Vanmorgen zal bij de meeste Fortunasupporters de enquête in de bus zijn gevallen, die ten doel heeft om de mening te peilen omtrent een eventuele fusie tot een FC Limburg.

Dhr. Mommers heeft op de informatieavond aangegeven dat het Fortunabestuur zijn oren zal laten hangen naar de uitslag van de enquête onder de seizoenkaarthouders. Op zich een prima idee, lijkt me. De seizoenkaarthouders mogen gezien worden als de meest betrokken supporters bij de club en zij hebben dan ook het meeste recht van spreken als het gaat om de op handen zijnde fusie. Het zou dan ook zo moeten zijn dat wanneer een meerderheid van de geënquêteerden zich uitspreekt tegen FC Limburg het Fortunabestuur dit standpunt overneemt. Tot zover de goede bedoelingen.

Wat schetst nou mijn verbazing. Deze enquête bestaat niet alleen uit de simpele vraag bent u voor of tegen een FC Limburg (daar gaat het toch om, dacht ik). Nee, de enquête is aangevuld met twee uiterst suggestieve vragen.

De eerste vraag luidt: “vindt u het belangrijk dat topvoetbal op eredivisieniveau in Limburg aanwezig blijft?”.

Vele Fortunasupporters zullen deze vraag, naar mijn denken, bevestigend beantwoorden, op zich is namelijk ook niets tegen topvoetbal in Limburg.

De tweede vraag luidt: “verwacht u dat een eventuele fusie een positieve invloed heeft op de continuïteit van het betaalde voetbal in Limburg?”. Het zal best dat een fusie een positieve invloed heeft op de continuïteit van het betaalde voetbal in Limburg. Maar mij persoonlijk gaat het meer en eigenlijk alleen maar om de continuïteit van het betaalde voetbal in Sittard.

Wat wil men dan eigenlijk bereiken met deze twee overbodige vragen? Ik verdenk het Fortunabestuur ervan om op deze manier een indirecte steun te willen vergaren voor de fusieplannen. Als men namelijk zegt dat men het belangrijk acht dat er betaald voetbal op eredivisieniveau in Limburg aanwezig blijft, zal dit voor de beleidsbepalers aanleiding zijn om deze stelling verder door te voeren en de suggestie die met deze vraag gewekt wordt (men acht het wenselijk dat er betaald voetbal op eredivisieniveau blijft bestaan, dus is men indirect voor een FC Limburg), als uitkomst van de enquête te gebruiken. Hetzelfde geldt voor de tweede vraag. Ook deze wekt de suggestie dat de continuïteit van het betaalde voetbal in Limburg alleen gewaarborgd kan blijven door een FC Limburg. Zou men deze vraag wederom bevestigend beantwoorden dan is dat ook koren op de molen van het Fortunabestuur.

Deze enquête zal dan ook weer een allerminst realistische uitslag met zich meebrengen. Het lijkt mij slechts om één ding te gaan en dat is de vraag bent u voor of tegen een FC Limburg.

De moraal van dit verhaal: ben je tegen FC Limburg vul dan de enquête in met NEE, NEE en TEGEN. Dit is de enige manier om de beleidsbepalers binnen Fortuna geen mogelijkheden te geven om op een indirecte manier zogenaamde steun vanuit de achterban voor een FC Limburg te kunnen prediken.

RM