De Spandoekenpolitie van Fortuna Sittard vraagt uw aandacht voor het volgende. In de ochtend van dinsdag 6 mei jongstleden is er door een medewerker van TNT Post een cilindervormig postpakket afgeleverd ten kantore van Fortuna Sittard. Het pakket bevatte een zogenaamde ‘spreekband’ waarop met verf de tekst ‘HANS, LINTJE?’ stond geschilderd. De Spandoekenpolitie vraagt eenieder die personen kent welke betrokkenheid met deze zaak zouden kunnen hebben zich te melden tijdens kantooruren op telefoonnummer 046 – 426 99 68.


Reconstructie

Het is in de ochtend van 3 mei jongstleden als in het postagentschap gelegen aan de Markt in het Limburgse Beek een man verschijnt. Hij loopt het agentschap binnen en wacht geduldig zijn beurt af. In zijn linkerhand draagt hij een cilindervormig pakket. Als hij aan de beurt is, vraagt hij in accentloos Nederlands of het mogelijk is het pakket te verzenden. De dienstdoende medewerkster neemt het pakket in ontvangst, weegt het en frankeert het. Zonder de exacte inhoud te kennen legt ze het pakket in de postbak, welke achter de balie staat; het is klaar voor verzending.

Zo snel als de man het postagentschap is binnengekomen, zo snel verlaat hij het ook weer. Hij loopt over de Markt en stapt in een donkergekleurde auto. Merk en type zijn onbekend. De auto verlaat met piepende banden de Markt en slaat links de Van Sonsbeecklaan in. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor.


Het postagentschap van waaruit op klaarlichte dag het bewuste postpakket werd verstuurd

Het is die dag een drukte van belang op de Beekse Markt en de Spandoekenpolitie gaat er vanuit dat er getuigen moeten zijn die de man met opvallend pakket over de Markt hebben zien lopen. Waarschijnlijk is de man in een gereedstaande auto gestapt. Indien er inderdaad gebruik is gemaakt van een gereedstaande auto, is er dus een tweede man in het spel. Over hem is vrij weinig bekend.


Het is op deze Markt waar vermoedelijk de vluchtauto heeft gestaan

Nadien blijkt dat de inhoud van het postpakket om zeer brandbaar materiaal gaat dat nooit op een dusdanige manier per post verzonden had mogen worden. Bovendien is de spreekband voorzien van een ‘positief’ geschrift, maar had, door het anders rangschikken van de letters en leestekens, kunnen worden veranderd in een geschrift met een ‘negatieve’ lading.

Dader(s)

Door het ontbreken van bewakingscamera’s zijn er geen beelden van de (beide) man(nen). De Spandoekenpolitie moet het doen met de getuigenverklaring van de medewerkster van het postagentschap.

Dader 1 is een man van Nederlandse komaf die accentloos Nederlands spreekt. Hij heeft een blanke huidskleur en meet een lengte van ongeveer 1,80 meter. Hij is 25 tot 30 jaar oud en heeft een slank postuur. Hij heeft bruin haar.

Die ochtend droeg hij een grijs T-shirt waarop een onbekende, mogelijk in een buitenlandse taal geschreven tekst staat afgebeeld. Verder droeg hij een donkerkleurige korte broek en witte schoenen. In zijn linkerhand droeg hij het cilindervormige pakket. Vermoedelijk is er sprake van een tweede dader. Van dader 2 is alleen bekend dat hij ouder is dan 18 jaar, aangezien hij in het bezit van een rijbewijs is.

De Spandoekenpolitie van Fortuna Sittard legt een link tussen het door Dagblad De Limburger ten onrechte vermelden dat Ad-Interim Directeur Hans Erkens een lintje heeft ontvangen en de verrichte daad. Uiteindelijk werd niet Hans Erkens gelauwerd, maar betrof het de heer H.E.J. Erkens uit Landgraaf. Het feit dat dader 1 accentloos Nederlands sprak, sterkt de Spandoekenpolitie in haar vermoeden dat de dader(s) in Fortuna-kringen moeten worden gezocht.

Spreekband

Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de gebruikte verf van het merk ‘Colours’ is. Opvallend hieraan is dat dit het huismerk van de Franse keten van bouwmarkten Castorama betreft en uitsluitend in vestigingen van Castorama te koop is. Het behang betreft zogenaamd ‘papier peint’ en is eveneens uitsluitend te koop bij vestigingen van Castorama. De spreekband is verstuurd in een PVC-buis en is gemerkt met een sticker met opschrift ‘MENTALITÀ FORTUNA’.


Het postpakket zoals dit bij Fortuna Sittard is afgeleverd

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal forensisch onderzoek uitvoeren en de uitkomsten hiervan proberen te vergelijken met gegevens uit haar DNA-Databank. Opvallend is verder de locatie van waaruit het postpakket voor verzending is aangeboden. Het betreft het postagentschap in Beek. Dat is het enige agentschap in de Westelijke Mijnstreek dat niet beschikt over beveiligingscamera’s. Verder vermeldt de kassabon dat dit agentschap is gelegen op de ‘LB-MARKT’ (zie kassabon). Het valt niet uit te sluiten dat men hiervan op de hoogte was.

Vragen Spandoekenpolitie

1 Wie (her)kent de dader(s) aan de hand van het getoonde signalement?

2 Wie heeft de dader(s) in de ochtend van 3 mei jongstleden over de Beekse Markt zien lopen?

3 Wie (her)kent het getoonde handschrift?

4 Wie zegt de combinatie ‘spreekband’ en de letters ‘L’ en ‘B’ iets?

5 Wie kent personen die klant zijn bij de Franse keten van bouwmarkten Castorama?

6 Wie kent personen die in het bezit zijn van stickers met het opschrift ‘MENTALITÀ FORTUNA’?

7 Wie heeft in het algemeen informatie over spreekbanden en heeft hierover nog niet met de Spandoekenpolitie gesproken?

De Spandoekenpolitie vraagt eenieder die op één of meerdere vragen antwoord kan geven of over bruikbare informatie beschikt contact op te nemen met de Spandoekenpolitie.

Spandoekenpolitie Fortuna Sittard