Theo Mommers heeft Willy Dullens aangetrokken als technisch adviseur. Willy wordt de rechterhand van Mommers op het voetbaltechnische vlak. Hij zal Fortuna met name adviseren wat betreft het aan- en verkoopbeleid. Willy tekende een contract dat hem op part-time basis voor drie jaar aan de club bindt (bron: Limburgs Dagblad).

Ons inziens opnieuw een uitstekende zet van Mommers, die inziet dat je een clubman in hart en nieren die Dullens nog steeds is bij de club moet betrekken. Bovendien voelt Mommers zich blijkbaar niet te groot om een man met verstand van voetbal naast zich te dulden. Eindelijk dus iemand binnen de club die inziet dat het recentelijk gevoerde aan- en verkoopbeleid niet deugde en die daar ook conclusies aan wil verbinden in de vorm van het binnenhalen van iemand met de nodige expertise. En als je dan ook nog twee vliegen in één klap kunt slaan door expertise te koppelen aan een rasechte Fortunees, dan heb je goede zaken gedaan.