Momenteel werkt TOF aan een BusinessPlan dat stapsgewijs met diverse betrokkenen wordt uitgewerkt. Hierbij ontvangt u alvast enige tussentijdse informatie over de hoofdlijnen van het BusinessPlan.
 

 


TOF is van oorsprong een initiatief van sponsors en supporters. Bij de Stichting TOF hebben zich inmiddels honderden mensen als TOF-donateur aangesloten. TOF is kunnen ontstaan en gaan groeien omdat supporters, sponsors en sympathisanten op één lijn staan en overeenstemming hebben over enkele doelen. Deze doelen van TOF zijn geheel op Fortuna en de Westelijke Mijnstreek gericht:

  1. het vergroten van de kwaliteit op de mat (revitaliseren Fortuna)
  2. het versterken van de opleiding van jonge voetballers volgens de Fortuna-methode (stimuleren talentontwikkeling)
  3. verduidelijken en vooral ook openen van de eigen historie, identiteit en toekomst van Fortuna (conserveren van het erfgoed van Fortuna)

TOF gaat voor een zelfstandig Fortuna in een tijd waar de Nederlandse KNVB duidelijk maakt dat zij liever een fusie ziet tussen Zuid-Limburgse clubs. Het argument dat hierbij gebruikt wordt is dat er dan kan worden meegedraaid aan de top van de Nederlandse Eredivisie. Dergelijke topclubs draaien met een jaarbegroting vanaf Euro 25 miljoen. Volgens een standaard-model van de KNVB zou een club in de Eerste Divisie, waar Fortuna in speelt, moeten draaien met een begroting van Euro 2,5 Miljoen.


Zo kijkt TOF tegen het Euregionaal voetballandschap aan

Om zelfstandig te blijven en haar eigen doelen te realiseren moet Fortuna voldoen aan een aantal voorwaarden die de KNVB stelt om de speel-licentie te mogen behouden. De KNVB is van mening dat Fortuna hieraan niet langer meer kan voldoen.

TOF heeft in haar prille bestaan derhalve al direct te maken met 2 dreigingen:
1) de KNVB met haar voorwaarden om de licentie voor betaald voetbal te kunnen spelen in de Eerste Divisie
2) de aankondiging in de media waarin sprake is van een fusieclub (eventuele fusie tussen Roda JC en Fortuna)

Deze aankondiging werd gedaan door een onderzoekscommissie die aangeeft de mogelijkheden voor topvoetbal in Limburg te onderzoeken. In deze commissie heeft ondermeer de Provincie Limburg (NL) zitting; daarnaast zou het huidige Bestuur van Fortuna zich hebben uitgesproken voor een fusie met Roda.

Dit concept-businessplan gaat in op de doelen en uitgangspunten van TOF en hoe deze te realiseren, evenals op voornoemde dreigingen. Het concept zal pas definitief zijn, wanneer het de volgende route heeft meegemaakt:
1) de wekelijkse TOF-vergadering waarvan het Bestuur, een adviseur en de inmiddels gevormde werkgroepen met haar vertegenwoordigers deel uitmaken
2) toetsing door een jurist
3) hierna volgen de stappen:

toetsing/sparring met derden, voorleggen/toesturen aan TOF-leden en “externen”, parallel uitwerken thema’s door TOF-werkgroepen, voorleggen uitgebreide versie aan sponsors/businessclub en komen tot definitieve versie (die als eigen houvast/leidraad voor TOF geldt en ook ter inzage kan worden gegeven aan potentiële nieuwe sponsors en relaties).

Het definitieve businessplan steunt ondermeer op (bijlagen als):
1) een financiële paragraaf incl. sluitende begroting/exploitatie
2) het onlangs verrichtte onderzoek onder sponsors
3) de opleidingsparagraaf en rendementsgegevens

De rode draad van het BusinessplanFortuna is een opleidingsorganisatie, waarvan het hoogste profteam in pakweg de middenmoot van NL-Eerste Divisie speelt en die daarnaast haar bestaansrecht ontleent aan haar directe regio de Westelijke Mijnstreek. Deze regio kent zowel een internationaal alsook een sterk industrieel en bedrijvig (privaat) karakter.

