In de media is het woord ‘geldschieter’ nooit ver weg als Fortuna’s voorzitter Isitan Gün wordt beschreven. En alhoewel Gün ongetwijfeld het nodige financieel kapitaal heeft ingebracht—zeker in de beginfase—doe je Fortuna’s voorzitter te kort door alleen naar dat type kapitaal te verwijzen. Fortuna’s voorzitter levert ook het nodige menselijk en sociaal kapitaal; twee vormen van kapitaal, die belangrijker worden nu de puinruimfase plaats maakt voor de opbouwfase.


­­­­­­­­­­­­­Menselijk kapitaal verwijst naar relevante kennis die Gün bezit en gebruikt ten faveure van de club. Sociaal kapitaal verwijst naar het netwerk van mensen buiten de club met relevante kennis, dat Gün kan aanwenden ten faveure van de club. Beide vormen van kapitaal kunnen tot betere prestaties leiden van de club, bijvoorbeeld op het veld.

Zeker, Fortuna betaalt competitieve salarissen op eerstedivisieniveau, maar geen exorbitante salarissen. Dat laat Fortuna’s begroting niet toe. Toch is Fortuna erin geslaagd een uitstekende selectie neer te zetten. Dat succes is dus niet (of niet alleen) gebaseerd op Güns financieel kapitaal. Het is evenzeer gebaseerd op zijn menselijk en sociaal kapitaal (en Sunday Olisehs trainerskwaliteiten—waarvan acte).

Tijdens een interview (deel 1; deel 2) met Fortuna Online, verduidelijkte Gün hoe hij zijn organisatorische voetbalkennis (zijn menselijk kapitaal) zou gaan gebruiken om de club efficiënt in te richten—bijvoorbeeld wat betreft het aantrekken van spelers.

Gün: “Wanneer we spelers aantrekken, mag dat niet, en zal dat niet, afhankelijk zijn van de mening van één persoon binnen de club. Het aantrekken van spelers loopt via een protocol dat we al vastgelegd hebben. Eerst bepalen we voor welke posities we versterking nodig hebben. Als we vervolgens een speler op het oog hebben, maakt onze scout eerst een beoordeling, op basis van die beoordeling neemt de technische staf een groepsbesluit. De hoofdcoach heeft het laatste woord, omdat hij direct met de speler moet werken.

Klinkt logisch, maar er zijn talloze clubs waar het zo niet, of niet altijd, werkt.

Identificeren op welke positie je versterking nodig hebt, is één ding; een speler met toegevoegde waarde vinden in een markt waar de concurrentie moordend is, is vers twee. Hier komt Güns sociaal kapitaal om de hoek kijken. Hij heeft een uitgebreid netwerk in Europa, dat Fortuna toegang biedt tot kwalitatief goede, betaalbare spelers (zoals Lisandro Semedo, André Vidigal, Djibril Dianessy en Stefan Askovski). Zonder Güns netwerk hadden zij niet bij Fortuna gespeeld.

Dat Gün een positie als docent aanvaardt aan de Football Business Academy is in dat licht bezien logisch; het is een manier om zijn voetbalnetwerk te vergroten.

Kortom, Isitan Gün is in het eerste anderhalf jaar sinds zijn aantreden veel meer gebleken dan een geldschieter; hij levert ook kennis en een netwerk. Die laatste twee eigenschappen worden alleen maar belangrijker in de verdere opbouw van de club. Fortuna vaart er wel bij.

Riccardo Welters