Er schijnt malaise te heersen in het betaald voetbal. De economie werkt niet mee en 11 september schijnt ook nog altijd een belangrijke factor te zijn bij de aarzelende investeringen in het voetbal van het bedrijfsleven. Maar zou het gevoerde wanbeleid er misschien niet ook iets mee te maken hebben?

Recentelijk bleek dat alle profclubs in Nederland tezamen in het seizoen 01/02 een begrotingstekort hebben gerealiseerd van 80 miljoen euro. Petje af, voorwaar een knappe prestatie! De gezamenlijke begroting bedroeg circa 345 miljoen euro, dus hebben we het over een begrotingstekort van 23%!! Dat zegt je wellicht niks, maar als je bedenkt dat een EU-land een maximaal tekort van 3% mag hebben, dan snap je hoe laat het is. Alles boven die 3% levert volgens de EU een gevaarlijke situatie op. En voor al die pientere financieel directeuren van Nederlandse BVO’s die het nog niet begrepen hebben: 23% is meer dan 3%.

Goed, een gevaarlijke situatie dus. Maar wat is een gevaarlijke situatie? Nou ja, als dat begrotingstekort structureel en hoog is, loopt je schuld ook maar verder op. En dat tast je financiële positie aan. En dan komt er een moment dat crediteuren zeggen: “Ho wacht eens eventjes, ik zit hier geld te stoppen in een bodemloze put, daar moet ik mee gaan ophouden”. Met als gevolg dat de debiteur geen geld meer krijgt of wel nog maar dan tegen woekertarieven. En dan zijn de rapen natuurlijk gaar.

De lezer zal denken: “zeg columnist wat zit je nu voor simpele logica op te schrijven, kan het niet wat diepgravender?”. Excuses, volkomen gelijk, maar de gemiddelde Nederlandse financieel directeur van een BVO gaat dit blijkbaar duidelijk boven de pet, gezien de onthutsende resultaten…

Wat “gare rapen” zijn hebben we in Sittard gezien. In de zomer van 2001 wilde geen enkele financiële instelling Fortuna nog geld lenen, vanwege de grote schuldenlast. Slechts via een garantstelling van de gemeente lukte het nog om geld los te peuteren. Dat bleek niet genoeg en wat er toen gebeurde weet iedereen.

Het belangrijkste van die zwarte bladzijde is dat Fortuna Sittard nog bestaat. En nu? Hoe verrijs je uit je as? Het sleutelwoord is geloofwaardigheid. Het vertrouwen van sponsoren is de afgelopen jaren danig aangetast, die kun je alleen terugwinnen als je geloofwaardig beleid voert.

Stap 1 van geloofwaardig beleid is: de stuurlui die Fortuna als een Titanic bestuurden eruit. Goed nieuws, dat is al gebeurd.

Stap 2 van geloofwaardig beleid: de nieuwe leiding komt met een degelijk beleidsplan, waaruit iedereen (maar vooral potentiële sponsoren) kan opmaken dat er definitief is gebroken met het verleden. Slecht nieuws, tot op heden is mij daar niets van bekend, maar wellicht is het nog wat vroeg. Medio 2003 moet dat er toch echt wel liggen, zodat we ruim voor het begin van het seizoen 03/04 een nieuwe start kunnen maken.

Stap 3 van geloofwaardig beleid: hopen dat niemand de resterende geloofwaardigheid van de sector betaald voetbal schendt, want dat zou ook onherroepelijk afstralen op Fortuna Sittard, zonder dat je er zelf iets aan kunt doen. Slecht nieuws: de KNVB maakt er een zootje van….

De KNVB dus. Wat deden die op het moment dat in de zomer van 2002 meerdere profclubs kopje onder dreigden te gaan? Ze scherpten de licentiecriteria aan: niemand kreeg nog een licentie zonder een sluitende begroting. Alhoewel het elke Fortunees peentjes zweet kostte, was dat natuurlijk een uitstekende beslissing van de KNVB. De KNVB was bij uitstek de organisatie die de geloofwaardigheid van het betaald voetbal kon opkrikken door sponsoren glashard te garanderen dat elke geïnvesteerde euro in een club met een licentie, geen euro in een bodemloze put was.

Na een hoop gezeik kregen uiteindelijk alle 36 BVO’s een licentie, dus een sluitende begroting zou je denken? Ha ha, niet dus! NAC, Vitesse en Helmond Sport lieten al vrij snel weten vrijwel failliet te zijn en recentelijk volgde ook FC Utrecht. De Domstedelingen stevenen op een begrotingstekort van 5 miljoen euro af. De KNVB zal zeker tegenwerpen dat dat tekort toch echt in de laatste twee maanden is ontstaan, want in juli van dit jaar was er nog niets mis. Tja, wie dat wil geloven, doet zijn best maar. Ik kan maar één conclusie trekken: die licentiecommissie is een grote farce.

En dus is ook de nationale voetbalorganisatie haar geloofwaardigheid kwijt. Als nu dus een potentiële Fortuna sponsor weigert geld te steken in Fortuna omdat ie niet gelooft dat de begroting sluitend is (ondanks de verkregen licentie), kan ik hem geen ongelijk geven. Met dank aan de KNVB.

Nee, de weg voor Fortuna is nog een lange. Recessie of niet, alles staat of valt met geloofwaardigheid en geloofwaardigheid is een kwestie van een lange adem. Maar laten we hopen dat de club niet te veel last heeft van “bestuurders” in de Zeisterbossen die niet gehinderd door enige vakinhoudelijke kennis het betaalde voetbal ernstige schade berokkenen.

RW