In een recente poll vroegen we naar het lot dat Bjorn Oostra beschoren is. Hij is niet van de aardbodem verdwenen want eerder deze week had ie weer een voorpagina artikel in DDL/LD, maar over Fortuna hoor je hem niet meer. Is het lek gedicht bij de club?

Uiteraard zijn er twee mogelijkheden: óf Fortuna heeft geen financiële problemen meer (dus er valt geen slecht nieuws meer te melden), óf de club lekt niet meer richting pers. Het eerste zou formidabel zijn, het tweede weliswaar niet formidabel, maar toch wel een leuke prestatie. Een Fortuna supporter weet uit ervaring dat ie niet moet dagdromen, dus laten we eens uitgaan van optie twee. Waar zat het lek dan?

Iets doet me vermoeden dat er binnen Fortuna gedacht wordt dat het de supporters waren. Anders valt het ‘supportersbeleid’ van algemeen directeur Hans Erkens niet uit te leggen. Non-communicatie richting supporters is nu het toverwoord, terwijl het voorheen in de periode Mommers / Nuijen / Van Barneveld wel anders was. Nu zou je een verband kunnen leggen tussen non-communicatie richting supporters en het stoppen van de lekkage. Leuke theorie, maar alleen houdbaar als er 1) redenen zijn om te veronderstellen dat het de supporters waren ,en 2) geen andere mogelijke lekken waren. Aan beide voorwaarde wordt niet voldaan.

Hebben supporters redenen om de club in een negatief daglicht te stellen via een artikel in de krant? Ik geloof niet dat ik dat nog moet gaan toelichten. Nee, een supporter heeft helemaal geen belang bij het buitenhangen van de vuile was.

Waren er soms geen andere lek-gegadigden? Zoniet, dan blijven de supporters over, hoe onwaarschijnlijk ook. Maar andere kandidaten waren er natuurlijk wel. Wie was er op de hoogte? 1) de leden van de Raad van Commissarissen; 2) sponsoren; 3) de KNVB en 4) de Sittardse politiek.

Wie had er een motief? Sponsoren vallen af vanwege dezelfde redenen als de supporters. De commissarissen zelf? Erg onwaarschijnlijk, die hadden er ook geen belang bij. De KNVB? De voetbalbond was natuurlijk in grote lijnen op de hoogte, maar zouden die lekken? Waarom? Geen idee, ook de KNVB valt af. Blijft de Sittardse politiek over. Waren die op de hoogte? Zeker, toen Fortuna een garantstelling lospeuterde bij de gemeente was er de voorwaarde dat Fortuna de gemeente periodiek op de hoogte hield van de financiële zaken. Had de gemeente er belang bij om Fortuna af te branden? Nou, sommige raadsfracties weldegelijk: de gehele oppositie om maar eens wat te noemen. Hebben politici korte lijnen met de pers? Hele korte lijnen….

Hebben we de boosdoener gelokaliseerd? Ik dacht het wel, want op het moment dat de gemeente het dossier Fortuna afsloot door de bestemmingsplanwijziging goed te keuren, was het ook ineens afgelopen met de verhalen van Bjorn Oostra in de krant. En ja, dat viel samen met de beleidswijziging van Fortuna richting de supporters, maar dat was toeval.

Conclusie: de supporters niet inlichten over zaken als sportief en financieel beleid (op hoofdlijnen, niemand vraagt om details) kan niet op bovenstaande reden gebaseerd zijn. Niets moet natuurlijk, maar als je niet communiceert, vraag je om een geruchtencircuit, waarbij het ultieme gerucht natuurlijk is, dat er helemaal geen sportief en financieel beleid gevoerd wordt. Tel uit je winst.

Riccardo Welters