Mommers heeft vrij kalm gereageerd op de uitlatingen die Verel deed in Voetbal International. De problemen waarover onenigheid zou bestaan (Verel was niet ingelicht over de precaire financiële stand van zaken en hij dacht een contract voor drie jaar in plaats van twee te kunnen tekenen), zijn volgens Mommers al lang en breed uitgesproken (bron: Limburgs Dagblad).
Het blijft een vreemde zaak dat Verel daar dan nu nog in nota bene VI op terug komt.
Zeker als je bedenkt dat het Verel was die direct na zijn aanstelling verkondigde dat het voor de club zeer belangrijk was dat strubbelingen intern zouden blijven en niet op straat kwamen te liggen. En wie is de eerste die zijn onvrede op straat gooit? Juist, Hans Verel….