Fortuna en Horn stonden dus voor de rechtbank. Inzet was de betalingstermijn, niet de hoogte van de afkoopsom. Vreemd, iedere econoom zal je vertellen dat de hoogte van de afkoopsom inzet had moeten zijn van de rechtszaak. Dat gesteggel over de betalingstermijn was dan zeer waarschijnlijk overbodig geweest…

We gaan terug naar medio jaren negentig. Pierre Horn zit in zijn kantoor als Cor Nijpels (of was het Jules Coenen?) aanklopt. Ome Cor, financieel directeur van Fortuna Sittard heeft een rapport meegenomen. Dat rapport beschrijft de goudmijn die “Bedrijvenstad Fortuna” binnen enkele jaren zal zijn. Nijpels tegen Horn: “Volgens dit rapport gaan er zich binnen no-time 500 bedrijven vestigen in de bedrijvenstad Fortuna. 500 Managers dus, en die moeten eten, net als hun zakenrelaties. Degene die een restaurant begint in die bedrijvenstad, wordt slapend rijk. En beste Pierre, omdat je al jaren zo’n goede sponsor bent mag jij die zaak in ons stadion gaan exploiteren”.

Ome Cor vertrekt weer, maar laat het rapport achter. Pierre Horn bladert er nog eens doorheen en ziet dat het geschreven is door een instituut dat verbonden is aan de Universiteit Tilburg. Dat zal dus wel degelijk onderzoek zijn. Na enig wikken en wegen besluit Horn om te investeren in dat restaurant. Hij steekt er 1 miljoen euro in en noemt het Brasserie Fortunato.

We maken een sprongetje in de tijd. Het is zomer 2002. Op de bedrijvenstad tiert het onkruid welig: er hebben zich al 11 bedrijfjes gevestigd. En dat mist zijn weerslag op de bedrijfsresultaten van Fortunato niet: dikke verliezen.

Blijkbaar was dat rapportje toch iets minder deugdelijk. De onnozelheid van dat rapportje is snel aangetoond. Stel je kunt als ondernemer kiezen tussen je vestigen op een industrieterrein dat niet aan de A2 ligt, waarop je geen parkeerplaatsen mag aanleggen vanwege efficiënt ruimtegebruik (iemand moet mij maar eens uitleggen waarom het aanleggen van parkeerplekken niet efficiënt zou kunnen zijn?) en dat een verhoogd risico op tweewekelijks vandalisme heeft of een industrieterrein dat aan de A2 ligt, dat je mag inrichten zoals je zelf wilt en waar vandalisme nog moet worden uitgevonden.

Dat lijkt me duidelijk. Die ondernemer vestigt zich dus in Stein langs de A2, bij Vliegveld Beek of op industrieterrein Holtum Noord, maar zeker niet in de bedrijvenstad Fortuna. In een notendop dus de verklaring voor het fiasco van de bedrijvenstad. En dat heeft nogal gevolgen voor de winstgevendheid van Fortunato. Die was namelijk afhankelijk van die nieuwe bedrijfjes.

Kijken we naar de toekomst, dan zien we weinig vooruitgang. De drie genoemde concurrenten van de bedrijvenstad zijn nog niet vol (en dan zal ik er vast nog een paar vergeten), bovendien ligt de economie op zijn gat dus is er ook nauwelijks vraag naar bedrijfsterreinen. Met andere woorden: de winstgevendheid van Fortunato zal nog jaren bijzonder slecht zijn.

Terug naar het heden. Fortuna wil af van Fortunato. En dus moet de club eigenaar Pierre Horn uitkopen. Hoe hoog moet die afkoopsom zijn? Die vraag kun je ook anders stellen. Wat ontneem je Horn, als hij Fortunato moet sluiten? Dan ontneem je hem de mogelijkheid om in de toekomst winst te genereren met Fortunato. Als de afkoopsom dus iets hoger is dan de verwachte toekomstige winst van Fortunato dan neemt Horn genoegen met de afkoopsom en vertrekt ie. Wat is de verwachte toekomstige winst van Fortunato? Nou, laat ik heel vriendelijk zijn voor Horn en die verwachte toekomstige winst op 0 euro schatten. De optimale afkoopsom bedraagt dus ook 0 euro.

Terug naar de rechtszaal. Daarin stelt Horn dat hij bereid is mee te werken aan de liquidatie van Fortunato. En dat doe je volgens mij alleen als je geen winst meer verwacht te maken met dat bedrijf. Kortom hij bevestigt dus gewoon bovenstaande alinea. Maar Horn vervolgt: ik wil van Fortuna de helft van mijn investeringen terug hebben: hij wil dus een half miljoen euro als afkoopsom.

Een redenatie die kant noch wal raakt. Het feit dat de investering van een miljoen euro die Horn ergens eind jaren negentig deed, niet rendeert heeft niets te maken het feit dat Fortuna hem nu wil uitkopen, maar alles met de ondeugdelijkheid van dat rapportje, op basis waarvan Horn besloot te investeren. Die voorspellingen zijn niet uitgekomen en dus rendeert Horn’s investering niet. In normaal Nederlands noemen we dat bedrijfsrisico. Maar nu dat risico negatief uitvalt voor Horn, wil hij dat ineens niet meer alleen dragen. Nu moet ook Fortuna bloeden.

Horn gaat verder en zegt dat Fortuna mede schuldig is aan dit debacle. Fortuna heeft hem warm gemaakt om deel te nemen en nu moet Fortuna dus ook – naast hem – op de blaren zitten. Horn doet een beroep op Fortuna’s ondernemersmoraal. Zelden vertoond, maar ach je kunt het proberen. In feite staat die eis van Horn geheel los van de afkoopsom. Want ook als Horn doorgaat met Fortunato heeft Fortuna hem verkeerd ingelicht en zou hij – zijn redenatie volgende – dus recht hebben op die 450.000 euro.

Maar dat terzijde, want het ergste moet nog komen. Want wat doet het armlastige Fortuna? Fortuna geeft Horn het grootste gelijk van de wereld, biedt hem de gevraagde 450.000 euro aan en begint te steggelen over de betalingstermijn.

Ongeloof maakt zich van mij meester. In plaats van die belachelijk hoge afkoopsom met de daarbij behorende belachelijke redenatie neer te knallen, gaan ze zich druk maken over de betalingstermijnen!

Dat Fortuna het niet helemaal heeft begrepen blijkt ook uit een reactie van haar advocaat: “Andere schuldeisers gingen de afgelopen maanden akkoord met een veel slechtere regeling”. Pierre Horn is helemaal geen schuldeiser in de zaak “Fortunato”! Hij is simpelweg een ondernemer die niet tegen zijn verlies kan!

Maar wellicht is er nog ruimte om het recht te zetten. De rechter heeft beide partijen weer naar de onderhandelingstafel gestuurd. En wellicht kan Fortuna nu ook weer over de hoogte van de afkoopsom onderhandelen.

En die afkoopsom moet ergens rond de 0 euro liggen. Misschien iets hoger omdat Fortuna wegens tijdgebrek in een moeilijke onderhandelingspositie zit die Horn kan uitbuiten. Of misschien iets hoger omdat Fortuna een goede zakenpartner niet in de kou wil laten staan.

Maar van de andere kant, Horn was toch een Fortunees? Dus hij zal de laatste zijn om Fortuna een poot uit te draaien. 0 Euro lijkt dus een prima afkoopsom en wie dan nog wil gaan zeuren over de betalingstermijn, die doet zijn best maar.

RW