Het spel is op de wagen. Het Algemeen Dagblad brengt vandaag het nieuws dat al een paar dagen ondergronds broeit: Fortuna staat op het punt surseance van betaling aan te vragen. Commissarissen Abelshausen en Philippen dekken zich ondertussen af tegen hoofdelijke aansprakelijkheid.

 


 

De schuldeisers staan sinds begin dit jaar in rijen van twee voor de deur bij Fortuna. De totale eis is dusdanig hoog dat commissarissen Abelshausen en Philippen waarschijnlijk hebben besloten om niet meer uit eigen zak bij te lappen en dan rest er nog maar een ding: surseance (uitstel) van betaling aanvragen. De vraag is eigenlijk niet meer of dat gaat gebeuren, maar wanneer.

Het lijkt erop dat Fortuna het over het weekend heen wil tillen om de wedstrijd tegen Cambuur niet te overschaduwen. Als Fortuna inderdaad surseance van betaling aanvraagt en de rechter honoreert die aanvraag, hoeft de club (tijdelijk) zijn schuldeisers niet te betalen. Er komt dan een soort van rustpauze waarin de hele situatie op een rijtje gezet zal worden. Daartoe stelt de rechter een bewindvoerder aan, die een poging mag doen de boel te redden (een doorstart te maken). Lukt dat niet, dan volgt een faillissement.

Verder lezen we in het AD dat de club de bedrijfsstructuur heeft omgegooid. Zoals we al eens eerder in een column aangaven, bestaat de mogelijkheid om de huidige leden van de raad van commissarissen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor wanbeleid bij een faillissement. Dat hebben Abelshausen en Philippen blijkbaar ook begrepen en dus hebben ze snel de bedrijfsstructuur omgegooid. De club heeft geen raad van commissarissen meer, maar een bestuur waarin zij zitting nemen. En – naar we aannemen (we zijn geen juristen) – zijn bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk.

Elke stoeptegel begrijpt wat de volgende stap is die de club zet als je maatregelen neemt die je vrijwaren bij een faillissement: surseance van betaling aanvragen en gegeven de hopeloze situatie zal dat vast gevolgd worden door een faillissement. Het goede nieuws (voor zover daar sprake van kan zijn) is dat als de club surseance van betaling aanvraagt, een externe bewindvoerder de macht krijgt. Die kan naar goeddunken doen met de club wat ie wil. Bijvoorbeeld luisteren naar externe geinteresseerde partijen om de club over te nemen. Die partij of partijen zullen dan enkele miljoenen moeten investeren om

a) de club op korte termijn op de been te houden en
b) de licentiecommissie van de KNVB te overtuigen dat er ook toekomst is op langere termijn.

Kijk ook niet verbaasd op als de ‘Stichting Topvoetbal Limburg’ op korte termijn met haar bevindingen komt, die een rooskleurig beeld schetsen voor een fusieclub. Als Fortuna surseance aanvraagt, is dit natuurlijk het ideale moment om Fortuna in te palmen. De bewindvoerder kan en zal dat niet negeren. Nou ja, de nieuwe fusieclub zal vast geen zin hebben om de schulden van Fortuna over te nemen, maar ook daar zal wel een weg omheen te breien zijn.

Het blijft even afwachten of Fortuna inderdaad surseance van betaling gaat aanvragen, maar voorlopig wijst alles in die richting.

Fortuna Online