In een poging de financiële crisis het hoofd te bieden, is Fortuna Sittard deze week begonnen met het uitgeven van aandelen. De opbrengst zal Fortuna aanwenden om het begrotingstekort van het lopende seizoen uit te vlakken.

 

 

 


Als we het goed begrijpen, schat Fortuna Sittard de waarde van de club op 3,6 miljoen euro. Je kunt op twee manieren aandeelhouder van Fortuna Sittard worden. Je koopt (1) een zogenaamd 1% aandeel à 36.000 euro of (2) een certificaat (éénduizendste aandeel) à 36 euro. Het idee is dat bedrijven zich richten op optie 1; supporters op optie 2.

Fortuna wil maximaal 25.000 certificaten uitgeven, hetgeen betekent dat maximaal 25% van de aandelen bij de supporters terecht kan komen.

Bestuurlijk komt het er iets anders uit te zien, omdat Fortuna niet langer geregeerd wil worden door één of enkele sponsoren. Fortuna Sittard zal een Raad van Commissarissen krijgen met vijf leden. De beheerders van het gouden aandeel (Fortuna SC) wijzen één lid aan. De groep sponsoren die ‘1% aandelen’ hebben (de sponsoren) wijzen twee leden aan. De certificaathouders (verbonden in een op te richten Stichting Administratiekantoor – STAK) wijzen één lid aan. Deze vier leden wijzen samen een vijfde – onafhankelijk – lid aan dat tevens voorzitter wordt van de RvC. Het betekent ook dat de nieuwe RvC de huidige Raad van Toezicht (Sjra Philippen en Jo Abelshausen) zal vervangen. Sjra Philippen en Jo Abelshausen geven dus hun bestuursfuncties bij Fortuna Sittard op (tenzij zij een voordracht als lid van de nieuwe RvC accepteren).

Slaagt Fortuna SC erin een doorslaggevende rol te spelen in het STAK, dan wijst Fortuna SC in feite twee leden van de RvC aan – evenveel als de sponsoren.

Fortuna hoopt met deze aandelen uitgifte op korte termijn 900.000 euro op te halen, kortom Fortuna verwacht 25% van zijn beschikbare aandelen te verkopen.

De aandelenuitgifte is onderdeel van een drietrapsraket. In de eerste fase wil Fortuna voldoende liquide middelen ophalen om het huidige seizoen te overleven. In fase twee (komend seizoen) wil Fortuna gaan bouwen aan de organisatie – en als dat zijn vruchten afwerpt – kan Fortuna in fase drie gaan denken aan de activiteit waaraan Fortuna al 14 jaar niet meer toekomt: voetbal.

Iedere sponsor / supporters die overweegt aandelen / certificaten te kopen, moet zich afvragen of hij / zij vertrouwen heeft in een wederopstanding van Fortuna Sittard op de middellange termijn. Zo ja, dan biedt dit plan een uitweg.

Geïnteresseerde sponsoren kunnen zich hier melden; geïnteresseerde supporters hier.