Gedelegeerd lid van de Raad van Commissarissen Hans Erkens heeft bij zijn aanstelling een basisjaarloon van 60.000 euro bedongen plus een premie van 10% van nieuw te werven sponsorinkomsten. Ingangsdatum 1 juli 2006. Waarom publiciteit zoeken door het prijsgeven van gevoelige informatie?

Niet iets wat Fortuna Online doorgaans doet, dus dan zullen er wel goede redenen zijn. Laten we teruggaan naar 24 april. Fortuna belegt een informatieavond, waarop duidelijkheid omtrent de toekomst verschaft zal worden. Fortuna Online is teleurgesteld over deze avond. De gewenste duidelijkheid over een aantal zaken komt er niet. En dan met name de rol van ´gedelegeerd lid van de Raad van Commissarissen´ Hans Erkens. Op vragen wat zijn toekomstige rol binnen de club zal zijn en wat een ‘gedelegeerd lid van de RvC’ eigenlijk is, volgt een ontwijkend / vaag antwoord. Erg jammer, want dat lijken toch cruciale vragen voor wie geïnteresseerd is in de langere termijn van de club, die ons allen zo na aan het hart ligt.

Fortuna Online deed vervolgens wat onderzoek en binnen no-time werd ons duidelijk dat de rol van Hans Erkens de komende jaren helemaal niet zo onbeduidend zal zijn, als we mogen afgaan op de bovenstaande salariëring. Waarom dat bedrag bekend maken?

Een van de belangrijkste redenen waarom het in Sittard eind jaren negentig helemaal mis ging, was een gebrek aan controle. Had iemand geweten waarmee Opgenoord/Nijpels/Coenen bezig waren, dan had er wellicht tijdig ingegrepen kunnen worden. Niet dat Erkens te vergelijken valt met dat illustere trio (die drie zijn absoluut uniek…), maar toch, hij opereert in de Fortuna organisatie ergens tussen een management positie en een RvC positie en in feite kan hij handelen naar eigen goeddunken, want hij controleert zichzelf. Een vreemde situatie en tijdens de supportersinfoavond weigerde Erkens duidelijkheid te verschaffen over hoe dat nu precies zit en hoe dat in de toekomst verder moet.

Kijken we naar de salariëring, dan is dat nog niet eens een buitensporig salaris, maar wel alleen als de persoon die dat bedrag gaat verdienen algemeen / commercieel directeur wordt van Fortuna Sittard en zich dus gaat bezighouden met het reorganiseren van de organisatie en het werven van nieuwe sponsoren. Er komen heldere doelstellingen en na afloop beoordeelt de RvC of die doelstellingen behaald zijn.

We hoorden Hans Erkens tijdens de supportersinfoavond zeggen dat Fortuna pas nieuwe sponsoren gaat werven als de sportieve prestaties beter worden. Daarmee moet Fortuna Sittard een primeur hebben als enige betaald voetbal club die geen nieuwe sponsoren zoekt (alsof we er zat hebben). Hoe lang dit non-commerciële beleid gaat duren is onbekend, want Erkens definieert niet wat ‘betere prestaties’ zijn. Waar die ‘betere prestaties’ vandaan moeten komen is ook onduidelijk. Er is geen geld voor betere spelers en de trainer heeft een blanco staat van dienst. Kortom het is niet denkbeeldig dat de sportieve malaise en dus het commerciële nul beleid in Sittard-Geleen nog wel eens even kan aanhouden. In de tussentijd krijgt Roda JC een vrijbrief om sponsoren te werven in de Westelijke Mijnstreek. Fortuna zal onze buren in ieder geval geen strobreed in de weg leggen. Zeer interessant.

Zolang de sportieve resultaten op het veld tegenvallen, is de commerciële doelstelling dus nul. Op het eind van het seizoen 06/07 kan de RvC (waarvan Erkens dus onderdeel uit maakt) niet anders concluderen dan dat Erkens met vlag en wimpel is geslaagd. Het afschrikwekkende scenario ‘geen sportieve verbetering, geen commerciële verbetering, een concurrent in het zadel geholpen en toch geslaagd’ behoort zomaar tot de mogelijkheden in juni 2007. En voor die ‘prestatie’ is 60.000 euro wel buitensporig.

Waarom zoeken we dus de publiciteit? Simpel, de toekomst van onze club gaat ons aan het hart en we willen dat Erkens glashelder maakt waarvoor hij staat, wat zijn functie is, wat zijn strategie is en vooral waarom. Daar had hij geen zin aan op de supportersinfoavond. Dan maar zo.

En voor degene die roept dat dit het imago van de club schaadt omdat dit afschrikkend werkt op sponsoren. Ten eerste, imago? Welk imago? Ten tweede, Fortuna zoekt blijkbaar helemaal geen sponsoren zolang er niet gepresteerd wordt op het veld (dus wat is het verlies). Ten derde en meest belangrijke reden, als het Fortuna Online lukt om dit soort informatie vrij simpel te achterhalen, dan lukt dat (potentiële) sponsoren ook. Geen twijfel over mogelijk.

Fortuna Online / Lateral Boys