Dagblad De Limburger kon haast niet langer verhullen dat de prestaties van de Stuurgroep Topvoetbal Limburg teleurstellend zijn. Dus kwam er gisteren eindelijk eens een reactie.


DDL concludeert dat de stuurgroep de hoge verwachtingen niet heeft kunnen waarmaken. Daar waar het ‘Heerenveen van het zuiden’ het uitgangspunt was en er bedragen rondzongen van begrotingen tussen de 24 en 30 miljoen euro, die noodzakelijk zijn om SC Heerenveen te benaderen, is de uiteindelijke 11 miljoen inkomsten wel erg schamel. DDL constateert dus dat de stuurgroep de veronderstellingen die de afgelopen maanden zijn geuit door diezelfde stuurgroep niet of nog niet gerealiseerd zijn.

Fortuna Online heeft al maanden twijfels geuit over de haalbaarheid van al die veronderstellingen, maar mocht niet rekenen op steun van DDL. Vervolgens behandelt DDL het ‘loopplankfinanciering’ idee. In onderstaande figuur staat wat de stuurgroep ongeveer onder loopplankfinanciering verstaat.

De uitgaven van de fusieclub zullen 14 miljoen euro zijn vanaf het eerste seizoen 09/10. De inkomsten komen uit op 11 miljoen euro in het eerste seizoen, maar zullen naar verloop van tijd stijgen naar 14 miljoen euro. Een tijdslijn plakt de stuurgroep daar niet op, maar laten we er vanuit gaan dat de veronderstelling is dat er elk seizoen een miljoen inkomsten bijkomt. De groene pijlen geven dus de jaarlijkse tekorten op de begroting weer: 3 miljoen in 09/10, 2 miljoen in 10/11 en 1 miljoen in 11/12. Vanaf het seizoen 12/13 is de begroting dekkend.

In dit geval is er dan een totaal tekort van 6 miljoen euro voordat de begroting dekkend wordt. Die kloof van 6 miljoen euro gaat de stuurgroep dichten met bijdrages van de locale overheden en of de verkoop van het restant van het Parkstad Limburg stadion.

DDL constateert vervolgens dat mocht de stuurgroep in bovenstaande opzet slagen:

Degenen die nu roepen dat de fusieclub gaat werken met een begroting van 11 miljoen euro slaan de plank dus mis. Net als de tegenstanders die nu al schamperen dat er na een jaar al een schuld is van drie miljoen“.

Dat klopt, net zoals DDL de plank misslaat als de stuurgroep niet slaagt in het waarmaken van bovengenoemde veronderstellingen. En dat brengt me bij de kern van de zaak. Het gaat hier om voorspellingen en die moet je beoordelen op de redelijkheid van hun veronderstellingen en daar schittert DDL door afwezigheid…

Geen woord over de redelijkheid van de nieuwe veronderstellingen van de stuurgroep.

1) Gaan de inkomsten in de toekomst echt stijgen (rode lijn) zoals de stuurgroep veronderstelt?
2) Gaan de locale overheden echt – naast het saneren van de bestaande schulden – ook de nieuwe tekorten aanvullen?
3) Gaat het de stuurgroep inderdaad lukken om het restant van het PLS te verkopen, terwijl dat Roda JC als jaren niet lukt?

Alleen als de eerste en een van de twee laatste veronderstellingen gerealiseerd worden, sla ik de plank mis dat de club geen nieuwe schulden maakt in de eerste jaren van zijn bestaan. Ik verwijs graag naar de reputatie die de stuurgroep in korte tijd heeft opgebouwd bij het waarmaken van veronderstellingen om mijn voorspelling te ondersteunen.

Maar misschien zit ik er wel naast en gaat Leon Frissen de stuurgroep uit de brand helpen met overheidsgeld. Ik hoop dat DDL dan vraagtekens zet bij de gepastheid van een besluit om de belastingbetaler op te laten draaien voor het salaris van een pseudo voetbalvedette, maar geef grif toe dat die hoop op niks gebaseerd is.

Riccardo Welters