Fortuna Sittard ontbreekt alweer een aantal dagen op de voorpagina van de Limburgse dagbladen. Dat is goed nieuws, hopelijk gaat het achter de schermen even goed. Onze mening over hoe het nu verder moet.

Uiteraard gaat deze column niet over de vraag of Fortuna Sittard het woord Geleen aan haar naam moet toevoegen, dat gaat namelijk nergens over. Nee, de cruciale vraag is: krijgt Fortuna de organisatie op orde, zodat er komend seizoen op het veld iets te bereiken valt? Juist ja, vergeet het huidige seizoen maar alvast.

Om de organisatie op orde te krijgen heeft Fortuna een commercieel sterke man nodig en het liefst iemand die geen verleden heeft bij de club. Zeker niet uit het Opgenoord / Coenen / Nijpels verleden omdat we iemand zoeken met verstand van zaken, maar ook niemand uit de huidige Raad van Commissarissen. Niet dat daar geen verstand van zaken zit, maar de taak van een Raad van Commissarissen is controle van de dagelijkse leiding en dat kan problemen opleveren als je ook in de dagelijkse leiding zit. Bovendien hebben de leden van de Raad van Commissarissen ook enkele gekke bokkensprongen moeten maken om de club de afgelopen maanden overeind te houden. Noodzakelijke bokkensprongen, maar wel bokkensprongen die hier en daar wrevel hebben gewekt, wat de leden niet 100% geschikt maakt voor de voorliggende functie.

De affaire ‘Wolk’ heeft aangetoond hoe je de zoektocht naar een sterke man niet ter hand moet nemen. Hoe vind je de geknipte man voor zo’n baan dan wel? Laten we de noodzakelijke stappen even overlopen er vanuit gaande dat duidelijk is wat de taak van de commercieel manager is: geld binnenhalen en orde op zaken stellen in de organisatie.

Stap 1: Stel een lijst op van potentiële kandidaten

Er is voldoende kennis binnen de huidige Raad van Commissarissen om zo’n lijst van geschikte kandidaten op te stellen. Desondanks strekt het toch tot aanbeveling om eens buiten de eigen kanalen te kijken. Fortuna’s sponsoren hebben ook netwerken, ook zij hebben vast wel ideeën over geschikte kandidaten. Plaats desnoods een advertentie in de krant, komen we ook nog eens op een andere manier in de krant!

Stap 2: Stel een vertrouwenscommissie aan

Een voetbalclub is geen bedrijf, leidt het dan ook niet als zodanig. Het lijkt wel op een bedrijf, maar dan wel een bedrijf dat voortdurend onder een microscoop ligt. Terecht of onterecht doet er niet toe, het zijn de feiten, handel ernaar. De man/vrouw die bovenaan de lijst met potentiële kandidaten staat, gaat dus onder de loep. Fortuna Sittard kan zich echt geen tweede ‘Wolk’ affaire veroorloven. Die loep wordt gehanteerd door een externe vertrouwenscommissie van mensen die daar verstand van hebben, want de huidige Raad van Commissarissen lijkt hier weinig kaas van gegeten te hebben. Geen verwijt (je kunt niet overal verstand van hebben), wel een constatering gezien de affaire ‘Wolk’. Kandidaten? Kandidaten zat, daar zijn professionele bedrijven voor. Nodig desnoods journalist Bjorn Oostra uit. Je kunt van hem vinden wat je wilt, hij had verrekte snel in de gaten dat Pierre Wolk niet de geschikte kandidaat was. Blijkbaar beschikt hij over de juiste kanalen om zoiets uit te zoeken.

Stap 3: Salariëring

Stel de kandidaat nummer 1 overleeft de vertrouwenscommissie, dan kunnen de salarisonderhandelingen beginnen. De doelstelling is tweeledig: 1. Hoe zorg je ervoor dat de commercieel manager handelt in het belang van Fortuna en niet in zijn eigen belang? 2. Hoe voorkom je dat sponsoren zich ergeren aan het feit dat hun bijdrage in de zakken van de commercieel directeur verdwijnt?

Doelstelling 1 pleit voor prestatiebeloning. Dat wil zeggen, maak het salaris afhankelijk van het sponsorgeld (kortom, geef hem/haar een percentage van de sponsorinkomsten) dat de nieuwe commercieel manager binnenhaalt. Op die manier heeft de commercieel manager hetzelfde belang als de club, namelijk: geld binnenhalen. Helaas botst dat met doelstelling 2, want een sponsor zal het niet leuk vinden dat een gedeelte van zijn geld rechtstreeks verdwijnt in de zakken van de commercieel manager en niet in de selectie. Zaak dus om de juiste balans (het juiste percentage) te vinden. Oplossing: geef de commercieel manager gedeeltelijk een vaste beloning en gedeeltelijk een prestatiebeloning. Op deze manier hoeft het prestatieloon niet te hoog te zijn om de commercieel manager van een fatsoenlijk salaris te voorzien. Overleg desnoods met sponsoren wat zij een acceptabel percentage vinden.

Tenslotte, maak het percentage negatief afhankelijk van de hoogte van de sponsorinkomsten die hij/zij binnenhaalt. Een voetbalclub is gebaat bij een brede groep sponsoren, je wilt niet afhankelijk zijn van één grote sponsor. Als die namelijk stopt, heb je een probleem. Als de commercieel manager een hoger percentage krijgt voor het binnenhalen van een ‘kleine’ sponsor, dan zal hij zich daar ook op richten.

Goed, dat zijn de te ondernemen stappen. Geen garantie voor succes, maar je komt er wel dicht bij in de buurt. Resteert nog een tijdsplanning. Vooral de eerste twee stappen vergen zorgvuldigheid en dus tijd. Neem die tijd dan ook maar, de club heeft niets aan half werk. November / december lijkt een redelijke termijn. Dat geeft de nieuwe commercieel manager voldoende tijd om de club commercieel op orde te krijgen voor het nieuwe seizoen 06/07. Het blijft natuurlijk een enorm zware klus, maar dat is dan ook de uitdaging. Lukt het hem/haar de club financieel op de rails te krijgen, dan hoeft Fred van Barneveld niet langer meer tegen potentiële versterkingen te zeggen die hij komend jaar spreekt en die dolgraag voor Fortuna willen spelen dat ‘het wel goed komt met de club’, maar kan hij dat ook met cijfers onderbouwen. Pas dan heeft het redelijkerwijs zin om het sportieve beleid te evalueren.

Nu weten we uit eigen bronnen, dat de club al een flink stuk op weg is met de zoektocht naar een nieuwe commercieel manager. Dat dat de kranten niet heeft gehaald, ervaren wij als uitermate positief en biedt vertrouwen dat de Raad van Commissarissen nu wel zorgvuldig te werk gaat. Even afwachten dus. Tuurlijk, dat doen we al jaren, hoor ik je zeggen! Klopt, maar dan kunnen een paar maanden er ook nog wel bij.

Lateral Boys