eventueel een interview af te nemen. Voor mij zat het er wel op. De belangrijkste conclusie kwam echter van één van de mensen van L1: Deze voorstelling was niets meer of minder dan een stap op weg naar FC Limburg. Voilà!

Namens Fortuna Online,

Gegroet,

TMD