Fortuna stuurt sponsoren een brief voor een eenmalige bijdrage om fondsen aan te werven die de club in staat stellen in de winterstop een aantal spelers aan te trekken waardoor de club sportief hogerop kan. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling.

Omroep L1 had de primeur om bekend te maken dat Fortuna Sittard 140 sponsoren een brief had gestuurd met het verzoek om een eenmalige donatie van 1.000 euro. Vreemdgenoeg beperkte L1 zich niet tot de naakte feiten op basis waarvaan de kijker een oordeel kon vellen (iets wat je van een nieuwsbron, zeker een publieke, zou verwachten). Nee, L1 vond het nodig de kijker met zijn mening (het was bedelwerk van Fortuna) op te zadelen. Kijken we nog op van dit soort vreemde journalistiek? Nee, de Lateral Boys betalen maandelijks gewoon hun belasting aan deze omroep en hebben de hoop opgegeven dat daar zorgvuldig mee wordt omgesprongen.

Interessanter is Fortuna’s beslissing haar sponsors om een eenmalige bijdrage te vragen om versterkingen te halen. Daar kijken we wel van op. Daar zijn we namelijk mordicus tegen! Dat zijn namelijk Opgenoord praktijken, op heel kleine schaal.

Wat zijn Opgenoordpraktijken? De Dikke van Dale omschrijft Opgenoordpraktijken als “eenmalige inkomsten structureel uitgeven’. Voorbeeld: in 1999 verkocht Fortuna Kevin Hofland voor 10 miljoen gulden aan PSV. Dat zijn eenmalige inkomsten. Met dat geld werden de salarissen van onder andere aankopen Jochem van der Hoeven, Ruud Hesp, Stijn Haeldermans, Jo Geerinckx en Pascal Averdijk betaald. Al deze spelers tekenden langdurige contracten. Dat zijn structurele uitgaven.

De 10 miljoen gulden van Hofland waren voldoende om de salarislast van deze spelers één wellicht twee seizoenen te kunnen betalen. Hoe we de resterende contractjaren gingen betalen, was onduidelijk. De afloop is bekend.

Moraal van het verhaal: eenmalige inkomsten NOOIT structureel uitgeven.

Kijken we nu naar de situatie bij Fortuna dan lijkt het toch weer een klein beetje alsof we die kant op gaan. Wat wil Fortuna namelijk? Fortuna roept sponsoren op om eenmalig een bedrag van 1.000 euro te doneren. Stel het wordt een groot succes, en 100 van de 140 sponsoren geven inderdaad 1.000 euro, dan haalt Fortuna 100.000 euro binnen. Dat zijn eenmalige inkomsten.

Wat wil Fortuna met dat geld? Fortuna wil er spelers van aantrekken. Het geld zal vast niet aangewend worden om transfersommen te betalen (dat zouden eenmalige uitgaven zijn) maar om spelerssalarissen/huursommen te betalen. En dan worden het ineens structurele uitgaven. Misschien niet zozeer voor de nieuwe spelers (geef ze een eenjarig contract of huur ze voor één jaar en het zijn eenmalige uitgaven), maar als ze iets toevoegen aan de selectie (en dat zal toch zeker de opzet zijn?) dan wil je ze volgend jaar ook behouden. En hoe ga je ze dan betalen????

Geen idee…

Moraal van het verhaal. De leiding van de club wil hogerop; de Lateral Boys willen hogerop; iedereen die de club een warm hart toedraagt wil hogerop. Maar je kunt alleen maar hogerop als je structurele inkomsten hebt. Dat vergt tijd en die tijd moet de club nemen, ook al is de honger naar succes enorm.

Voor de duidelijkheid, de huidige stituatie staat in geen elke verhouding tot dat wat Opgenoord/Coenen/Nijpels presteerden. Desalniettemin, aan het principe ‘eenmalige inkomsten nooit structureel uitgeven’ moet niet getornd worden.

De Lateral Boys