In onderstaand tabelletje staat weergegeven hoe de heren Opgenoord en Nijpels onder toezicht van het bestuur (voorgezeten door bankier Jules Coenen) de afgelopen vier jaar hebben gehandeld. De cijfers die hier staan, zijn de begrotingstekorten van de respectievelijke seizoenen. Hou er rekening mee dat de club in die jaren gemiddeld genomen 5,5miljoen euro aan inkomsten had. Dan kun je dus ook het begrotingstekort als percentage van de inkomsten bepalen (staat tussen haakjes).

98/99 Tekort 4,0miljoen euro (begrotingstekort: 73%)
99/00 Tekort 4,3miljoen euro (begrotingstekort: 78%)
00/01 Tekort 6,3miljoen euro (begrotingstekort: 115%)
01/02 Tekort 1,0miljoen euro (begrotingstekort: 22%)

Misschien zeggen je die tekorten niet zoveel, dus daarom maken we maar eens even een vergelijking. Wil je als land deel kunnen nemen aan de Eurozone, dan mag je een begrotingstekort hebben van maximaal 3%. Heb je een groter tekort, dan wordt dat gezien als financieel slecht beleid en word je gezien als een gevaar voor de stabiliteit van de Europese Unie.Opgenoord/Nijpels/Coenen lachten om begrotingstekorten van 3%!!

In de eerste twee vermelde seizoenen kwam alles nog op zijn pootjes terecht. Fortuna verkocht Van Bommel, Paauwe, Dirkx en Hofland en verdiende daarmee 8,3miljoen euro. Precies voldoende om de tekorten in de jaren 98/99 en 99/00 af te dekken. Maar één seizoen later ging het hopeloos mis. In het jaar 00/01 gaf de club zelfs meer dan tweemaal zoveel uit dan dat de club aan inkomsten binnenkreeg. Op zich geen nieuws, want dat soort beleid voerden bovengenoemde heerschappen al jaren. Het probleem was natuurlijk dat er geen supertalent verkocht kon worden en dus dat het tekort niet aangezuiverd konden worden door middel van transferopbrengsten.
Het afgelopen seizoen onder leiding van Mommers is ook met een verlies afgesloten, maar zoals je ziet is dat tekort al een stuk lager. Grotendeels is dit tekort een erfenis vanuit het verleden, want de door Opgenoord/Nijpels/Coenen vastgestelde salarissen voor Krijgsman, Haeldermans, Geerinckx, Van der Hoeven etc. moet de club natuurlijk nog steeds betalen.

Uit de begrotingen van de afgelopen vier jaren sleept Fortuna Sittard dus een tekort van 7,3miljoen euro achter zich aan. Maar dat is nog niet alles. De club bouwde ook nog een nieuw stadion. Kosten: 13 miljoen euro. De helft van dat bedrag is opgehoest door investeerders. De resterende 6,5miljoen euro is betaald door Fortuna Sittard. Nou ja betaald, Fortuna heeft daar een hypotheek voor opgenomen. En die moet nog steeds betaald worden!
De totale schuldenlast vande club bedraagt momenteel dus 7,3miljoen euro plus 6,5miljoen euro en dat is tezamen: 13,8miljoen euro (en dat is ruim 30 miljoen gulden).

Dank u wel, heren Nijpels/Opgenoord/Coenen!

bron: L1 / Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger