Eigenlijk had ik voor mezelf beslist om me vooral afzijdig te houden, maar dat is tegen de aard van dit beestje en dat lukt me uiteindelijk ook niet. Oefenwedstrijden mag ik dan aan me voorbij laten gaan, aan het nieuws ontkom ik echter niet. Ieder heeft zo zijn eigen wijze om erop te reageren, in mijn geval dus met een redelijke hoeveelheid cynisme. Onlangs kreeg ik nog een telefoontje van een medesupporter die wellicht zelfs al dubbel zo lang bij de club rondloopt als mijn persoon. Hoewel van een andere generatie, hoorde ik ook van hem een soortgelijke mening als de mijne. De club is dood, ter ziele, vernield door wanbeleid uitgevoerd door een stel opportunisten.


 

Sinds het aantreden van de heer Erkens, overigens op voorspraak van de heer Philippen, heeft ondergetekende als persoon en de redactie van deze site in zijn geheel gewaarschuwd voor wat er ging komen.

Daar waar we door de jaren heen als individuen over bepaalde zaken wel eens een uiteenlopende mening erop nahielden, vormden en vormen we in deze één front. Ik weet me nog te herinneren dat de heer Erkens tijdens een oefenwedstrijd ergens in Midden-Limburg enkele van mijn collega’s aansprak op een stuk afkomstig van mijn toetsenbord. Onvoorwaardelijk werd ik door hen gesteund. Iets waarop de heer Erkens vanaf het begin van zijn heerschappij blijkbaar niet hoefde te rekenen, die onvoorwaardelijke steun. Noch intern, noch vanuit sponsor- dan wel supporterszijde. Ik hoef hier verder niet meer uit te leggen wat er bijvoorbeeld gebeurde met Jacq. Reubsaet, Fred van Barneveld en Simone van Eeno-Palmans.

Met enige regelmaat ontvingen wij geluiden uit de catacomben dat mensen op zijn zachtst uitgedrukt niet wegliepen met het beleid zoals dat door de heer Erkens werd gevoerd dan wel uitgevoerd. Als bestuurder heb je je voor- dan wel tegenstanders en het is ook niet zo dat ik de heer Erkens als de grote gevaarlijke boosdoener wens te bestempelen, leest u gerust verder. Ik zie de heer Erkens als een grenzenloos kinderlijk optimistische man die zich maar al te graag als meewerkend voorwerp voor bepaalde mensen presenteert. Daar is op zich weinig mis mee, ware het niet dat de club erdoor in ijltempo naar de kloten gaat en wij als supporters onze generatieslang gekoesterde hobby weggerukt zien worden.

Even na de heer Erkens, trad de heer Körver in dienst van de club. Als technisch advisuer, technisch manager, geef het een naam. Daar waar ik aanvankelijk nog wel geloofde in de kwaliteiten van deze man, werden ook mijn ogen al snel geopend door het vervagende heldendom. De heer Körver bleek niet alleen een krachtige motivator, maar vooral een bijzondere rancuneuze persoon als er ook maar een greintje kritiek aan te pas kwam.

Al gauw werden bepaalde supporters uitgeroepen tot halve moordenaars die niets anders deden dan de club Fortuna Sittard ten gronde richten. Na veel vijven en zessen en inmiddels ook verbeterde sportieve prestaties, bleek de heer Körver zich te realiseren dat hij er beter aan deed om zijn altoos opborrelende narcisme enigszins in te tomen. Niettemin kon hij het niet laten om zich tegenover ondergetekende over de supporters die de kerstbijeenkomst bijwoonden uit te laten in de terminologie (ik citeer): “Jij weet dat ook, het zijn mensen met een bepaald IQ die op dit soort bijeenkomsten afkomen.” De heer Körver had blijkbaar niet voldoende aan zijn terugkerende show, maar diende ook nog eens in te zijn voor een nastoot.

Nog bonter maakte de heer Körver het tijdens de afsluitende supportersinformatieavond van datzelfde seizoen (2006-2007) door de medewerkers van de supportersites te bestempelen als “die mensen die niets liever doen dan de club kapot maken”. En de frontrale aanval was er ineens weer. Omdat een bepaalde site bepaalde quotes van Emmo Guvenc uit een interview met  Streekomroep START uit hun verband hadden gerukt. Daarom moesten alle websitemakers het ontgelden. Als Körver een vent was geweest, dan had hij de persoon in kwestie onder 4 ogen gesproken. Nee, hij prefereerde het om de gepijnigde prima donna te acteren.

