De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fortuna Sittard – Emmo Meijer – heeft laten weten dat Fortuna een nieuwe poging doet, het stadion te verkopen.
Zoals bekend gaat Fortuna nog steeds gebukt onder een enorme schuldenlast (volgens onze eigen inschatting moet die schuld ondertussen ongeveer 28 miljoen euro bedragen). Het zal duidelijk zijn dat de club geen (sportieve) stap vooruit kan zetten vooraleer die schuld is gesaneerd. Daartoe moet het stadion voor een aantrekkelijke prijs verkocht worden.
Fortuna ontwikkelde al enkele plannen met als inzet verkoop van het stadion, maar had daarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig, die de gemeenteraad tot tweemaal toe weigerde te verlenen.
Nu heeft Fortuna in samenwerking met de PvdA raadsfractie een nieuw plan ontwikkeld waarvoor een bestemmingsplanwijziging niet nodig zou zijn, maar die toch het nodige geld in het laadje brengt als Fortuna het stadion verkoopt. Het zou gaan om een deal ter waarde van 14 miljoen euro.
Van dat bedrag kan Fortuna de stadion hypotheek afbetalen en blijft er ook nog geld over om een gedeelte van de door Opgenoord en co. veroorzaakte schulden te saneren.
Een eenvoudig rekensommetje leert echter dat die inkomsten onvoldoende zijn om de gehele schuldenlast te gesaneren, maar het goede nieuws is dat het restant van de schuld in handen is van leden van de Raad van Commissarissen van Fortuna Sittard, die bereid zijn het restant van de schuld kwijt te schelden. En dat is natuurlijk een bijzonder mooie geste, want het gaat hier om miljoenen euro’s.
Nu hebben we dit verhaal uiteraard al eerder gehoord. De grote vraag blijft wat de exacte plannen zijn rond de bestemming van het stadion. Stuiten die plannen opnieuw op verzet in de Sittardse raad en gaat die raad er dan opnieuw een stokje voor steken? Of ligt er nu een plan ter tafel waarmee iedereen vrede kan hebben (inclusief middenstand Sittard/Geleen)? We zijn benieuwd naar de details van het plan.

Bron: Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger