Dat is de conclusie die Fortuna Online trekt uit een enquête die onderzoeksbureau “UVWD” in opdracht van Fortuna Online uitvoerde. 65% Van de Limburgse lezers is namelijk voorstander van een fusie tussen het Limburgs Dagblad en Dagblad De Limburger tot de “Limburgse Limburger”.

De discussie over de vraag of de twee Limburgse kranten, Dagblad De Limburger (DDL) en Limburgs Dagblad (LD) hun krachten moeten bundelen, is een discussie die de gemoederen al jaren verhit houdt. Vaak wordt de discussie gevoerd op basis van sentimenten, hetgeen een zuivere afweging van voor- en nadelen van een fusie moeilijk maakt. Die voor- en nadelen liggen op verschillende vlakken, iets wat de discussie ook niet eenvoudiger maakt. Je kunt je afvragen of twee regionale kranten nog wel levensvatbaar zijn in een kleine regio als de onze (een ontwikkeling die je bijvoorbeeld ook in het Limburgse voetbal kunt waarnemen). Je kunt je ook afvragen of er geen journalistieke verschraling zal optreden als er nog slechts één krant overblijft. Bovendien, stel dat beide kranten overeind blijven, zijn ze dan geen makkelijke overnamekandidaten voor (inter)nationale consortia, iets wat de identiteit van de regionale krant geen goed zal doen (denk opnieuw aan parallellen met het voetbal: PSV slokt MVV op).

Zo’n krantenfusie is dus een gecompliceerde beslissing en om die beslissing ietwat overzichtelijker te maken heeft Fortuna Online besloten om er één belangrijk facet uit te lichten en uit te diepen. Het facet dat we onderzoeken is de wenselijkheid van een fusies onder de lezers van de krant. Een niet onbelangrijk facet natuurlijk, want abonnementen en de losse verkoop vormen toch een belangrijke inkomstenbron van een krant. Bovendien zijn ook reclame-inkomsten gerelateerd aan verkoopcijfers.

Reden te over dus voor Fortuna Online om het onderzoeksbureau “UVWD” in de hand te nemen en een enquête uit te zetten. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. De opdracht luidde: peil de mening van de lezers van beide kranten en van de toekomstige fusiekrant over de op handen zijnde fusie. Gaan ze de fusiekrant lezen of niet?

Het onderzoeksbureau ging voortvarend van start en boog zich over de vraag: wie gaan we interviewen? Om inzicht te krijgen in de verkoopmutaties als gevolg van de fusie is het relevant te weten, welk deel van de huidige abonnees van beide afzonderlijke kranten afhaakt na een fusie. En welk percentage van de huidige niet-abonnees van één van beide kranten wel een abonnement op de fusiekrant neemt.

Om te beginnen moest het onderzoeksbureau opzoek naar potentiële lezers en stelde dus de vraag aan willekeurige Limburgers: leest u wel eens een goed boek? Als de kandidaat ja antwoordde was hij geschikt voor de enquête zo niet dan niet. Het onderzoeksbureau belde zolang rond totdat er een kleine 300 jaknikkers gevonden waren. Ziedaar, de potentiële krantenlezersgroep was klaar.

Tijd voor de cruciale vragen. Op de vraag of de boekenlezers DDL of LD lazen, gaf 54% aan één van beide kranten te lezen, terwijl 46% deze kranten niet leest (zie onderstaande tabel). Het is zeer belangrijk beide groepen te onderscheiden. De eerste groep is namelijk de groep die kan afhaken als gevolg van de fusie (achteruitgang oplage). De tweede groep zijn de potentiële nieuwe lezers van de fusiekrant (vooruitgang oplage). Nu hoeven we alleen nog maar te weten of onze boekenlezers ook de fusiekrant zullen kopen en we kunnen een simpel op- en aftelsommetje maken. Dus de volgende vraag luidt: gaat u de fusiekrant lezen? 57% Antwoordt ja, 26% nee en 19% lijdt aan meningitis. Zo, denkt de onderzoeker, het karwei zit er bijna op.

Nu nog de antwoorden op deze laatste vraag uitsplitsen naar huidige lezers van beide kranten en niet lezers van beide kranten en het wordt meteen duidelijk of er meer afhakers zijn dan nieuwkomers als gevolg van de fusie.

Maar dan gaat plots de telefoon, Fortuna Online hangt aan de haak.

Fortuna Online: “Schiet het al op met het onderzoek?”.

Onderzoeker: “Zeker, alleen die uitsplitsing nog en ik ben klaar.”

Fortuna Online: “Ach laat zitten die uitsplitsing, die interesseert me geen bal, ik wil weten of de Limburgse lezer voor of tegen de Limburgse Limburger is”.

Onderzoeker: Dat was niet echt de opdracht en bovendien heb ik daar die uitsplitsing toch echt ook voor nodig. Zoals je ziet, leest 46% nu geen van beide kranten en gaat 45% (26+19) de krant ook niet lezen na de fusie. Dikke kans dat beide groepen dezelfde mensen bevatten. Dat zijn dus mensen die het geen bal uitmaakt of die kranten nu fuseren of niet! Dan heeft het toch ook geen zin om naar hun mening over de wenselijkheid van de fusie te vragen?

Fortuna Online: “Eeeehhh, zeg wijsneus wie betaalt jouw boterham eigenlijk: ik of jij?”

Onderzoeker: “U, meneer.”

Fortuna Online: “Doe dan ook wat ik zeg!”.

Einde telefoongesprek.

 

Resultaten enquête fusiekrant Zuid-Limburg

Bent U een voorstander van de Limburgse Limburger?    
Ja  65% 
Nee  27% 
Weet niet / Geen mening  8% 
Leest U DDL en/of LD?    
Ja  54% 
Nee  46% 
Gaat u in de toekomst LL lezen?    
Ja  53% 
Nee  26% 
Misschien 19% 

 Bron: Onderzoeksbureau UVWD

De onderzoeker kiest eieren voor zijn geld en stelt dan maar met frisse tegenzin de slotvraag aan zijn boekenlezers: bent u een voorstander van de fusiekrant? 65% Antwoordt volmondig ja, 27% is tegen, terwijl 8% het niet weet.

Die 65% zegt verder vrijwel niks, aangezien je op tien vingers kunt uittellen dat degenen die wel een hechte band hebben met de twee kranten, de laatste vraag zeer waarschijnlijk anders hebben beantwoord dan degenen die geen band met de kranten hebben.

Je bent natuurlijk geïnteresseerd in de mening van die eerste groep en omdat die laatste groep bijna even groot is als de eerste is die 65% een zwaar vervuild, vrijwel niks zeggend percentage, maar ach wie interesseert dat. Fortuna Online vindt het wel een leuk getal, het zorgt voor wat extra olie op het toch al goed brandende vuurtje, dus publiceren die handel!

RW

* UVWD = U Vraagt, Wij Draaien