Gelukkig werd het Grote Mediawonder op fantatische wijze bedankt door zijn vrienden binnen de club en draagt Vak C aan de oostzijde van het stadion nu zijn naam. Waar de club de naam van een fantastische mens als wijlen Thei Jessen achteloos weggooide, draagt nu een tribunedeel waar vele fanatieke supporters huisvesten de naam van iemand die mijns inziens nog niet het predikaat slechte B-acteur waardig is.

Die twijfelachtige faam bevestigde hij nog maar eens door in het hol van de leeuw te verklaren dat “Fortuna over 2 jaar niet eens meer bestaat”. Hulde voor deze clubman, van wie vervolgens ook nog bekend werd dat hij zijdelings zijn zakcentjes wat aanvult door bij te klussen voor een tussenpersoon die spelers aan Fortuna probeert te slijten. Ik weet mij uit het recente verleden te rappelleren dat Stan Valckx voor soortgelijke nevenactiviteiten door PSV buiten werd gezet.

Onderwijl werden er door met name RvC-lid de heer Philippen weer heftig avances gemaakt met de door hem welhaast onvolprezen vereniging uit de Oostelijke Mijnstreek. Meneer vond het nodig om zich in de tuniek van onze “vrienden” te hijsen en te kraaien dat het om het belang van het Limburgs voetbal zou gaan, niet om die club op zich.

Achter de schermen werkt hij zich bovendien uit de naad om zo snel mogelijk tot een FC Limburg te komen, al ontkent hij dit in alle toonaarden. Helaas lukte het hem ook nog om de supportersvertegenwoordigers SV Noa Veure en Help Fortuna op slinkse wijze te piepelen. Maar ach, niets is minder voor de hand liggend als je je realiseert dat de heer Philippen zetelt in het bestuur van de Voetbal Academie Limburg, zeg maar gerust de mensen die als kwartiermaker voor het echte FC Limburg fungeren.

In deze is de heer Philippen in mijn ogen ook niet meer of minder dan een kleine marionet van de grote alleenheerser Servé Kuijer. Kuijer, zichzelf porfilerend als “people’s manager”, koestert als Roda-voorzitter al tijden de wens om Fortuna en MVV kapot te maken onder het adagium van FC Limburg. De expansiedrift van deze man is zo ziekelijk dat ook hij in een interview met Voetbal International de andersdenkenden diffamerend toesprak dat zij zich moeten schamen en geen knip voor de neus waard zijn, omdat ze het allerheiligste op voetbalgebied in Limburg bewust zouden dwarsbomen. Uiteraard werd de “kogelvrijevestenaffaire” als stokpaardje maar weer eens van stal gehaald, een geniale show van zijn vrienden Hendriks en wijlen Pickée.

In feite is de houding van Kuijer niets meer of minder dan die van een naar mijn mening demagoog die het pressiemiddel intimidatie en misplaatste proganda maar al te graag gebruikt om de tere zieltjes van de goedgelovige kuddedieren het zwijgen op te leggen. Ik vind dan ook dat Kuijer er overduidelijk blijk van geeft niets te hebben geleerd van aardedonkere passages uit de wereldgeschiedenis van de 20ste eeuw. Niets bewijst echter het gelijk van Kuijer. Maar och, FC Limburg….

Wie was/waren het ook weer die talloze malen en onderbouwd met namen en feiten waarschuwden? De eerste grote stap zal op zeer korte termijn daartoe gezet worden. Fortuna doet er alles aan om duidelijk te maken dat de club alleen nog op papier en in de vorm van het logo en clubkleuren bestaat. Nog vandaag werd de ontmanteling duidelijker zichtbaar voor ons blote oog, toen niet de heer Erkens maar commercieel medewerker Maessen voor de camera’s van L1 verklaarde dat de Open Dag geen doorgang kan vinden vanwege fysieke en verbale intimidaties jegens enkele medewerkers van de club.

Hiermee zet de man de SV Nao Veure en feitelijk alle supporters ijskoud schaakmat. Voor de mensen die ons na al die jaren niet wilden geloven, helpt nu ook geen roze bril meer. Het onverdroten gehuichel van enkelen vol onkunde gheeft de club definitief in het graf gelegd en de queeste voor een beter bestaan verruïneerd. Het einde is bitter. Fortuna Sittard rust zacht: 1968-2008.

Gegroet en namens Fortuna Online,

TMD