De informatieavond die Fortuna Sittard gisteravond belegde heeft weinig concreet nieuws opgeleverd. Nu viel dat ook niet direct te verwachten (en Fortuna moet ook vooral geen informatie prijsgeven die het onderhandelingsproces kan schaden) maar één ding is duidelijk: witte rook is er nog steeds niet.
Het goede nieuws is dat de onderhandelingen tussen 3W, Wessels en de Raad van Commissarissen over de ontwikkeling van het W&P stadion nog steeds gaande zijn; het slechte nieuws is dat die onderhandelingen zeer moeizaam verlopen.
Het hekele punt is en blijft de investeringsmogelijkheden die Jos Nuijen in het project krijgt. Nuijen heeft ruim 8 miljoen euro in Fortuna gestoken; hij is bereid daar 75% van als verloren te beschouwen onder de voorwaarde dat hij mag investeren in het project zodat hij een nieuwe kans krijgt om winst te maken waarmee hij het verlies van zijn eerdere investeringen (gedeeltelijk) teniet kan doen. Let wel, het gaat hier om een nieuwe kans op winst; geen garantie. Het kan zo zijn dat Nuijen opnieuw financieel de boot in gaat, maar dat risico is hij blijkbaar bereid te nemen.
Nuijen’s wens stuit op verzet van 3W dat het aantal (en de financiële omvang van de) participanten wil beperken en daar zullen vast financiële motieven een rol bij spelen (hoe minder zielen, hoe meer vreugd (lees: €€€)). Verder zal het project ook binnen de gestelde kaders van de bestemmingsplanwijziging moeten blijven en ook om die reden mag het project niet te groot worden.
Dat de onderhandelingen moeizaam verlopen blijkt uit het feit dat Jos Nuijen niet meer aan de onderhandelingstafel zit. Namens Fortuna worden de onderhandelingen nu gevoerd door twee andere leden van de Raad van Commissarissen (RvC): Jo Abelshausen en Emmo Meijer.
De RvC hoopt vandaag of uiterlijk morgen een akkoord te hebben met 3W en Wessels waarin de belangen van de Fortuna’s RvC voldoende gehonoreerd worden.

Bracht de avond verder soms ook nog prettige inzichten?

Tuurlijk wel, de heren Chris Dekker en Fred van Barneveld hielden nog een verhaal over het huidige seizoen en blikten vooruit naar het volgende seizoen. Maar ja, vooruitblikken heeft natuurlijk geen enkele zin zolang de financiële crisis bij de club aanhoudt.
Na de pauze ging de oude doos open en daar bleken Willy Dullens en Jan Notermans in te zitten. Twee oud Fortunezen die samen toch maar mooi goed zijn voor 28 interlands! De anecdotes vlogen de (nog resterende) supporters om de oren. Leuk om te horen na de klaagzang van het eerste uur. Of Tom Daemen er ook zo blij mee moet zijn, is vers twee.