De chaos is ten einde! Na veel onduidelijkheden, onzorgvuldigheden, schimmenspelen en wat dies meer zij is het tot een ontknoping gekomen inzake het Fortuna Talentenfonds 2001. Fortuna respecteert de aangegane verplichting en gaat uitkeren. En zo wordt een totale chaos netjes opgelost…

De houders van één of meer certificaten van het Fortuna Talentenfonds 2001 weten eindelijk waar ze aan toe zijn. Fortuna Sittard heeft , in de persoon van interim-directeur Hans Erkens, duidelijkheid geschapen.

De informatie-avond, bijgewoond door een dertigtal certificaathouders, wordt door Erkens geopend met een betoog waarin hij aangeeft dat er in het verleden een behoorlijk aantal zaken niet hebben plaatsgevonden zodat de club nalatig handelen kan worden verweten. Zo is er jarenlang geen jaarrekening opgemaakt voor de in het leven geroepen Stichting Fortuna Talentenfonds 2001, is er geen informatie verstrekt over ontwikkelingen van spelers welke waren ondergebracht in het fonds en zijn vragen van participanten in het fonds niet beantwoord. ‘Met het schaamrood op de kaken moet ik eerlijk bekennen dat er behoorlijk wat zaken niet goed zijn gegaan met betrekking tot het Talentenfonds‘, aldus Erkens. Een waarheid als een koe.

Hij vervolgt zijn betoog door aan te geven wat door de jaren heen de inkomsten zijn geweest van het fonds. Dat kan alsvolgt worden samengevat:

Naam jeugdcontractspeler Vertrokken naar Hoogte transfersom
     
Akerboom, Marcel FC Zwolle Transfervrij
Barneveld, Joos van Contract tot 01-07-07  
Cagnazzo, Dario Patro Eisden Transfervrij
Daemen, Tom MVV Transfervrij
Dreezen, Sten MVV Transfervrij
El Gaaouiri, Samir FC Utrecht Transfervrij
Gommans, Harrie Excelsior € 19.000
Janssen, Luc EVV Transfervrij
Janssen, Thomas EVV Transfervrij
Rajcomar, Prince FC Utrecht € 191.500
Steeghs, Tycho EHC/Norad

Transfervrij

   

————

Totaal  

€ 210.500

Over een aantal spelers geeftf Erkens wat meer uitleg. Zo stelde hij dat Akerboom meermaals had aangegeven geen enkel gevoel meer te hebben bij de club en zich niet meer te willen inzetten voor Fortuna. Omdat dit voorwaarden waren van de technische staf om bij Fortuna te (mogen) spelen, werd hem een transfervrije aftocht gegund. Ondanks dat, ons inziens, hiermee de belangen van de certificaathouders met voeten wordt getreden en deze uitleg geen opgeld doet, is dit de uitleg die de club aan Akerbooms vertrek geeft.

Met betrekking tot Joos van Barneveld verklaart Erkens het volgende. Donderdag a.s. dient de arbitragezaak welke de speler tegen de club heeft aangespannen. In het meest ongunstige geval voor de club, zal deze € 600.000 moeten ophoesten. De samenhang met het Talentenfonds ontgaat ons enigszins; deze maximale € 600.000 zal niet uit het fonds hoeven te worden bekostigd. Het is wel duidelijk dat de club niet de liquiditeiten heeft om een dergelijk bedrag op te hoesten. Uit Erkens’ woorden valt op te tekenen dat de begroting nog immer niet sluitend is, en dat is vreemd. Immers, gedurende het seizoen verklaarde Erkens nog stellig dat de begroting wèl rond zou zijn… Iets zegt me dat we geen rustige zomer tegemoet gaan.

Dat is dubbel zo vervelend, want het Talentenfonds dient ook nog te worden afgewikkeld. Het bedrag waarover Erkens spreekt betreft € 57.575. Dat is de opbrengst van de inleg van € 32.900. Per certificaat bedraagt de opbrengst (en dus ook de uitkering) € 84,05 per stuk. Doordat er een hele boel is misgegaan in het verleden en de middelen in de lopende exploitatie zijn verdampt, wilt Erkens aan het hele gebeuren weinig worden vuil maken. Akkoord, de opbrengst stemt de aanwezigen tot tevredenheid. Prangende vraag is natuurlijk: ‘Kan de club tot uitkering overgaan?’ Het antwoord daarop geeft Erkens niet, al laat hij doorschemeren te zoeken naar een creatieve oplossing. Vanuit de zaal komt het voorstel om het bedrag niet te gaan opeisen. Erkens voelt er wel wat voor om dan in ruil een gratis seizoenskaart te verstrekken.

In de nabije toekomst gaat de club de mogelijkheden bekijken en zal de certificaathouders informeren over de mogelijkheden. Let wel, de mogelijkheid blijft gewoon bestaan het geld op te eisen! De club zal de aangegane verplichting(en) zonder morren nakomen, al zou ze een geste van de certificaathouders ten zeerste waarderen. Het is dus even afwachten om te bezien waar de club mee op de proppen komt vooraleer een beslissing kan worden genomen.

Na een kleine twee uur komt er een einde aan het officiële deel van de avond. Een tweede editie van het Talentenfonds zal er wellicht niet komen, maar aan de eerste editie hebben we meer dan genoeg plezier beleefd!

Michel Hennen