Extern adviseur Paul van der Kraan heeft de personele gevolgen van de onlangs aankondigde reorganisatie bij de club meegedeeld aan de betrokken werknemers. Via de officiële website van Fortuna Sittard wordt duidelijk dat Hoofd Opleidingen Chris Burhenne één van de zeven werknemers is wiens baan op de tocht staat. Dagblad De Limburger weet te melden dat ook René Maessen – commercieel medewerker – onder de zeven getroffenen valt.

Verder is er in de nieuwe organisatiestructuur geen plek voor de functie ‘technisch directeur’ meer, maar komt er een ‘technisch manager’ (die vast onder en niet – zoals nu het geval is – naast een algemeen directeur resorteert). Charly Chudik is momenteel technisch directeur. Paul van der Kraan adviseert hem te solliciteren op de nieuwe functie van ‘technisch manager’. Gaat Chudik daar niet op in, dan is hij de achtste kantoorwerknemer die zijn baan dreigt te verliezen bij Fortuna vanwege deze reorganisatie.

De ontslagaanvraag voor deze acht kantoorwerknemers ligt nu voor bij het UWV, dat toestemming zal moeten verlenen. Ook de getroffen werknemers hebben het recht deze beslissing aan te vechten. De ontslagen zijn dus nog niet definitief.

Bron: Fortuna Sittard / Dagblad De Limburger