Komt er dan helemaal geen einde aan de soap die Talentenfonds heet? We hopen van wel. Waar we ervan uitgingen dat alles netjes was opgelost, schotelde directeur ad-interim Hans Erkens ons tòch nog een kapitale rekenfout voor. Via deze weg spreken de hoop uit dat dit niet ”indicatief zal zijn voor het overige beleid‘…

Op 23 april jongstleden organiseerde Fortuna Sittard een bijeenkomst aangaande de afwikkeling van het Fortuna Talentenfonds 2001. Tijdens de bijeenkomst maakt Hans Erkens excuses met betrekking tot de gang van zaken hieromtrent (of beter nog, het ontbreken ervan). In feite zijn we maar in één ding geïnteresseerd en dat is de opbrengst van het fonds. Indien één en ander niet zal worden afgewikkeld zoals wij denken dat het in de prospectus is beschreven, hebben wij nog wel wat vragen. Deze hebben wij ook reeds voorgelegd aan de bestuurder van de stichting (lees: Fortuna Sittard).

Tijdens de bijeenkomst rekent Erkens de aanwezige certificaathouders voor wat de uiteindelijke opbrengst per certificaat zal bedragen. Met een brede glimlach predikt hij dat elke € 50,-  inleg € 84,05 oplevert. Dat is mooi, al hebben wij onze twijfels hierover. Hij rept namelijk over een maximaal rendement en dat ligt hoger dan € 84,05. Natuurlijk, het is een miskleun van jewelste om dat niet prompt na te rekenen, maar kom, Erkens mag toch wel in staat worden geacht een deling correct uit te voeren?

Bij thuiskomst en na plaatsing van het artikel ‘Zacht Gras: Fortuna lost chaos netjes op’ bekruipt ons toch een beetje een vreemd gevoel. Hoe komt Erkens nu aan het bedrag van € 84,05? Een reconstructie.

De oorspronkelijke inleg van het fonds bedraagt € 32.900,-. Als we dat delen door de inleg per certificaat (€ 50,-), komen we uit op 658 certificaten. Volgens Erkens bedraagt de totale opbrengst € 57.575,-. Als we dat delen door de door Erkens voorgerekende opbrengst per certificaat van € 84,05, komen we uit op 685 certificaten. Is hier sprake van een klassieke verwisseltruc? Met andere woorden, heeft Erkens de ‘5’ en de ‘8’ (per ongeluk) omgedraaid?

Ondanks dat we zijn berekening voor waar hebben aangenomen, leggen we hem dit probleem voor. In een e-mail welke wij hem op 27 april jongsleden hebben laten toekomen vragen we om een herberekening van de opbrengst per certificaat. Helaas ontvangen we geen reactie hierop. En dat is vreemd. Een man welke altijd zeer hoog opgeeft omtrent het ‘hoor-en-wederhoor-gehalte’ van de Limburgse media en websites verwijt dit na te laten, boort een poging hiertoe de grond in door na te laten te antwoorden.

Uiteraard, het is allemaal niet zo leuk voor de club om in deze casus door het stof te moeten gaan, maar dat had ze zich dan maar eerder moeten bedenken. Wij certificaathouders hebben ons gecommitteerd aan de Stichting Talentenfonds 2001 door netjes op tijd € 50,- te storten. Het minste dat dan mag worden verwacht is dat de club alles in het werk stelt de certificaathouders tevreden te houden.

Recent heeft de club haar certificaathouders een schrijven laten toekomen en daarin wordt gerept over een opbrengst per certificaat van € 87,50. Het juiste bedrag. Eind goed, al goed? Ja, al mogen we hopen dat Erkens een dergelijke rekenfout niet heeft gemaakt als hij hoog opgeeft over het feit dat de begroting rond is. En nee, hij had natuurlijk niet hoeven te reageren op onze e-mail. Hij kan beter zijn tijd steken in beleidszaken. Zijn er aanwijzingen dat dit ook gebeurt? Wij hebben die alvast niet. Vandaar dat wij ook gewoon ons geld gaan opeisen. Dit is volstrekt legitiem en we voelen ons dan ook niet bezwaard dit te doen. Verdampt dit geld dan in onze eigen begroting? Ja, met dien verstande dat we spreken over de Fortuna Online-begroting. Het geld vloeit dus wel degelijk terug richting club, al bepalen wij in welke vorm.

We hopen dat we hiermee deze cold case als gesloten kunnen beschouwen.

Michel Hennen