Het leek erop dat ik als columnist van dit medium een rustige herfst tegemoet kon zien. Sportief – dat vind ik persoonlijk nog steeds het leukste aan voetbal en eigenlijk aan sport in zijn algemeenheid, soms ben ik er zelfs té serieus in – verging het Fortuna best aardig. Misschien dat de huidige plaats op de ranglijst anders zou doen vermoeden, maar let er ook op dat de onderlinge verschillen aldaar nog vrij gering zijn. Op wat kleinere stormpjes in misschien nog wel kleinere glazen water in organisatorisch opzicht na, leek het in het ons zo aan het hart liggende Sittard-Geleense ook allemaal redelijk koek en ei. Totdat afgelopen maandag de regionale gazet op de ontbijttafel belandde.

Met enige ophef werd er kond gedaan van de offciële start van de Voetbal Academie Limburg (VAL). Alvorens ik ga losbarsten, wil ik toch eerst een korte noot bij het inhoudelijk plaatsen van wat er in de gememoreerde gazet stond. De betreffende scribent hanteerde nl. een toon die ook al niet overliep van bijzonder veel enthousiasme ten op zichte van het grote geheel van de VAL.

Eenzelfde toonaard nam ik alreeds waar onder de diverse media bij de bekendmaking van de VAL in het Provinciehuis eerder dit jaar. Uiteraard ben ik in deze niet objectief, maar het lijkt me dat de ballon al snel is doorgeprikt. Dit terzijde.

Terug naar maandag. Verwezen werd naar de grote en onvolprezen positievelijke en harde werker Frans Körver. Een citaat leerde ons dat Frans FC Limburg inmiddels onvermijdelijk vindt. Dat mag hij natuurlijk in alle democratie zeggen. Ik vraag mij echter af wat voor impact dit soort quotes op sponsoren heeft. Zou Frans daar ook gaan zeggen: “Het is leuk dat u ons Fortuna Sittard sponsort, maar eigenlijk gooit u uw geld gewoon weg. Want wij maken geen kans en over een x aantal jaren is het door u allen o zo gewenste FC Limburg er. Binnen de kortste keren lachen we Dickie, Johnnie, Peter en Jantje dan hard uit met zijn allen als FC Limburg fier aan kop gaat. En ik verzeker u dat de opvolgers van Avram, Arsène, Franklin en hoe ze dan ook allemaal mogen heten ook vol vrees bij ons in Limburg (lees Kerkrade) op bezoek komen. Niets zal ons nog stoppen naar de weg naar eeuwige roem voor de Limburgse voetballerij.”

Het is natuurlijke een gechargeerde theorie, maar stelt u het zich eens voor. U zou zich zich als oprecht supporter en sponsor van Fortuna toch ronduit belazerd voelen? Een mes in de rug. Ok, het is allemaal nog prematuur, maar de gedachte blijft prangend en waakzaamheid geboden. Aanvankelijk had ik dan ook zoiets van “Laat het even bezinken” en “Straks word jijzelf nog als oude lul (Wat ik gezien mijn leeftijd voor een pro-aktieve supporter ook stilaan ben geworden) bestempeld door je eeuwige azijnzeikerij m.b.t. FC Limburg”.

Wat er gisteren (vrijdag) rondom de wedstrijd tegen RKC allemaal gebeurde deed mij echter radicaal van mening veranderen. Allereerst was er de aankondiging dat de almachtige Frans Körver zijn naam verbonden zou zien worden aan een tribune(deel). Dat was totaal geen nieuws, want Ad Interim Directeur Hans Erkens had dit aan het einde van het vorige seizoen alreeds kenbaar gemaakt. Had ik daar een probleem mee? Neuh. Ware het niet dat het nu om vak C zou gaan.

Vak C: Een vak waar de pro-aktieven zich bundelden. Lateral Boys voorop (zij hebben het altijd luidkeels geproclameerd), mensen van de SV, ja, zelfs een deel van de Fortunahome Crew. En niet te vergeten Fortuna Online natuurlijk, ik ben immers ook ingezetene van deze parochie. Al deze mensen verhieven hun stem tegen het gedrag van de heer Körver in het afgelopen seizoen. En wat gebeurt er? Voor straf zitten zij vanaf nu op de Frans Körver Tribune.

Zonder enige voorkennis noch overleg vond dit plaats. Dat kan allemaal, omdat wij ons als gasten c.q. seizoenkaarthouders c.q. kopers van een dagkaart conformeren aan de huisregels van een Betaald Voetbal Organisatie. Dit mooie reglement verbiedt echter niemand om zich hierin (op correcte wijze natuurlijk) in woord en gebaar tegen te verzetten. Hetgeen dus ook volkomen via de regels gebeurde. Via spreekbanden, een simpele vlag die er altijd al was en gezang. Niemand die er aanstoot aan nam. Geen gezinnetjes met huilende koters die huiswaarts trokken, geen parallellen met Slotervaart.

En wat was de reaktie van Het Gezag? De spreekbanden moesten weg. Ja zelfs de vlag was teveel. Toen er verbaal werd gevochten tussen pro-aktieve supporters enerzijds en stewards  anderszijds, moet vanaf het pluche aan de overkant de call “Send in the elite” doorheen diverse elektronische hulpmiddelen hebben geklonken, dit werd bevestigd door zowel de hoofdsteward als de politie. Politie in burger (ons allen reeds jaren bekend) vergezeld door geaccrediteerde mensen van een beveiligingsfirma moesten erop toezien dat de grote smurf onder de stewards eigenhandig de boze spreekband verwijderde. De reeds gemeroreerde vlag werd zelfs in beslag genomen, maar even zo snel weer geretourneerd door de officiële ordehandhaver van dienst. Een tweede mes in de rug.

Moraal hier is dat er van supporterszijde in het geheel niets verkeerds gebeurde, hetgeen door de aanwezige politiemensen werd beaamd. Er is een onnodig spanningsveld opgeworpen van de kant van de mens(en) die hier beleidsmatig uit hoofde van de club over gaat/gaan. Wat in het afgelopen seizoen werd rechtgezet c.q. –gepraat, is in één klap weer ten gronde gericht.

Gegroet,

TMD