We zijn weer een week verder en er is wat tegenslag aan het fusiefront. TOF rammelt aan de deur en de janboel die Erkens ervan gemaakt heeft bij Fortuna is wellicht te groot voor de stuurgroep, maar met bouwer Janssen de Jong Infra is dat in een handomdraai op te lossen.


We vernamen afgelopen week dat TOF de mijlpaal van 500.000 euro heeft bereikt en dat geeft recht op een bestuurszetel. Blijkbaar ging het bestuur er bij het maken van die belofte vanuit dat TOF dat half miljoen niet bijmekaar zou krijgen, maar als je je handen uit je zakken haalt, blijkt meer mogelijk dan je denkt!

Hoe dan ook, Hans Erkens maakt zich zorgen, want hij wil nu als voorwaarde opnemen dat een nieuw bestuurslid zich conformeert aan de fusiegedachte. Vreemd, wat dat betreft lijkt Erkens sterk op de KNVB die de eis stelt aan hoofdtrainers van Nederlandse betaald voetbalverenigingen dat ze het diploma coach betaald voetbal bezitten (dat wordt uitgereikt door diezelfde KNVB).Als je dat doet, hol je de geloofwaardigheid van zo’n diploma uit, want waarom zou je iets verplicht stellen dat toegevoegde waarde heeft? Als een trainer na het behalen van dat diploma tien punten per seizoen meer pakt dan voordien, zou je als club toch wel gek zijn als je iemand aanstelt zonder dat diploma!

Door het verplicht te stellen, trek je de toegevoegde waarde van je eigen diploma in twijfel, want je bent blijkbaar niet zeker van die toegevoegde waarde.*

Iets dergelijks doet Erkens nu ook. Waarom zou je de verplichting willen stellen dat bestuursleden van Fortuna Sittard de fusieclub steunen? Als je er van overtuigd bent dat dat de enige reële optie is, hoef je je ook geen zorgen te maken dat een nieuw bestuurslid tot een andere conclusie komt. Blijkbaar is Erkens toch niet zo zeker van zijn zaak.

Verder vernemen we dat de schuld van Fortuna Sittard 13 miljoen euro bedraagt. Zo’n 8 miljoen komt uit het stadion. Jacques Opgenoord had toch gelijk, dat stadion biedt enorme mogelijkheden om geldstromen te genereren! Interessanter is die resterende vijf miljoen.

Toen Erkens in 2005 bij Fortuna kwam binnenwandelen was de club schuldenvrij (op het stadion na). Vier jaar later is er vijf miljoen schuld gemaakt, terwijl al die begrotingen sluitend waren, aldus Erkens! Stel dat de gemiddelde begroting (lees: uitgaven) van Fortuna in de afgelopen vier jaar 2,3 miljoen euro bedroeg, dan is er dus 9.2 miljoen uitgegeven. Rekening houdend met rente op schuld, kunnen we niet anders concluderen dan dat de dekkingsgraad van de Fortuna begrotingen niet – zoals Erkens altijd beweerde – 100% was, maar meer in de richting van 50%. Dat riekt naar een leugen van vier jaar.

Deze bruidsschat komt nu op het bordje van de stuurgroep topvoetbal Limburg. En die stuurgroep heeft natuurlijk geen zin om Erkens’ rommel op te ruimen. Verdorie Erkens, je had gewoon veel eerder met de fusieclub op de proppen moeten komen, nu wordt het lastig! Niet slim.

De stuurgroep zal wel aankloppen bij de gemeente Sittard-Geleen / provincie Limburg om het probleempje van die 8 miljoen stadionschuld op te lossen. Afbouw van het stadion zou namelijk die 8 miljoen moeten opleveren of iets in die richting. Maar goed, het stadion afbouwen en rendabel exploiteren zonder een vaste bespeler zal toch wel lastig worden. Of nee, de jeugdteams van de fusieclub gaan er natuurlijjk spelen. Als die tweewekelijks minstens pakweg 8.000 toeschouwers trekken, kun je dat stadion prima exploiteren. Dat moet de boodschap zijn richting de gemeente Sittard-Geleen. Hmm, resteert de vraag hoe je de gemeente Sittard-Geleen met een gladgestreken gezicht kunt wijsmaken dat er gemiddeld minstens 8.000 supporters komen kijken bij de E-jeugd van de fusieclub?

Je kunt Hypercube bellen, maar waarom niet ten rade gaan bij het onderzoeksbureau dat ervaring heeft met het opblazen van potentiele toeschouwersaantallen: Dagblad de Limburger?

Wie herinnert zich de enquete van DDL in 2002 niet meer? Conclusie van die enquete: een topduel tussen Ajax (voor de jonge lezers: die club stelde toen nog wat voor**) en FC Limburg kon rekenen op 100.000 tot 200.000 toeschouwers (zie: Goochelen met cijfers)! Wie dat met een strak gezicht durft te beweren, kan toch zeker ook wel 8.000 voetballiefhebbers uit een enquete toveren die de derby tussen de E-jeugd van de fusieclub en de Slekker boys voor geen goud willen missen? Kom op stuurgroep, schakel DDL in, zodat die jongens ook wat om handen hebben.

Mocht dat niet lukken dan is er nog een alternatief, zoals we uit uitstekend onderzoek van DDL (het kan wel, he!) mochten vernemen. Waarom kopieert de gemeente Sittard-Geleen niet het innovatieve aanbestedingsbeleid van de gemeente Heerlen? Geef bouwer Janssen de Jong Infra met terugwerkende kracht de opdracht het stadion af te bouwen. Dan kun je tenminste op papier aantonen dat het stadion al lang en breed afgebouwd is zodat je die 8 miljoen kunt opstrijken, zonder dat er een baksteen verspild hoeft te worden!

Riccardo Welters

* Nee, ik ben er geen voorstander van om dan bijvoorbeeld ook de verplichting om een CBR rijbewijs voor het besturen van een motorvoertuig af te schaffen. Dat kan namelijk schade aanbrengen aan derden. De enige die (vermeende) schade ondervindt van het aanstellen van een trainer zonder KNVB diploma is de club die daarvoor kiest.

** We doen opnieuw een dringend beroep op de commissarissen van de koningin in Noord en Zuid-Holland om de fusiebesprekingen tussen Ajax en Feyenoord tot FC Holland opgang te brengen. Dat roepen we nu al acht jaar (Fortuna en Ajax: een pot nat). Met name de stand alone versie van Feyenoord doet dusdanig veel pijn aan de ogen dat we veronderstellen dat zelfs Gerard Cox om is.