Cruciaal in de opleidingsroute van jonge voetballers is de onlosmakelijke link tussen de hoogste jeugdcategorie (16 – 18 jaar) en het hoogste profteam van Fortuna in de Eerste Divisie.

Ervaringscijfers leren dat jeugdige voetballers uiteindelijk het meest succesvol zijn en waarde opleveren, wanneer zij zich stapsgewijs – en dus niet sprongsgewijs – kunnen ontwikkelen naar een prof-niveau waar zij enerzijds al direct op de proef gesteld worden en anderzijds nog de tijd/ruimte hebben om te kunnen “leren” (van bv. ervaren spelers).

Uit de ervaringscijfers van Fortuna blijkt ook dat wanneer deze geleidelijke rijpingsroute aan de orde is, pas sprake kan zijn van optimale waarde-ontwikkeling en daarmee financieel rendement.

Het profteam van een zelfstandig Fortuna kan daarmee niet zonder een eigen jeugdopleiding en het omgekeerde is ook het geval (onlosmakelijke twee-eenheid dus); het is verder zinvol te zoeken naar een strategische alliantie met een topclub – nationaal of internationaal – wier hoogste profteam op Eredivisieniveau speelt.

Zij zou de volgende (didactisch verantwoorde) stap kunnen zijn volgend op de “Fortunaformule”, zodat de opleidings- en succesroute er als volgt uitziet:

1) jeugdopleiding
2) A met jeugdcontract
3) Fortuna profteam
4) Eredivisie (nationaal/internationaal)

Met een dergelijke club zou een structurele samenwerkingsrelatie kunnen ontstaan die ook organisatie-technisch en financieel een structurele bijdrage zou kunnen leveren (zij is nl. het meest gebaat bij het in stand blijven/houden van deze route).

Op haar beurt zou Fortuna hiermee haar bestaanszekerheid en financiële basis weer kunnen vergroten, daar zij er vrijwel zeker van is, dat enkele jonge Fortuna-profs jaarlijks de overstap kunnen maken naar een eredivisionist waardoor Fortuna weer verzekerd is van financiële revenuen (transfers en opleidingsvergoedingen), naast sponsorgelden, TV-gelden en recettes.

Vanaf 1997 werd in totaal door Fortuna € 8,9 miljoen aan transfers en opleidingsvergoedingen verdiend. Beeldbepalende jeugdspelers ontvangen een contract, zodat in ieder geval door derden een transfersom betaald dient te worden.Het onderscheidend vermogen van FortunaFortuna dient zich te onderscheiden door middel van:
1) de binding met de regio Westelijke Mijnstreek
2) de relatie met jeugd en ontwikkeling
3) het industriële, internationale en bedrijvige karakter
4) haar onderscheidende historie.

Eerstvolgende wedstrijd Fortuna Sittard
Vrijdag 13 februari 2009 om 20:00 uur speelt Fortuna Sittard in de Jupiler League de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Eerder dit seizoen pakte Fortuna knap een punt in Deventer tegen Go Ahead Eagles. TOF ontvangt tijdens deze wedstrijd enkele kandidaat sponsoren uit midden Limburg.

Sponsormeeting TOF
TOF nodigt de Fortuna BusinessClub en geïnteresseerde kandidaat-sponsoren uit voor een meeting in FORTUNATO in het Fortuna Sittard Stadion. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 16 februari as en begint om 20:00 uur. Tijdens deze meeting zal TOF de stand van zaken toelichten en zal de heer Jos Alberts (voetbalmarketingdeskundige) na zijn spraakmakende interview op L1 TV, zijn visie geven op enkele ontwikkelingen.

TOF stand
De TOF barometer loopt gestaag op. De verwachting is dat volgende week de € 500.000 gehaald zal worden. Hierdoor verzekert TOF zich van een commissaris zetel. Het ambitie niveau van de TOF donaties wordt overigens verhoogd tot € 600.000, te behalen voor de start van de volgende competitie. Hierdoor kan TOF jaarlijks 200.000 euro beschikbaar stellen aan de begroting van Fortuna. Hiermee behoort TOF, samen met de shirtsponsor, tot de grootste sponsors van de club.

Michel Hennen