De nieuwe naam van de fusiestad Sittard/Geleen/Born blijft voorlopig verdeeldheid zaaien in de gemeenteraad. De burgemeester en enkele van origine Sittardse partijen gaven al eerder de voorkeur aan “Sittard”. Maar dat stoot op stevig verzet vanuit Geleen. Nu ligt er een voorstel om de nieuwe stad dan maar Sittard/Geleen te noemen. Maar ook daar willen niet alle fracties mee akkoord gaan. Toch zal Sittard/Geleen naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe naam worden, want een meerderheid van de raad ondersteunt deze naam.
Als deze hele discussie iets duidelijk maakt dan is het wel dat emoties niet alleen in het voetbal een belangrijke rol spelen, maar ook op bestuurlijk niveau. De reden van de Geleense fracties om tegen “Sittard” als naam te zijn, kun je rationeel niet verklaren. Slechts emoties liggen er aan ten grondslag. En dat is ook geen enkel probleem, want als emoties geen rol meer mogen spelen, verliest de politiek haar binding met de maatschappij. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Helaas zijn de FC Limburg voorstanders nog niet tot die conclusie gekomen…..(bron: Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger)