Afgelopen week haalde het bericht dat enkele spelers in Brazilië het idee hadden geopperd om een onregelmatige werktijden toeslag te gaan eisen het nieuws. Het achterliggende idee is dat voetballers meestal in de weekenden en avonduren moeten werken. En als je naar andere sectoren kijkt, zie je dat er toeslagen worden betaald wanneer er sprake is van onregelmatige werktijden, gevaarlijke werksituaties enz. Dus waarom niet in het voetbal dachten deze spelers?

De discussie is ondertussen overgewaaid naar Nederland en zelfs naar Sittard getuige uitspraken van Fortuna’s directeur algemene zaken Cor Nijpels. Nijpels stelt: “Als ze (spelers) hier mee komen, moeten we ze meteen wegsturen. Belachelijk. Mensen in de gezondheidszorg en de horeca, die hebben recht op iets extra’s in de weekeinden. Maar geen voetballers met hun riante inkomens.” Tot zover dit geneuzel. Tijd voor een serieuze analyse.

Vraag 1: waarom verdient een voetballer een exorbitant hoog salaris? Nou dat is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. De vraag naar kwalitatief goede spelers is enorm, terwijl het aanbod vrij beperkt is. Marktwerking zorgt er dus voor dat de prijs (het loon) omhoog gestuwd wordt. De (gedeeltelijke) afschaffing van het transfersysteem heeft er voor gezorgd dat de marktwerking soepeler kan verlopen, met als gevolg hogere beloningen.

Vraag 2: heeft een speler recht op een toeslag voor onregelmatige werktijden? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet je weten waarom die toeslag überhaupt bestaat. Stel je bent kok en je kunt kiezen tussen werken in een Sittards restaurant of scheepskok worden. Dat laatste heeft de vervelende consequentie dat je lang van huis bent, je steeds ligt te dobberen en als je pech hebt de boot ook nog zinkt. Als beide bazen je hetzelfde salaris bieden, kies je waarschijnlijk voor Sittard. Wil die schipper je toch overhalen om aan boord van de boot te komen, dan moet ie je meer betalen. En daar hebben we de toeslag dus.

Heeft een voetballer dus recht op een toeslag voor werk in de avonduren of in het weekend? Ja, dat heeft ie. Moeten voetballers dus extra geld krijgen boven op hun huidige salaris? Nee, natuurlijk niet. Die toeslag zit allang verwerkt in hun salaris. Als er een team zou bestaan dat al zijn wedstrijden door de week tussen negen en vijf zou afwerken dan zou je zien dat daar de salarissen een stukje lager zouden liggen. Maar helaas, die clubs bestaan niet (ja Fortuna is in samenwerking met Canal plus hard op weg).

Terug naar Nijpels, hij komt tot dezelfde conclusie maar heeft daar een dubieuze redenatie voor nodig. Nijpels refereert aan een soort morele verantwoordelijkheid van voetballers ten opzichte van de rest van de maatschappij. Een ingewijde in de voetbalwereld die spreekt over moreel besef, dat lijkt me een gepasseerd station.

Nijpels vindt het dus maatschappelijk aanvaardbaar dat een speler 1.000.000 gulden per jaar verdient, maar zou er vervolgens over struikelen als een speler daar nog een toeslag van een paar procent bij wil hebben. Hoeveel pakjes boter passen er op een hoofd? Als hij vindt dat de salarissen maatschappelijk gezien uit de pas lopen dan kan hij twee dingen doen. Of hij gaat op de barricaden staan en probeert er iets aan te doen, of hij verlaat de in zijn ogen moreel verwerpelijke voetbalwereld. Ik wacht met spanning af, waar Nijpels voor kiest.