Twee overwinningen op rij, iedereen blij. Dat zou de tendens moeten zijn, maar het is helaas slechts ten dele bewaarheid. Met dank aan een enerzijds hoogstarrogante houding van directeur Hans “Airkes” Erkens en de anderzijds blind troste houding van technisch manager-hoofdtrainer Frans Körver zijn vele een andere mening toegedaan.

Ik ga hier geen verdere opsommingen meer doen uit recent en verder achterliggend verleden, maar blijkbaar is er een onwrikbare status quo ontstaan tussen de diverse geledingen. Je kan voor of tegen Erkens zijn, één zaak staat als een paal boven water. De man heeft weinig waarde en verdienste in zijn rollen als respectievelijk commissaris, gedelegeerd commissaris en directeur aan de dag gelegd. Tot zover deze kruistocht.

De rol van Körver is deels verklaarbaar en deels teleurstellend/frustrerend. Gezien enkele supportersacties kan ik mij voorstellen dat Körver primair reageert. De man is gewend zowel spelers als supporters op te zwepen en te bespelen. Helaas is in de huidige sterk geïndivualiseerde maatschappij deze invloed van Körver grotendeels van zijn effecten ontdaan. Jongeren krijgen via ouders, educatie en omgang met leeftijdsgenoten bijgebracht dat ze vooral voor zichzelf moeten opkomen en uiten dit ook in woord gebaar. Het geo gaat vaak boven het algemeen belang. Met andere woorden: Respect voor een ander is niet meer iets vanzelfsprekends, je moet het afdwingen. Met name aan die houding kan Körver blijkbaar bijzonder moeilijk wennen. Hij is immers gewend om centraal te staan op zijn eigen en andermans feestjes. Ik kan voor deze houding dan ook zeker begrip opbrengen. Körver moet zich echter niet de rol van de beledigde majesteit eigen maken. Daarmee doet hij zichzelf geen eer aan en het werkt verlammend op zijn omgeving.

Als gastspreker door de club uitgenodigd op supportersavonden was Körver een graag geziene gast bij het publiek. Vanzelfsprekend genoot datzelfde publiek ook grotendeels van zijn smeuïge anekdotes uit zijn overigens met succes doordrenkte carrière. De man kon dus vanzelfsprekend hier voortborduren op zijn rol van grote gangmaker en genoot zichtbaar van alle aandacht. Als trainer teruggekeerd bij Frotuna uitte Körver zich vooral in rancune jegens een deel van de supporters, waarbij hij meer dan eens generaliseerde. Körver kreeg tegengas vanuit onverwachte hoek en zijn ego kon dat blijkbaar niet verkroppen. Hij zocht op starre wijze steeds weer de confrontatie met het meest trouwe deel van de aanhang, de mensen die de club waar ook ten lande en ver erbuiten nareizen.

Wat Körver na twee overwinningen tegen respectievelijk Stormvogels/Telstar en hekkesluiter Helmond Sport tot uitdrukking bracht, is echter onverkwikkelijk. Weer trapt de man op ongehoorde en volstrekt zonder enige onderbouwing na naar de eigen aanhang. En dat voor de camera van TV Limburg, zo dus voor het oog van de gehele provincie. Ik voel mij persoonlijk op geen enkele wijze getroffen door des mans opmerkingen, aangezien ik niet op het appèl was in Helmond. In het verleden heb ik mij daarentegen voldoende laten horen en ken als geen ander de mening van de mensen die door Körver publiekelijk werden geridiculiseerd. Echter in het belang van de club dient Körver op zijn vingers te worden getikt. De supporters stonden in Helmond naar verluid als een scheurloos bastion achter de club, hetgeen blijkbaar wel gewaardeerd werd door de spelersgroep. Körver gooide echter nog eens extra olie op het vuur door zich volledig achter de gehate directeur Erkens te scharen en de behaalde overwinning aan hem op te dragen. In voetbaljargon is dit niet meer of minder dan natrappen en daarop staat doorgaans een sanctie, zeker als het openlijk gebeurd, zoals in Körver’s geval.

Blijkbaar laat het gebeurde ook anderen niet onberoerd. Op Fortunahome woedde er een heftige discussie. De makers van de site werden beticht van stemmingmakerij jegens Erkens en Körver alsook bij eerdere aangelegenheden. Dat laatste mag dan wel juist mogen geacht, maar dat is hier niet aan de orde. Ik vind echter ongehoord dat er een algemene juichstemming moet overheersen na twee overwinnigen. Na jaren van smadelijke nederlagen en onfortuin is de weelde van de twee opeenvolgende overwinningen blijkbaar een aanleiding om gouden kalveren te gaan aanbidden. Kortom: De Lagerkoller slaat bij sommige in ernstige mate toe. De heren webmasters hebben mijns inziens in deze het gelijk volledige aan hun zijde om ondanks alle sportieve vreugde ook bepaalde wantoestanden aan de kaak te stellen. Daarvoor ben je immers maker van een fansite. En de mening van een fan is doorgaans uiteenlopend aan die van een beleidsmaker c.q. –uitvoerder bij een betaald voetbalorganisatie. Uiteraard hebben de heren van Fortunahome er hun pret in om een gekleurde mening te geven, maar dat staat in geen enkele verhouding tot de ongelukkige hand die Körver al weken heeft in zijn houding jegens bepaalde mensen.

Na 26 jaar Fortuna ben ik ook niet blind voor de realiteit die impliceert dat supporters geen leidende factor zijn in de beleidsbepaling van een betaald voetbalorganisatie. Dat er al meermaals sprake is geweest van een escalerende situatie tussen directeur en hoofdtrainer-technisch manager enerzijds en supporters anderzijds in een seizoen dat koud drie maanden in gang is, zet natuurlijk tot nadenken aan. Dat er ondanks diverse toezeggingen van de kant van Erkens en Körver nog geen enkele handreiking is waargemaakt naar diezelfde supporters, zegt natuurlijk veel zoniet alles. Erkens heeft totaal niets bij de club van doen en Körver moet niet als een soort Don Quichotte aansturen op een confrontatie die alleen maar verliezers zal opleveren. Nee, Körver moet vooral doen waar zijn kwaliteiten liggen en dat is mensen begeesteren voor het voetbal.

Diegene die denken dat alles pais en vree is na twee overwinnigen, moet ik ten ander male en helaas ten overvloede teleurstellen. In de vorm van voorzitter Kuijer heeft de verachte club uit Heerlen zich wederom gemeld voor een samenwerking met annex annexatie van de jeugdopleiding. In dat licht blijft scherpte te allen tijde geboden. Het spijt me dan ook voor de mensen: Ik ben niet van plan om compromisbereid mijn polemiek te staken. Houd ook u het volgende in acht: Clubbelang boven des bestuurders ego’s! Het sterkt mij echter dat mijn houding wordt onderschreven door vele gelijkgestemden. En ik garandeer u: Ze zijn er!

Gegroet,

TMD